Welkom  op onze nieuwe website!

Met grote vreugde heet de Hervormde gemeente Wateringen u en jou welkom op onze vernieuwde website. In een tijd dat de ontwikkelingen op gebied van digitale informatievoorziening razendsnel gaan en ook steeds meer mogelijkheden bieden, kunnen en willen we als kerk niet achterblijven.

Natuurlijk hopen we dat via deze website meer mensen van binnen en buiten de gemeente bereikt gaan worden en dat nieuwsgierigheid overgaat in betrokkenheid en meeleven. In die zin staat ook deze website dan ten dienste van de opbouw van zowel de plaatselijke- als de wereldwijde opbouw van de Gemeente van Christus.

Wens en gebed bij dit alles is dan tenslotte dat de Here God over al onze inspanningen en activiteiten zijn zegen schenken zal. Immers: ‘Als de Here het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers…..!’ (Psalm 127: 1)

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 18 april 2021 10:00 Ds. J. Henzen
zo 25 april 2021 10:00 Ds. P.J. Stam (Katwijk aan Zee)
zo 2 mei 2021 10:00 Ds. J. Henzen
zo 9 mei 2021 10:00 Ds. Z. de Graaf (Katwijk)
do 13 mei 2021 09:30 Hemelvaartsdag (De Lichtbron), ds. J. Henzen
zo 16 mei 2021 10:00 Ds. G. van Meijeren (Utrecht)

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Bekijk en beluister de kerkdienst van zondag 11 april jl.

‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen’. 

Dat was de kern van de preek die de heer Bergman vol kracht en vuur hield. Ondanks zijn beperkingen vol van het evangelie! Ook de bijzondere versie van de Tien Geboden, refererend naar het gebruik van ‘social media’, was bijzonder.

Wilt u deze kerkdienst (nog een keer) terugkijken en meebeleven? Klik dan HIER

 

Belangrijk bericht van de kerkenraad

Bijwonen van ochtenddiensten vanaf 11 april tot 1 mei 2021

De kerkenraad heeft na uitgebreid en intensief beraad en ook expliciet gelet op de aanbevelingen van de PKN, besloten dat het weer mogelijk is kerkdiensten bij te wonen tot een maximum van 30 personen (exclusief degenen die een taak hebben tijdens een dienst).

Tot in elk geval 1 mei a.s. zullen er geen avonddiensten worden gehouden maar uitsluitend nog morgendiensten. Bezoek aan die morgendiensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 30 personen) per zondag voor oneven en even huisnummers:

  • Zondag 11 april  =  oneven huisnummers
  • Zondag 18 april  =  even huisnummers
  • Zondag 25 april  =  oneven huisnummers

Corona basisregels volgen
In de kerk gelden de basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Ook zal er nog niet gezongen worden tijdens de diensten.

Livestream uitzendingen
U kunt elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal meebeleven via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl

Indien noodzakelijk zal de kerkenraad nadere maatregelen treffen wanneer de coronasituatie dat vereist.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig

 

 

 

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou