Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 28 november 2021 10:00 Eredienst Ds. J. Maasland (Den Haag)1e Advent
di 30 november 2021 09:30 Gebeds-bijeenkomst Open Doors
za 4 december 2021 14:00 Open Kerk
zo 5 december 2021 10:00 Eredienst Ds. J. Henzen (2e Advent)
za 11 december 2021 14:00 Open Kerk
zo 12 december 2021 10:00 Eredienst Ds. A.C. Verweij ('s-Gravenzande) 3e Advent

 

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Beluister en bekijk de kerkdienst van zondagmorgen 21 november jl.

‘De ZON en het kruis’
Bovenstaand plaatje toonde Ds. Henzen op de Gedachteniszondag op de beamer in de kerk. De ZON symboliseert de geboorte en het Kruis de dood. Daar tussen zit een heel leven.
In Prediker 3 wordt met de teksten ‘Er is een tijd om …..’  zowel leven als dood aangehaald. De namen van de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar werden voorgelezen onder het luiden van de kerkklok. Tot slot memoreerde de dominee dat als we in Jezus geloven het kruis bij de geboorte hoort te staan en ZON bij het hiernamaals.
Aan deze dienst werd ook medewerking verleend door de sopraan Mattanja Lennings.
Wilt u deze kerkdienst (nogmaals) beluisteren en bekijken, klik dan HIER

 

Vervallen avonddiensten vanwege het oplopend aantal besmettingen

Op vrijdag 26 november jl. kondigde de overheid nieuwe maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De kerkenraad heeft besloten om de avonddiensten van zondag 28 november, 5 december en 12 december a.s. te laten vervallen en neemt de, vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.

De nieuwe maatregelen voor ons zijn:

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen, is er nu de verplichting om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Bij verplaatsing binnen het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen. Derhalve bij het binnenkomen van de kerk, verplaatsingen in de kerk en bij het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen
  3. Voorlopig wordt er na de dienst in de kerk GEEN  koffie of thee gedronken. 
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor een goede ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen.
  5. Aanbevolen wordt om ingetogen te zingen tijdens de dienst. 

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

 

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou