Actueel

Weeknieuws

Weeknieuws 25 november 2021

Hervormde Gemeente Wateringen         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdiensten Zondag 28 november 2021 (eerste advent) 10.00 uur: Ds. J. Maasland uit Den Haag Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge Collecteren...

Weeknieuws 18 november 2021

Hervormde Gemeente Wateringen        (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)           Kerkdiensten Zondag 21 november 2021 10.00 uur: Ds J. Henzen (Herdenking overledenen) Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig Collecteren voor de...

Weeknieuws 11 november 2021

Hervormde Gemeente Wateringen       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdiensten Zondag 14 november 2021 10.00 uur: Ds F.J. van Harten uit Scheveningen Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge Collecteren voor de...

Weeknieuws 4 november 2021

Hervormde Gemeente Wateringen         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)       Kerkdiensten Zondag 7 november 2021 10.00 uur: Ds J. Henzen (Oogstdienst) Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn Collecteren voor de diaconie en voor kerk en...

Samen

Mededelingen over het kerkenwerk worden wekelijks gepubliceerd in “Samen”, het gezamenlijke kerkblad van Westlandse PKN-gemeenten.

Abonnementen
Drukkerij van Deventer BV.

Redactie
De redactie t.b.v. de Hervormde Gemeente Wateringen wordt gedaan door Frank Pronk (tel. 06-83821823).

Inleveren kopij

  • elke zaterdag voor 18.00 uur bij voorkeur via e-mail (samen@plein5.nl)
  • of in de brievenbus van Plein 5, voor plaatsing vrijdag daarop volgend.

De bezorging van Samen wordt uitgevoerd door PostNL.

Blijf op de hoogte: lees ook het Plein*Nieuws

 

Plein*Nieuws is ons maandelijkse kerkblad

Verschijning: 10x keer per jaar
Kosten: gratis
Oplage: 650 exemplaren

In Plein*Nieuws wordt een terugblik gegeven op datgene wat de afgelopen maand is gepasseerd, tevens worden de activiteiten in de komende maand vermeld. Er wordt een agenda gepresenteerd, er is een rubriek ‘langdurig zieken’ en een rubriek ‘Diensten in de komende maand’. Door de predikant wordt de maandelijkse overdenking verzorgd.
Maandelijks wordt ook een verkorte versie van het kerkenraadsverslag van de voorgaande maand in Plein*Nieuws weergegeven.

Inleveren kopij
redactie@pleinnieuws.nl

Redactie
Ds. J. (Jan) Henzen (eindredactie)
Dhr. C.J.P. (Kees) ’t Lam (secretaris)
Mw. M.N. (Ria) Plomp-Hofland (corrector)
Dhr. J.E. (José) Non (vormgeving en productie)
Dhr. J.M. (Jan) de Bruijn (afwerking en distributie)