De organist

Jan van Westenbrugge werd op 12 november 1948 te Kerkwerve in Zeeland geboren. Als 12-jarige begeleidde hij de samenzang van de kinderkerk en de zondagsschool. Kerkorganist werd hij in Rozenburg (Z.H.), daarna in Maasdijk en tenslotte (vanaf 1974) in Wateringen.

Zijn leermeesters waren Jan Brandwijk, Willem Oranje, Jan J. van den Berg en Herman van Vliet. In 1973 behaalde hij het diploma kerkorganist van de N.O.V. te Utrecht, waarbij André Verwoerd zijn examinator was. Opnamen (zowel voor radio als lp en cd) werden gemaakt in Harlingen, Lutherse Kerk Den Haag, Grote Kerk Maassluis, Martinikerk Bolsward en Grote Kerk Breda. In de loop der jaren heeft Jan van Westenbrugge concerten gegeven in heel Nederland en over de landsgrenzen.

De Oude Kerk te Amsterdam, de Maartenskerk van Zaltbommel, maar ook kerken in Duitsland en Italië hebben de door Jan ontlokte orgelklanken mogen laten resoneren in hun plechtige ruimten, wanneer hij daar concerten gaf.

Ook als begeleider van diverse koren en als organist voor bijzondere kerkdiensten is hij zeer actief. De laatste jaren legt hij zich steeds meer toe op het maken van koraalbewerkingen. Tijdens zijn concerten speelt hij die dan ook dikwijls. Een aantal van deze bewerkingen zijn in druk verschenen.

Sinds tien jaar zwaait Jan in Wateringen de dirigeerstok voor een christelijk gemengd koor “Cantilene”. Voor dit koor schrijft Jan de meeste liedbewerkingen zelf.

Wie Jan kent als organist in de eredienst, weet dat voor hem de eredienst een gebeuren is, waarbij de orgelklanken dienen tot een ‘Lof zij de Here’. Vooral zijn orgelimprovisaties, die elke zondag volgen op het ‘amen’ van de preek, zijn indrukwekkend.

Uit de samenstelling van zijn concertprogramma’s blijkt, dat hij een voorliefde heeft voor het romantische tijdperk, hoewel hij nooit ander repertoire verwaarloost. Jan’s handtekening onder elk concertprogram wordt gevormd door de voor hem zo kenmerkende koraalbewerkingen waarmee hij begint en eindigt.

Tot nog toe kreeg Jan 5 onderscheidingen.

  • Op zijn 25-jarig organistenjubileum in 1992 ontving hij, voor zijn verdienste voor de Franse orgelmuziek, de bronzenmedaille van de Société Académique d’Éducation “Arts, Sciences et Lettres” te Paris.
  • Op 14 maart 1999 ontving hij van de Landelijke Vereniging van Kerkvoogdijen het draaginsigne in zilver i.v.m. het vervullen van de functie van organist van de Hervormde Gemeente van Wateringen/Kwintsheul gedurende 25 jaar.
  • Op 10 november 2011 werd hij, bij monde van burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  • Op 11 november 2017 ontving hij van de gemeente Westland de ‘Westland Stek’, een zilveren draagspeld in verband met zijn 50-jarig jubileum als kerkorganist.
  • Op 18 november 2017 na de ochtenddienst werd hem op voordracht van het college van kerkrentmeesters, het gouden draaginsigne van de Vereniging van Kerkvoogdijen uitgereikt en ‘opgespeld’ door de predikant.

Jan van Westenbrugge: Waterings organist, een veelzijdig musicus, een bewogen begeleider in de eredienst, een mens die zijn gevoelens niet laat verdwijnen achter de noten, maar er juist door klanken vorm aan geeft.