Orgelcomité

In 1968 is het orgelcomité opgericht op initiatief van de heer Jochem Vellekoop. Hij nam in dat jaar afscheid na meer dan 40 jaar organist te zijn geweest. Hij had nog een wens: twee nieuwe registers op het pedaal, te weten een Bazuin 16’ en een Trompet. Het nieuwe comité ging zich daarvoor inspannen. Tot die tijd zijn concerten in de kerk georganiseerd maar niet onder verantwoording van het orgelcomité. 

Het eerste concert was op 3 oktober 1968 door Aad Zoutendijk, met medewerking van het Waterings Mannenkoor o.l.v. Jac. Koetsier. Aad Zoutendijk was, samen met de heer F.C. Groen, de opvolger van de heer Vellekoop.

Na het derde concert op 15 februari 1969 waren de benodigde gelden voor de gewenste uitbreiding bijeen gebracht. De concerten werden voortgezet.

Vanaf 1970 werden ook gastorganisten uitgenodigd. Vele organisten van naam hebben inmiddels al concerten gegeven: Piet van Egmond, Feike Asma, Klaas Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Dirk Jansz. Zwart en vele anderen. 

Aad Zoutendijk vertrok in 1974 naar Vlaardingen. Zijn opvolger is Jan van Westenbrugge die tot op heden de vaste organist is.

Huidige samenstelling orgelcomité
Voorzitter: dhr. J.T. (Jan) Post
Secretaris: mw. J.C.M. (Christine) Bosma
Penningmeester: dhr. J. (Joop) van den Berg
Publiciteit: dhr. A. (Ad) Hoeijenbos
Technische Zaken: dhr. P. (Pieter) Schippers
Erelid/Adviseur: dhr. J.W.R. (Joop) Sep
Lid/Adviseur: dhr. J.L.F. (Jan) van Westenbrugge

Ereleden
Maarten v.d. Berg (na zijn terugtreden in 2000)
Herman Verburg (postuum benoemd na zijn overlijden op 28 februari 2007)
Ton Post (na zijn terugtreden op 27 juni 2015)
Joop Sep (na zijn terugtreden als voorzitter op 28 januari 2019)

 

Contact opnemen

Secretariaat: mw. J.C.M. (Christine) Bosma
E-mail: info@orgelwateringen.nl
Website: www.orgelwateringen.nl

Orgelfonds

Giften in het orgelfonds gestort worden uitsluitend besteed aan onderhoud of uitbreiding van het orgel. Het orgelcomité adviseert de kerkrentmeesters inzake onderhoud of uitbreiding van ons orgel.

Bankrelatie: NL59 RABO 3681 3205 86 ten name van Hervormde Gemeente Wateringen, Orgelcomité te Wateringen