Vertrouwenspersoon

Binnen de Protestantse kerk in Nederland (PKN) is een “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties” ontwikkeld. Dit protocol is speciaal ontworpen voor plaatselijke gemeenten, kerkenraad en individuele ambtsdragers.

Hoewel er geen signalen bekend zijn binnen onze gemeente waardoor inschakeling van de vertrouwenspersoon noodzakelijk/wenselijk is, heeft de kerkenraad gemeend dat gemeenteleden de mogelijkheid moeten hebben om in voorkomend geval de vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen/inschakelen.

Per 1 juli 2019 heeft de kerkenraad een vertrouwenspersoon benoemd:

mw. C. (Corrie) Ditewig – Wiersma
T 06-52 06 78 96
E corrieditewig@kpnmail.nl