Senioren

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De PCOB stelt zich ten doel de belangen van ouderen te behartigen. In de plaatselijke afdeling Wateringen/Kwintsheul betekent dit in hoofdzaak het houden van bijeenkomsten (soos) en het vertegenwoordigd zijn in overlegsituaties.

De afdeling Wateringen/Kwintsheul telt ca. 110 leden. De bijeenkomsten (soosmiddagen) worden 1x per 14 dagen, op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur gehouden in De Smidse. In de maanden juni t/m augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Voorzitter:
Dhr. J. (Jaap) van der Snoek (wnd.)

2e voorzitter:
Mw. J. (Janny) Thalens

Secretaris:
vacant

Penningmeester:
Dhr. J. (Jaap) van der Snoek

Woon- en zorgcentrum ‘De Ark’

Dit centrum is gelegen aan de Herenstraat 85, 2291 BD Wateringen, tel. 0174-29 36 47. Diverse van onze oudere leden hebben hier hun thuis.

De Zonnebloem

De nationale vereniging de Zonnebloem is één van de grootste welzijnsorganisaties van Nederland. Al meer dan 45 jaar zet zij zich in voor zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden, ouderen en eenzamen. De Zonnebloem is een vereniging voor alle gezindten. Het belangrijkste werk is het bezoeken van de gasten; de persoonlijke aandacht. Naast het bezoekwerk worden er nog spellenmiddagen georganiseerd, dagtochten (in voor- en najaar) en een ontspanningsmiddag georganiseerd. Landelijk organiseert de Zonnebloem diverse vakantieweken.

Wateringen heeft een zeer actieve afdeling van de Zonnebloem met ruim 40 vrijwilligsters. Voor meer informatie over de Zonnebloem kunt u contact opnemen met:

Voorzitter
Dhr. T. van der Zwet

Secretaris
Mw. J. Mulder-van Essenberg