Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het administratieve centrum van onze gemeente. Via dit bureau komen verhuizingen, berichten van geboorte, huwelijk en overlijden binnen. Ook kan men hier terecht voor doopbewijzen en attestaties. Een goede administratie is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van het kerkelijk werk. We zijn daarom ook mede afhankelijk van u als gemeenteleden om mutaties door te geven aan het kerkelijk bureau. De op onze gemeente betrekking hebbende mutaties worden wekelijks door het kerkelijk bureau verwerkt.

Op het Kerkelijk Bureau maken wij gebruik van het landelijke registratiesysteem (LRP) van de PKN. Ook de predikant en de ouderlingen maken voor hun pastorale taken gebruik van dit ledenregistratiesysteem.

Mutaties kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail (kerkelijkbureau@plein5.nl) worden doorgegeven.

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in “De Smidse”, Plein 5, 2291 CA Wateringen,
Omdat een vaste openstelling in dit digitale tijdperk niet meer nodig is, kunt u per e-mail of telefoon contact zoeken via 06-51 88 10 65 (Jan Ditewig).

Leden- en giften en vrijwillige bijdrage administratie
Dhr. J. (Jan) Ditewig
Mw. H. (Hannie) van der Laan

Voorbereiden jaarstukken
Dhr. R. (Ronald) Valstar

Jaarverslag
Dhr. T. (Teus) van der Plaat