Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 1 augustus 2021 10:00 Eredienst Dhr. E.J. Bergman (Katwijk aan Zee)
zo 1 augustus 2021 19:00 Eredienst Ds. D.J.J. Thijs (Den Haag)
zo 8 augustus 2021 10:00 Eredienst Ds. L. den Breejen (Delft)
zo 8 augustus 2021 19:00 Eredienst Ds. J. Maasland (Den Haag)
zo 15 augustus 2021 10:00 Eredienst Ds. P.J. Stam (Katwijk aan Zee)
zo 15 augustus 2021 19:00 Eredienst Ds. B. Schoone (Poeldijk)

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Beluister en bekijk de kerkdienst van zondagmorgen 25 juli jl.

‘Op Reis’
Dat was de titel van de preek die ds. P. Schalk zondagochtend hield. Hij vergleek zoals wij  op vakantie gaan met de reis die Abraham maakte toen God hem vroeg op reis te gaan vanuit Ur naar Israël. En Abraham gehoorzaamde en ging op reis met de zegen van God.
Wilt u deze kerkdienst (nogmaals) beluisteren en bekijken, klik dan HIER

 

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen

Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de dienst bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft  ventilatie een belangrijk punt van aandacht.

Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065). 

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou