Contact

Hervormde Kerk Wateringen
Plein 9
2291 CA Wateringen

 

Predikant

Ds. J. (Jan) Henzen
Plein 11
2291 CA Wateringen
tel. 0174-71 21 84
e-mail: jhenzen@plein5.nl

 

Scriba/secretariaat

Mw. J.C.M. (Christine) Bosma
Plein 5
2291 CA Wateringen
tel. 06-51 66 69 12, e-mail: scriba@plein5.nl

 

Kosterij en agenda van de kerk
Mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker
tel. 06-48 62 65 91, e-mail: wilmavdlely@gmail.com
Wilt u een dienst terugluisteren?
U kunt deze beluisteren via: deze link

Kerkelijk bureau
Plein 5
2291 CA Wateringen
e-mail: kerkelijkbureau@plein5.nl
Dhr. J. (Jan) Ditewig, tel. 06-51 88 10 65

Diaconie
Dhr. C. (Kees) de Joode, adm. diaconale zaken
tel. 06-11 85 89 26, e-mail: diaconie@plein5.nl
Bankrekeningnummer Diaconie: NL33 RABO 0368 1595 66

College van Kerkrentmeesters
Dhr. T. (Teus) van der Plaat, penningmeester
tel. 06-22 23 84 92, e-mail: penningmeester.krm@plein5.nl
Bankrekening Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Wateringen: NL71 INGB 0000 6020 82

Oppas
Iedere zondagochtend tijdens de kerkdienst.
Contactpersoon: mw. W. (Wilma) Holtkamp, e-mail: wfholtkamp@gmail.com

Storingen Kerktelefoon
Dhr. P. (Piet) van Raamsdonk, tel. 0174-29 23 42

Beamerteam
E-mail: beamer@plein5.nl

Organist
Dhr. J.L.F. (Jan) van Westenbrugge
Zonneblok 19
2291 XT Wateringen
tel. 0174-29 62 14
E-mail: info@janvanwestenbrugge.nl

Orgelcomité Wateringen
Secretariaat:
Cisterciënserstraat 3
2291 SV Wateringen
E-mail: info@orgelwateringen.nl
Bankrekening NL59 RABO 3681 3205 86, t.n.v. Orgelcomité Hervormde Kerk Wateringen

Kinderkerk “Samuël”
vacant
e-mail: kinderkerk@plein5.nl

Jeugdwerkers
Mw. G. (Gesina) Joziasse
Tel. 06-48586186
E-mail: gesina@plein5.nl

Dhr. R. (Roeland) Dam
Tel. 06-28250972
E-mail: roeland@plein5.nl

H.V.D.
Mw. E.W.M. (Elly) Verkade-van Vliet
Tijmensblok 9
2291 XZ Wateringen
tel. 0174-51 06 70, e-mail: hvd@plein5.nl

PCOB Wateringen/Kwintsheul
vacant

Kerkelijk Centrum “De Smidse”
Plein 5
2291 CA Wateringen
tel. 0174-27 00 52
Contactpersoon: Dhr. W.G. (Wim) de Bruijn, tel. 0174-27 07 86 of 06-23 91 69 73.

Webmaster 
E-mail: webmaster@plein5.nl

 

Leden van de Hervormde Gemeente van Wateringen kunnen zich aanmelden voor de kerkapp. ‘HGW Pleinkerk’.

Voor meer informatie, klik op Handleiding kerkapp.

De kerkapp. is ontwikkeld door