Collecten

Tijdens de kerkdiensten – behalve in rouwdiensten – worden de gaven ingezameld in twee rondgangen:

  • voor de diaconie
  • voor de instandhouding van kerk en eredienst

Indien een collecte bestemd is voor een bijzonder doel wordt dit voor de aanvang van de dienst afgekondigd.

Bij trouwdiensten wordt alleen voor de kerkvoogdij gecollecteerd.

Op de eerste zondag van de maand wordt als regel de “maandcollecte” gehouden, bestemd voor de instandhouding van kerk en eredienst.

Bij het verlaten van het kerkgebouw zijn er de zendingsbussen en het “kerkje”. De opbrengsten van het “kerkje” zijn bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Het college van collectanten draagt zorg voor het inzamelen der gaven tijdens kerkdiensten.

Voorzitter/Coördinator
Kerkrentmeester mw. N.M. (Nely) Alblas-Vis

Kerkbalans

In januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Doel is het kerkenwerk financieel mogelijk te maken. Alle gemeenteleden krijgen de bekende enveloppe met antwoordstrook, waarop u kunt aangeven wat u als vrijwillige bijdrage toezegt.

In beginsel behoort het kerkenwerk uit “levend” geld te worden gefinancierd.

Motto: een gemeente die leeft, gééft.

Helaas is het in veel gemeenten zo dat steeds hogere lasten moeten worden opgebracht door een steeds kleiner wordende gemeente. In sommige gemeenten wordt 60 % van de inkomsten opgebracht door 5% van de lidmaten. Gelukkig is dat in onze Gemeente niet zo. Tot nu toe heeft de Hervormde Gemeente Wateringen zich financieel weten te redden, maar om dat in de toekomst zo te houden, is het zeer beslist nodig dat een ieder -jong en oud- zijn/haar verantwoordelijkheid op dit punt kent. Nederland is nog altijd een welvarend land. Het zou goed zijn als ook de Kerk daar wel bij zou varen.

Contactpersoon
Dhr. J. (Jan) Ditewig

Collectebonnen bestellen

Als u niet in de gelegenheid bent de collecte bonnen te kopen op woensdag ochtend kunt u ze ook bestellen door geld over te maken van de rekening voor de collectebonnen.

Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon).

Vermeld bij de overschrijving hoeveel vellen gele en/of hoeveel groene bonnen u bestelt. Maak het gehele bedrag over op rekeningnummer NL78 RABO 0373 7322 79 tnv CvK Hervormde Gemeente Wateringen.

Als u het geld heeft overgemaakt kunt u dit melden bij koster mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker die u de bonnen versterkt.