Actueel

Weeknieuws

Weeknieuws 23 september 2021

Hervormde Gemeente Wateringen            (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)           Kerkdiensten Zondag 26 september 2021 10.00 uur: Ds L. van Rikxoort uit Alphen a/d/ Rijn Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig Collecteren...

Weeknieuws 16 september 2021

Hervormde Gemeente Wateringen          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdiensten Zondag 19 september 2021 10.00 uur: Ds C. Haasnoot uit Lisse Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge Collecteren voor de diaconie en...

Weeknieuws 9 september 2021

Hervormde Gemeente Wateringen            (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)           Kerkdiensten Zondag 12 september 2021 10.00 uur: Ds J. Henzen (Feestelijke startzondag) Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn Collecteren voor de...

Weeknieuws 2 september 2021

Hervormde Gemeente Wateringen                (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)         Kerkdiensten Zondag 5 september 2021 10.00 uur: Ds J. Henzen Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge Collecteren voor de diaconie en voor...

Samen

Mededelingen over het kerkenwerk worden wekelijks gepubliceerd in “Samen”, het gezamenlijke kerkblad van Westlandse PKN-gemeenten.

Abonnementen
Drukkerij van Deventer BV.

Redactie
De redactie t.b.v. de Hervormde Gemeente Wateringen wordt gedaan door Frank Pronk (tel. 06-83821823).

Inleveren kopij

  • elke zaterdag voor 18.00 uur bij voorkeur via e-mail (samen@plein5.nl)
  • of in de brievenbus van Plein 5, voor plaatsing vrijdag daarop volgend.

De bezorging van Samen wordt uitgevoerd door PostNL.

Blijf op de hoogte: lees ook het Plein*Nieuws

 

Plein*Nieuws is ons maandelijkse kerkblad

Verschijning: 10x keer per jaar
Kosten: gratis
Oplage: 650 exemplaren

In Plein*Nieuws wordt een terugblik gegeven op datgene wat de afgelopen maand is gepasseerd, tevens worden de activiteiten in de komende maand vermeld. Er wordt een agenda gepresenteerd, er is een rubriek ‘langdurig zieken’ en een rubriek ‘Diensten in de komende maand’. Door de predikant wordt de maandelijkse overdenking verzorgd.
Maandelijks wordt ook een verkorte versie van het kerkenraadsverslag van de voorgaande maand in Plein*Nieuws weergegeven.

Inleveren kopij
redactie@pleinnieuws.nl

Redactie
Ds. J. (Jan) Henzen (eindredactie)
Dhr. C.J.P. (Kees) ’t Lam (secretaris)
Mw. M.N. (Ria) Plomp-Hofland (corrector)
Dhr. J.E. (José) Non (vormgeving en productie)
Dhr. J.M. (Jan) de Bruijn (afwerking en distributie)