Actueel

Weeknieuws

Weeknieuws 7 juni 2021

Hervormde Gemeente Wateringen          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdienst Zondag 13 juni 2021 10.00 uur: Ds P. Vermaat uit Veenendaal Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer Collecteren voor de diaconie en voor kerk en...

Weeknieuws 31 mei 2021

Hervormde Gemeente Wateringen           (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)           Kerkdienst Zondag 6 juni 2021 10.00 uur: Ds J. Henzen (Even huisnummers) Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig Collecteren voor de diaconie en...

Weeknieuws 24 mei 2021

Hervormde Gemeente Wateringen          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)           Kerkdienst Zondag 30 mei 2021 (Oneven huisnummers) 10.00 uur: Ds P. Schalk uit Rijswijk Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat Collecteren...

Weeknieuws 17 mei 2021

Hervormde Gemeente Wateringen            (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdienst Zondag 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag) 10.00 uur: Ds J. Henzen Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig Collecteren voor de diaconie en voor...

Samen

Mededelingen over het kerkenwerk worden wekelijks gepubliceerd in “Samen”, het gezamenlijke kerkblad van Westlandse PKN-gemeenten.

Abonnementen
Drukkerij van Deventer BV.

Redactie
De redactie t.b.v. de Hervormde Gemeente Wateringen wordt gedaan door Frank Pronk (tel. 06-83821823).

Inleveren kopij

  • elke zaterdag voor 18.00 uur bij voorkeur via e-mail (samen@plein5.nl)
  • of in de brievenbus van Plein 5, voor plaatsing vrijdag daarop volgend.

De bezorging van Samen wordt uitgevoerd door PostNL.

Blijf op de hoogte: lees ook het Plein*Nieuws

 

Plein*Nieuws is ons maandelijkse kerkblad

Verschijning: 10x keer per jaar
Kosten: gratis
Oplage: 650 exemplaren

In Plein*Nieuws wordt een terugblik gegeven op datgene wat de afgelopen maand is gepasseerd, tevens worden de activiteiten in de komende maand vermeld. Er wordt een agenda gepresenteerd, er is een rubriek ‘langdurig zieken’ en een rubriek ‘Diensten in de komende maand’. Door de predikant wordt de maandelijkse overdenking verzorgd.
Maandelijks wordt ook een verkorte versie van het kerkenraadsverslag van de voorgaande maand in Plein*Nieuws weergegeven.

Inleveren kopij
redactie@pleinnieuws.nl

Redactie
Ds. J. (Jan) Henzen (eindredactie)
Dhr. C.J.P. (Kees) ’t Lam (secretaris)
Mw. M.N. (Ria) Plomp-Hofland (corrector)
Dhr. J.E. (José) Non (vormgeving en productie)
Dhr. J.M. (Jan) de Bruijn (afwerking en distributie)