Vacatures

Beamerteam
Het verzorgen van presentaties van teksten en afbeeldingen tijdens de ochtenddiensten.
Hiervoor is een computer met de noodzakelijke programma’s aanwezig.

Schoonmaakteam kerk
1 keer in de 4 weken op vrijdagmorgen.
Van 8.30 tot 10.00 uur daarna koffie.
Zowel dames als heren zijn welkom.

Vrijwilligersgroep Open Kerk
Volgens rooster aanwezig zijn in de kerk om passanten te ontvangen, en actief maar niet dwingend een gesprekje aan te knopen, uitleg te geven over het gebouw en de inventaris, onze gemeente en het Christelijk geloof.
Er zijn op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur altijd twee vrijwilligers aanwezig  en op zaterdagen in de zomer van 14.00 tot 17.00 uur zijn er doorgaans 3 vrijwilligers en een begeleider voor bezoek aan de toren. Wie geïnteresseerd is, heeft vooraf een gesprek met Frans Dieleman over de verwachtingen over en weer.

HVD
Wij zoeken mensen die oudere willen bezoeken voor hun verjaardag of oudere mensen die aan huis gebonden zijn een paar keer in het jaar een bezoekje willen brengen. Ook jongeren die het leuk vinden om met oudere mensen te praten zijn welkom. Dit valt onder het team Omzien naar elkaar.

De Smidse commissie
Mensen die bereid zijn koffie te schenken tijdens begrafenissen.
Mensen om koffie te schenken eerste zondag van de maand.

Oppas-team
De kleine kinderen bezig houden tijdens de ochtenddienst.
Zowel jeugdigen als volwassenen zijn welkom.

Leiding Kinderkerk Samuel
1 keer in de maand een groepje kinderen begeleiden tijdens de kinderkerk.
(bijbelverhaal, verwerking, liedjes)
1 keer per 2 maanden wordt er vergaderd. Tijdens de vergadering worden in onderling overleg de overige taken verdeeld, zoals bijvoorbeeld voorbereiden gezinsdienst, startdienst, kerstfeest enz.

Voorzitter Kinderkerk Samuel
Het coördineren van de verschillende activiteiten van de kinderkerk.
Het voorzitten van de vergadering van de kinderkerk.

Team Kerkbalans
Lopers voor het ophalen van de kerkbalans enveloppen.

Vacatures Kerkenraad
Er zijn vacatures binnen de kerkenraad. Momenteel vooral voor de ambten van ouderling en diaken. Het zou fijn zijn om die vacatures in te kunnen vullen door gemeenteleden die ook een bijdrage willen leveren aan de verdere opbouw van onze gemeente.

Heeft u belangstelling voor een van de vacatures of vragen over wat het ambt inhoudt: neem dan contact op met één van de huidige kerkenraadsleden.

Bent u geïnteresseerd in een vacature of wilt u graag meer weten over de inhoud daarvan? Neem dan contact op met mw. T. (Truus) Nugteren-Sepers of dhr. D.J. (David) Sijrier. U kunt ook mailen naar: vacatureskerk@gmail.com