Jongeren

Jeugdraad

Enkele groepen zijn actief in het jeugdwerk. Van de allerkleinsten tot de jongvolwassenen. Om ervoor te zorgen dat al deze groepen ongeveer dezelfde kant op gaan, en/of om bv. gezamelijke activiteiten te organiseren, is de jeugdraad in het leven geroepen.

Uit iedere groep is iemand vertegenwoordigd:

Mw. W. (Wilma) Holtkamp (oppasdienst)
Dhr. M. (Marco) van der Gaag (United)
Gesina Joziasse en Roeland Dam (Qtime)
Dhr. D. (David) den Dunnen (2gether)
Mw. M. (Mariëlle) Atmoredjo-Burggraaf (Jeugddiensten en algemeen)

We praten over wat er goed gaat maar natuurlijk ook over wat er fout gaat in de verschillende groepen: wat kunnen we van elkaar leren, en waar kunnen we elkaar helpen.

We komen ongeveer ieder kwartaal bij elkaar om de stand van zaken in de verschillende groepen door te nemen. Mocht je hier aan mee willen doen, of wil je gaan helpen in één van de verschillende groepen, laat het ons dan weten:

Oppasdienst
Iedere zondagochtend vanaf 09.45 uur is er oppasdienst voor kindjes van 0 tot 4 jaar. We zetten een muziekje op en vermaken uw kindje met speelgoed en/of kleuren met hen. Ook is er een eet- en drinkmoment. Zo bent u als ouders in de gelegenheid om zelf de zondagse kerkdienst te bezoeken.

U en uw kindje zijn van harte welkom.

United
Elke laatste zondag van de maand is er voor de tieners (Middelbare school tot en met 16 jaar) een tienernevendienst.
We gaan, voor de schriftlezing, met elkaar naar de zolder van De Smidse. Tijdens een gezellig samenzijn, met fris en koek, gaan wij met verschillende werkvormen(spellen, gedichten, verhalen, creatief bezig zijn etc.) aan de slag. We staan uiteraard ook stil bij het geloof, bij God.

We vinden het leuk wanneer je de volgende keer met ons mee doet. Welkom!!!!

Q-time (= Quality Time)
In het voorjaar en najaar starten we een serie van 6 bijeenkomsten. Deze worden gehouden op de dinsdagmiddagen tussen half 5 en half 6 op de zolder van de Smidse.

Samen ontdekken we wie Jezus is en wat het Christelijk geloof met hun dagelijkse leven te maken heeft. Wij behandelen verschillende onderwerpen. De programma’s zijn laagdrempelig en bestaan uit een gesprek, en vaak wordt het onderwerp ondersteund met een filmpje op de TV. 
Er komen ca. 9 jongeren op zo’n middag we proberen het altijd gezellig voor de jongelui te maken. Het seizoen sluiten we af met een BBQ of een Gourmet. De onderwerpen worden worden afwisselend voorbereid door ds. J. (Jan) Henzen, dhr. M.H. (Henk) Mouthaan, dhr. P. (Peter) van ’t Woud en mw. M.J. (Marion) van der Plaat.

Aan de reacties te horen is het een leuk programma en de jongelui gaan er graag naar toe.

2gether
Iedere tweede donderdag van de maand komen de jongeren van 16 – 25 jaar om 20.00 uur bij elkaar voor een gezellige avond in De Smidse. Gezamenlijk kiezen we thema’s om over van gedachten te wisselen, doen we een gezelschapsspel, of organiseren we een activiteit. Zo kan een gezamenlijk bezoek aan een jeugddienst of een andere activiteit op de agenda staan.

Vind je het leuk om met leeftijdsgenoten (16-25 jaar) leuke dingen te ondernemen en een goed gesprek te hebben, meld je gerust aan.

Kinderkerk Samuel

Tijdens de zondagese ochtenddienst in de kerk is er in ‘De Smidse’ een dienst voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, de kinderkerk.
Iedere week zingen en bidden we met elkaar, we lezen uit de bijbel en praten hierover. We sluiten altijd af met een knutsel, die aansluit bij het thema. Dit alles onderteunt met filmpjes en liedjes van YouTube.
Vlak voordat de kerkdienst voor volwassenen klaar is, komen wij weer (met de kinderen van de oppas) de kerk in, zodat iedereen de zegen mee krijgt van de dominee.

Praktisch

09:45 uur inloop
10:00 uur start

Kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 van de basisschool zijn allemaal welkom (De kinderen die jonger zijn kunnen tijdens de dienst naar de oppas, in de doopkapel in de kerk)

In de zomervakantie is er geen kinderkerk.

Contactpersoon:
vacant
E-mail: kinderkerk@plein5.nl

Werkgroep diaconale jeugd-activiteiten

Sinds 2017 is er een werkgroep die zich bezighoudt met het organiseren van diverse diaconale jeugd-activiteiten, bij bijvoorbeeld de Ark of bij het Leger des Heils.

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep.
Heb jij interesse, laat het weten!

Werkgroepleden
Mw. M. (Mariëlle) Atmoredjo-Burggraaf, dhr. H.M. (Hidde) Lemckert en dhr. C.P. (Rene) Schouten.