Pastoraat

Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in een aantal wijken ook wel secties genoemd. Het kerkelijk bureau kan exact aangeven welke straten onder een wijk thuishoren:

Wijk 1   Plan Zuid en Herenstraat (Wateringen)
Wijk 2   Molenwijk (Wateringen)
Wijk 3   Rozemarijn en omgeving (Wateringen)
Wijk 4   Oranjewijk (Wateringen)
Wijk 5   Vlietwijk (Wateringen)
Wijk 6   Kwintsheul
Wijk 7   Senioren (De Ark, Arkpaviljoen en Bakkershof) (Wateringen)
Wijk 8   Randgemeenten (gemeenteleden woonachtig buiten ons kerkelijk gebied)
Wijk 9   Essellanden (Wateringen)
Wijk 10  Zonneveld en Vijvers (Wateringse Veld)
Wijk 11  Lage Veld en Eilanden (Wateringse Veld)
Wijk 12  Parkbuurt Oosteinde (Wateringse Veld)
Wijk 13  Hoge Veld en Boezemland (Wateringse Veld)

In onze gemeente zijn 4 ouderlingen actief, waaronder ook een jeugdouderling. Stelt u bezoek van een ouderling c.q. jeugdouderling op prijs of wilt u anderszins contact dan kunt u een van hen benaderen of eventueel mailen naar scriba@plein5.nl of kerkelijkbureau@plein5.nl

In onze gemeente zijn de navolgende ouderlingen actief:
mw. J.C.M. (Christine) Bosma;
mw. E.L.J. (Esther) Wubben-van Ingen;
dhr. A. (Alec) Hollebrandse en
dhr. W.M. (Marco) van der Gaag (jeugdouderling)

 

Zieken / ziekenhuisopnamen

Wilt u van ernstige ziekte en/of opname in een ziekenhuis zo spoedig mogelijk melding maken bij de predikant, dan wel bij het kerkelijk bureau. Zij worden z.s.m. door de predikant of een ouderling bezocht.

Tijdig bericht van ontslag uit het ziekenhuis stellen wij ook op prijs.

De ouderlingen en een klein team vrijwilligers dragen zorg voor het bezoeken van nieuw ingekomenen.

Gemeenteleden die ingevolge ordinantie 2-5-3a tot de Hervormde Gemeente van Wateringen behoren (perforatie): Ordinantie 2-5-3a stelt leden der PKN in de gelegenheid zich te laten overschrijven (perforeren) naar een andere voorkeur gemeente, bij wie men zich beter thuis voelt. Hiertoe wendt men zich in eerste instantie tot de ledenadministrateur van de voorkeursgemeente.