Onze gemeente

De Hervormde Gemeente Wateringen is een plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ons werkgebied omvat de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul en de wijk Wateringse Veld (Den Haag). Onze Gemeente behoort tot de Classis Zuid Holland Zuid.

Voor de betrokken leden van onze kerkelijke gemeente is het mogelijk om gebruik te maken van een zgn. kerkapp. voor de smartphone. De handleiding voor het installeren van deze kerkapp. – HGW Pleinkerk – vindt u HIER.

Op deze pagina leest u alle informatie over de gemeente als organisatie en de vele mensen die zich inspannen in de wijngaard van de Here God.

Onze predikant

Ds. J. (Jan) Henzen (1963), predikant van de Hervormde Gemeente Wateringen.

Na een studie Theologie in Leiden volgde hij de opleiding tot predikant. Stage liep hij, van 1990 tot 1992, in een nieuwbouwwijk van Leiden (Stevenshof), terwijl hij daarna (tijdens de afronding van zijn kerkelijke opleiding) werkte in de Hervormde gemeente Hoogmade c.a. (aan de oevers van Braassemermeer en Wijde Aa).
Ook toen al ging hij in Wateringen en omstreken voor. In 1994 werd ds. Henzen in zijn eerste gemeente Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum bevestigd. In 1999 volgde de Hervormde Gemeente van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.

Op zondag 3 juli 2011 deed hij zijn intrede in Wateringen.  Ds. Henzen is de 27ste Hervormde predikant die sinds de Reformatie aan Wateringen is verbonden.

De predikant woont met zijn echtgenote en twee van hun vier kinderen in de pastorie, Plein 11, 2291 CA Wateringen,
tel. 0174-71 21 84. E-mailadres: jhenzen@plein5.nl

Preekvoorziener Herv. Gemeente Wateringen

Petra ’t Lam
Tel: 06-30451049
E-mail: prekenhgw@plein5.nl

Kosters

Sinds velen jaren zijn er vrijwilligers die de taken van het kosterschap uitvoeren.

Als coördinator voor de vrijwillige kosters treedt op mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker.
Bij afspraken in verband met het gebruik van het kerkgebouw dient met haar contact te worden opgenomen: wilmavdlely@gmail.com of tel. 06-48 6265 91.

Voor het doorgeven van de orde van dienst aan de koster is er een algemeen mailadres: liturgie@plein5.nl

Het team van kosters bestaat uit de volgende personen:

Mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker
Mw. A.M.C. (Alma) Boutkan-van Wensveen
Mw. P. (Petra) Mouthaan-Herrie
Mw. T. (Truus) Nugteren-Sepers
Mw. N. (Nelly) Taal-van der Harst

Het schoonmaken van de kerk wordt wekelijks uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Eenmaal per jaar krijgt de kerk een uitgebreide schoonmaakbeurt. De coördinatie van dit zeer belangrijke werk is in handen van dhr. W.G. (Wim) de Bruijn.

Kerkelijk centrum De Smidse

In 1994 werd het door de Hervormde Gemeente aangekochte pand Plein 5 te Wateringen geopend. De voormalige speelgoedwinkel van “tante Jo Lipman” werd met behulp van veel vrijwilligers omgebouwd tot een kerkelijk centrum. De naam “De Smidse” is via een prijsvraag door een jury gekozen en verwijst naar de smederij die hier in vroeger jaren gevestigd was.

In dit gebouw, waarin ook een woongedeelte is opgenomen, vindt het jeugdwerk, diverse groepen van Zondagsschool Samuël, de HVD en de PCOB onderdak. Gemeenteavonden en het koffiedrinken na de dienst op de eerste zondagmorgen van elke maand worden hierin gehouden.

Het kerkelijk bureau hanteert het kerkelijk centrum “De Smidse” als postadres, namelijk Plein 5, 2291 CA Wateringen. Voor wat betreft de bereikbaarheid van het kerkelijk bureau treft u onder de link “contact” nadere informatie.

Het gebouw staat primair ter beschikking ten behoeve van de bovenstaande activiteiten. Daarnaast kan de zaal van het gebouw gehuurd worden voor vergaderingen en andere activiteiten.
Nadere inlichtingen hierover kunnen worden ingewonnen bij dhr. W.G. (Wim) de Bruijn en mw. G. (Gerda) Hollebrandse-Bal.