Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 23 januari 2022 10:00 Eredienst Ds. P.J. Stam (Katwijk aan Zee)
di 25 januari 2022 09:30 Gebeds-bijeenkomst Open Doors
zo 30 januari 2022 10:00 Eredienst Ds. J. Henzen
zo 6 februari 2022 10:00 Eredienst Ds. H.M. Habekotté (Vlaardingen)
zo 6 februari 2022 19:00 Eredienst Ds. P. van der Ende (Rijnsburg)
zo 13 februari 2022 10:00 Eredienst Ds. F.J. van Harten (Den Haag)

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor bovenstaande QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.
U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Scriba gezocht m/v … prachtige functie… vacant vanaf 1 februari a.s.

Een oproep voor een scriba via onze website is niet gebruikelijk. Maar toch…. hoeveel keer heeft dominee Henzen vanaf de kansel de oproep gedaan dat iemand zich kandidaat stelt voor een ambt en daarbij meermalen het scribaat ook genoemd. Ook tijdens de bijeenkomsten van gemeenteberaad. Kerkenraadsleden kijken op de zondagmorgen weleens rond en zien gemeenteleden in de kerk zitten en dan denken zij: er MOET toch een scriba bij zitten. Een gemeentelid dat de uitdaging aan durft te gaan.

Op voorhand geef ik hiermee aan dat het vervullen van het scribaat een volwaardige en prachtige functie betreft. De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de binnenkomende (mail)post op de juiste plaats terecht komt, maar ook het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. Met deze functie zorg je voor de “ruggengraat” van de kerkbesturing en ben je spin in het web van onze kerkelijke gemeente. Verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen wordt verricht door notuliste Hilde Kamp – de Vroome. 

Beste gemeenteleden: ik hoop dat iemand zich aangesproken voelt voor deze prachtige ondersteunende functie. Natuurlijk wil ik de functie verder toelichten en ben ik bereid deze persoon bij het inwerken als scriba de helpende hand te bieden.   

In de kerkenraad is ook de mogelijkheid geopperd dat 2 personen de taken van het scribaat op zich nemen, in een soort duobaan. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Wie o wie? 

Jan Ditewig, scriba a.i.

Beluister en bekijk de kerkdienst van 9 januari jl.


‘De woestijn van Israël vergeleken met het heden’

In deze avondmaalsdienst maakte Ds. Henzen de vergelijking met het volk Israël in de woestijn met gebrek aan water en brood. Toen kwam Mara en Elim met bitter water en de 12 bronnen en 70 dadelpalmen. Maar ook dat was niet genoeg en er kwam het manna (het brood uit de hemel). Ook in onze huidige (corona) woestijn geeft God hoop en ook dagelijks brood uit de hemel. 
Wilt u deze kerkdienst (nogmaals) beluisteren en bekijken, klik dan HIER

Kerkdiensten tot eind januari 2022

 Vanaf  zondag 23 januari mogen gemeenteleden de dienst weer bijwonen. We beginnen daarmee weer voorzichtig en houden de navolgende basisregels in acht:

  1. Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;
  2. De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3. Er wordt  een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk gedragen;
  4. De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd en
  5. er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

 Tot eind januari vervallen de avonddiensten.

 Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou