Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 24 oktober 2021 10:00 Eredienst Dhr. E.J. Bergman (Katwijk aan Zee)
zo 24 oktober 2021 19:00 Eredienst Ds. B.H. Weegink (Katwijk aan Zee)
di 26 oktober 2021 09:30 Gebeds-bijeenkomst Open Doors
za 30 oktober 2021 14:00 Open Kerk
zo 31 oktober 2021 10:00 Eredienst Ds. J. Henzen
zo 31 oktober 2021 19:00 Eredienst Ds. A. Christ (Katwijk aan Zee)

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Beluister en bekijk de kerkdienst van zondagmorgen 17 oktober jl.

‘Ik ben een jaloerse God’
Ds. Henzen preekte zondagmorgen over de jaloersheid van God. Hij wil dat je alleen Hem belijdt en je niet met andere dingen bezig houdt. De afleidingen zijn groot in deze wereld. Jozua wees het volk Israël al bij binnenkomst van het beloofde land op deze feiten.
Wilt u deze kerkdienst (nogmaals) beluisteren en bekijken, klik dan HIER

 

EEN HARTELIJKE UITNODIGING voor de presentatie van de uitkomsten van de vragenlijsten FocusScan

Op donderdag 28 oktober a.s. zullen de resultaten van de onlangs, onder de gemeenteleden, gehouden enquête worden gepresenteerd. Ook gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek over de uitkomsten. En natuurlijk willen we graag uw verhalen horen achter de scores. De IZB maakt van het onderzoek en de besprekingen tijdens de gemeenteavond een rapport dat later in de kerkenraad zal worden besproken.

De heer Wout Koelewijn van de IZB zal ons informeren over de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en de avond verder leiden.

U bent vanaf half acht welkom voor een kopje koffie / thee en de presentatie begint om 8 uur. Plaats van ontmoeting is de kerkzaal.

Als kerkenraad zijn wij ook benieuwd naar de uitkomsten! Graag tot donderdag, de 28ste oktober.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Laten wij met elkaar trachten dit advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou