Giften en financiële steun

De Hervormde Gemeente kan bestaan dankzij de financiële steun van gemeenteleden en anderen. Wij krijgen geen subsidie voor ons werk of voor het onderhoud van het monumentale gebouw.

Daarom zijn de wekelijke collectes, de jaarlijkse actie Kerkbalans en de persoonlijke giften zo belangrijk.

Steunt u ook ons kerkelijk werk?

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij ook laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Een van de goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente, in ons geval de Hervormde Gemeente Wateringen. Onze kerkelijke gemeente bezit ook de zogenaamde ANBI-status (een algemeen nut beogende instelling).

Legaten

Een legaat is een vaststaand bedrag of bij name genoemd onroerend goed of voorwerp.

Erfstellingen

U benoemt de kerkelijk gemeente als erfgenaam voor een deel of de gehele erfenis.

Wanneer u het belangrijk vindt om de plaatselijke kerkelijke gemeente geld en/of (onroerende) goederen na te laten en u wilt daarover nadere informatie neemt u dan contact op met (de penningmeester van) het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wateringen (penningmeester.krm@plein5.nl of maak een afspraak met de notaris voor een oriënterend gesprek.

Heel hartelijk bedankt!

Collecte

U kunt tijdens de onlinediensten een uw giften overmaken via de GIVT-app op uw smartphone. Scan hiervoor deze QR-code. De eerste collecte is voor Diaconie, de tweede collecte voor Kerkrentmeesters (instandhouding kerk en eredienst). Als u nog geen GIVT-app heeft, dan kunt u deze downloaden uit de app stores.

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar de rekeningnummers van Diaconie en Kerkrentmeesters ( Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66 t.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen) en Kerkrentmeesters ( ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86 t.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen.