Welkom!

Wie toevallig op deze website terecht gekomen is, nodigen wij van harte uit om wat rond te kijken en zo te ontdekken wie we zijn, waar we vandaan komen en welke activiteiten worden georganiseerd.
Wij zijn een Hervormde gemeente onder de paraplu van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat wij koesteren, bewaren en doorgeven is het geloof in Jezus Christus als Redder van de wereld. Dat Hij het licht en het leven is en ons de weg wijst naar een hoopvolle toekomst. Dit geloof brengen we tot uitdrukking in onze zondagse diensten en in de veelzijdige activiteiten doordeweeks en natuurlijk in ons persoonlijk leven.

We beschikken ook over een mooie smartphone-app, genaamd HGWPleinkerk, die u/jij kunt downloaden van de Apple of Google playstore. Deze is vooral bestemd voor degenen, die sterk betrokken zijn bij onze gemeente. Voor de handleiding KLIK HIER

Kijkt u/jij vooral nog even rond en weet u/je welkom in onze kerk.

Aankomende diensten/activiteiten

Datum Tijd Activiteit
zo 22 mei 2022 10:00 Eredienst Ds. L. den Breejen (Delft)
zo 22 mei 2022 19:00 Eredienst Ds. P. v.d. Ende (Rijnsburg)
do 26 mei 2022 09:30 Gezamenlijke Eredienst Mevr. Ds. M. Zebregs in De Lichtbron (Hemelvaartsdag)
do 26 mei 2022 10:30 Jaarlijkse fietstocht (Hemelvaartsdag)
za 28 mei 2022 14:00 Open Kerk
zo 29 mei 2022 10:00 Eredienst Ds. J. Henzen

 

Collecte

U kunt  uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor bovenstaande QR-code als u de APP nog niet geïnstalleerd heeft, om deze te installeren. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst).

Als u de HGWPleinkerk-app op uw telefoon heeft gedownloaded, kunt u zeer gemakkelijk ook digitaal geven via de Geven-optie op deze APP. Alle collectes staan hierop vermeld. KLIK HIER voor de handleiding voor het gebruik van de  HGWPleinkerk-APP.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters (Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters (ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v. Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.

Kerk vanaf 1 mei 2022 op zondagmiddag in gebruik bij geloofsgroep 'De ontmoeting'

De kerkenraad heeft besloten om voor een proefperiode van 2 maanden de kerk vanaf 1 mei 2022 op zondagmiddag ter beschikking te stellen aan de geloofsgroep ‘De ontmoeting’.

Voor meer informatie hierover KLIK HIER

'Pinkster in het Park'

Zondag 5 juni a.s. om 10.30 uur ‘Pinkster in het Park’ op de voorweide van het Hofpark in Wateringen. Deze openluchtdienst wordt gevierd met alle kerken van Wateringen en Kwintsheul.

Er is een programma voor de kinderen en na de viering ontmoeten we elkaar met koffie, thee en wat lekkers in het Hofpark.

Beluister en bekijk de kerkdienst van zondag 15 mei jl.

‘Simon, hebt gij mij waarlijk lief?’
Tot 3 keer toe vroeg Jezus dit aan Simon Petrus. In de preek van ds. Henzen zondagmorgen stond het liefhebben van Jezus centraal. ‘Staat de liefde tot Jezus ook bij ons centraal in ons leven of is de liefde verwaterd?’ vroeg hij aan de gemeenteleden. Zonder  deze liefde is er ook geen liefde tot de naaste.
Ook in het komende Focus-traject staat Jezus centraal. Kijk hiervoor op deze homepagina onder de uitnodiging voor het gemeenteberaad van 1 juni a.s. naar de introductie die zal worden toeegelicht door ds Dick Wolters. 

Wilt u de kerkdienst van zondagmorgen (nogmaals) bekijken en beluisteren, klik dan HIER

 

In en om de eredienst op Hemelvaartsdag (26 mei)


Voor alle informatie in en om de eredienst op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei a.s.),
KLIK HIER

 

Oproep voor deelname aan gelegenheidskoor op Hemelvaartsdag 26 mei a.s.


Wij zoeken deelnemers voor een gelegenheidskoor, dat wil optreden op Hemelvaartsdag 26 mei a.s. tijdens de ochtenddienst.

Deze dienst wordt gehouden bij ‘De Lichtbron’.

AANMELDEN
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jan de Heer. De vraag voor deelnemers staat ook uit bij de Lichtbron.

U kunt u inschrijven door uw naam in te vullen op de intekenlijst in de hal van de Pleinkerk. 

Oefentijdstippen en verdere voorbereiding volgt later.

Uw reactie graag via e-mail: secretaris.krm@plein5.nl  of tel: 06 53707516.

 

Uitnodiging gemeenteberaad woensdag 1 juni a.s.


De kerkenraad nodigt u uit om op woensdag, 1 juni a.s. aanwezig te zijn op het Gemeenteberaad van onze gemeente.
Dit vindt plaats hier in de kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.

Wij willen u die avond informeren en horen over onder andere de ontwikkelingen rondom de Smidse, nadere informatie over het Focustraject en – niet onbelangrijk – de stand van zaken m.b.t. de verkenning tussen de Lichtbron en onze gemeente. 

Gasten die avond: dominee Dick Wolters voor het Focustraject en voor het verkenningstraject de heer Dick van Dijk.

Er staan belangrijke zaken gepland voor deze avond dus hopen we dat velen van u op onze uitnodiging ingaan! Mogen we ook op u/jou rekenen?

Voor meer informatie over het IZB-Focustraject, KLIk HIER

 

Dag uit naar de Biesbosch

Op woensdag 1 juni 2022 kunt u mee met de PCOB Westland.
Op die dag wordt er voor alle Westlandse ouderen een gezellige dag georganiseerd naar de Biesbosch.
Om 10.15 uur vertrekt er uit de kernen Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, De Lier en Maasdijk een touringcar.
Aan Wateringen/Kwintsheul is gevraagd om op eigen gelegenheid om 10.15 uur naar Naaldwijk te komen.
Vanuit de afdeling proberen wij hiervoor een oplossing te verzorgen.

We rijden dan vanuit Naaldwijk naar Drimmelen, waar we aan boord stappen om een rondvaart door de Biesbosch te maken.
Aan boord gebruiken wij de lunch, koffie/thee/brood met beleg en een kroket.
De rondvaart duurt tot ongeveer half drie. Daarna stappen we in de bus die klaar staat om ons weer naar Naaldwijk te brengen, waar we tussen vier en half vijf zullen arriveren. Het exacte opstappunt wordt nog bekend gemaakt.

Eigen bijdrage p.p. is € 30,00 vooraf over te maken op
RABO NL28 RABO 0124932932 t.n.v. PCOB Wateringen.

Graag aanmelden bij Jaap van der Snoek, tel 06-53199564
Aanmeldingen en betalingen tot uiterlijk 15 mei 2022.
Let op! Spoedig aanmelden, want VOL is VOL.

Het volledige programma bestaat dus uit:
– Vertrek per touringcar uit Naaldwijk
– Rondvaart door de Biesbosch
– Een heerlijke lunch
– Terugtocht naar Naaldwijk per touringcar.

Weeknieuws  ‘Samen’

Onze gemeente

Organisatie en activiteiten

Het orgel

Geschiedenis en activiteiten rondom het orgel

Jongeren

Jeugdraad, Kinderkerk ‘Samuel’, Oppasdienst, United, Qtime, 2Gether

Senioren

HVD en diverse activiteiten

Geschiedenis

Historie van kerk en gebouw voor en na de Reformatie

Contact

Wij komen graag in contact met u/jou