Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
di 28 september 2021 09:30 Gebeds-bijeenkomst Open Doors
do 30 september 2021 20:00 Gemeenteberaad
za 2 oktober 2021 14:00 Open Kerk
zo 3 oktober 2021 10:00 Eredienst Ds. J. Henzen
zo 3 oktober 2021 19:00 Eredienst Ds. H.M. Habekotté (Vlaardingen)
za 9 oktober 2021 14:00 Open Kerk

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Beluister en bekijk de kerkdienst van zondagmorgen 26 september jl.

‘Eet de boekrol op’
Dit was het bevel van God aan de profeet Ezechiël toen hij rond 600 voor Christus één van de Joodse ballingen was in Babel.
De boekrol stond vol met treurverhalen en klaagliederen. Ondanks veel somberheid moeten wij de Schrift ‘verslinden’, want het woord smaakt naar heerlijke honing. Dat was de kern van de preek zondagmorgen van ds. Rikxoort uit Alphen aan de Rijn.
Wilt u deze kerkdienst (nogmaals) beluisteren en bekijken, klik dan HIER

 

Corona en de wijziging rondom de 1,5 meter maatregel

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Laten wij met elkaar trachten bovenstaand advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de nieuwe maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Uitnodiging Gemeenteberaad

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat we als gemeente in een gemeenteberaad bijeen kwamen en als kerkenraad zijn we dankbaar dat dit nu weer mogelijk is. En daarom een uitnodiging aan u om op donderdag 30 september a.s. naar het jaarlijkse Gemeenteberaad te komen. Omdat we nog voorzichtig willen zijn m.b.t. afstand tot elkaar wordt dit beraad gehouden in onze kerk

U bent voor een kopje/thee welkom vanaf 19.30 uur.
Het gemeenteberaad begint om 20 uur.

Op de agenda staan onder andere de stand van zaken m.b.t. de plannen ‘Smidse’, BSO Zon, commissie van ontvangst en werving ambtsdragers. 

Van harte welkom,
Jan Ditewig

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou