Pastoraat

Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in een aantal wijken ook wel secties genoemd. Het kerkelijk bureau kan exact aangeven welke straten onder een wijk thuishoren:

Wijk 1 Plan Zuid en Herenstraat (Wateringen)
Wijk 2 Molenwijk (Wateringen)
Wijk 3 Rozemarijn en omgeving (Wateringen)
Wijk 4 Oranjewijk (Wateringen)
Wijk 5 Vlietwijk (Wateringen)
Wijk 6 Kwintsheul
Wijk 7 Senioren (De Ark, Arkpaviljoen en Bakkershof) (Wateringen)
Wijk 8 Randgemeenten (gemeenteleden woonachtig buiten ons kerkelijk gebied)
Wijk 9 Essellanden (Wateringen)
Wijk 10 Zonneveld en Vijvers (Wateringse Veld)
Wijk 11 Lage Veld en Eilanden (Wateringse Veld)
Wijk 12 Parkbuurt Oosteinde (Wateringse Veld)
Wijk 13 Hoge Veld en Boezemland (Wateringse Veld)

In de kerkenraad is besloten dat de ouderlingen niet meer gekoppeld zijn aan een wijkindeling, zoals voorheen maar voortaan aan bepaalde leeftijdscategorieën van de gemeenteleden. Dit betekent dat ouderlingen in beginsel bezoeken brengen aan gemeenteleden, rekening houdende met de navolgende leeftijdscategorieën:

leeftijd boven de 80 jaar: mw. H. (Rika) van Westenbrugge-van der Zalm
leeftijd 65 – 80 jarigen: mw. C. (Corrie) Ditewig-Wiersma
leeftijd 35 – 65 jarigen: dhr. J. (Jan) Ditewig en dhr. A. (Alec) Hollebrandse
leeftijd tot 35 jaar: vacant

Gemeenteleden in Kwintsheul: mw. E.L.J. (Esther) Wubben-van Ingen

Zieken / ziekenhuisopnamen

Wilt u van ernstige ziekte en/of opname in een ziekenhuis zo spoedig mogelijk melding maken bij de predikant, dan wel bij het kerkelijk bureau. Zij worden z.s.m. door de predikant of een ouderling bezocht.

Tijdig bericht van ontslag uit het ziekenhuis stellen wij ook op prijs.

De ouderlingen en een klein team vrijwilligers dragen zorg voor het bezoeken van nieuw ingekomenen.

Gemeenteleden die ingevolge ordinantie 2-5-3a tot de Hervormde Gemeente van Wateringen behoren (perforatie): Ordinantie 2-5-3a stelt leden der PKN in de gelegenheid zich te laten overschrijven (perforeren) naar een andere voorkeur gemeente, bij wie men zich beter thuis voelt. Hiertoe wendt men zich in eerste instantie tot de ledenadministrateur van de voorkeursgemeente.