Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 13 juni 2021 19:00 Ds. J. Henzen
zo 20 juni 2021 10:00 Dhr. G.J. Pellikaan (Maasdijk)
zo 20 juni 2021 19:00 Ds. F.J. van Harten (Scheveningen)
zo 27 juni 2021 10:00 Ds. J. Henzen
zo 27 juni 2021 19:00 Ds. H.M. Habékotté (Vlaardingen)
zo 4 juli 2021 10:00 Prop. W. van Stuijvenberg (Waddinxveen)

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Bekijk en beluister de kerkdienst van zondagmorgen 13 juni jl.

Het Kaf wordt van het Koren gescheiden door de wind op de dorsvloer

Dit is het beeld dat Ds. P. Vermaat in de kerkdienst van zondagmorgen schetste in zijn preek. De tempel was gebouwd op de plek van een oude dorsvloer. Zoals op de dorsvloer het kaf van het koren wordt gescheiden door de wind, zo wordt in de tempel(kerk) het kaf van het koren gescheiden door de Heilige Geest.
We worden dagelijks  blootgesteld aan vele invloeden, maar door de prediking in de kerk en de werking van de Geest kunnen we goed en kwaad onderscheiden.
Wilt u de preek nogmaals beluisteren en bekijken klik dan HIER.
(Tijdens de dienst was er helaas een geluidsstoring gedurende ca. 10 minuten).

 

Belangrijk – gewijzigd - bericht bezoek aan kerkdiensten vanaf 6 juni a.s.

Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen vervalt de regeling even- en oneven huisnummers voor het bijwonen van ochtenddiensten in onze kerk.
U bent vanaf 6 juni a.s. weer welkom om aanwezig te zijn bij de diensten, ongeacht op welk huisnummer u woont.

Voor de avonddiensten gelden ook geen beperkingen.

Ook zal een voorzichtig begin gemaakt worden met het (ingetogen) zingen (van voorlopig 2 coupletten) tijdens de dienst. De keuze voor de coupletten wordt in overleg met de dienstdoend predikant afgesproken.

De corona basisregels zoals afstand bewaren, mondkapjes op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en het opvolgen van gegeven aanwijzingen in de kerkruimte blijven van kracht.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou