Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 15 oktober 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. T. Wegman uit Zeist
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van 15 oktober hoop ikzelf weer voor te gaan. We volgen het Focustraject en komen terecht bij het thema: ‘Toegerust het leven in’. We lezen enkele gedeelten uit de Brief van Paulus aan de Christenen in Kolosse (3: 1-4/3: 22-4: 6). Fijn als u en jij er weer bent om samen te groeien in het geloof en elkaar en de wereld tot zegen te zijn. Tot zondag!!
In de avonddienst hopen we ds. T. Wegman uit Zeist te begroeten. Hij komt al een heel aantal jaren in onze gemeente en heeft vast en zeker weer een bemoedigend en inspirerend Woord. Van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer J.W.R. Sep (Generaal Spoorlaan te Rijswijk) heeft als alles volgens planning is verlopen, begin deze week vanwege een liesbreuk een operatieve ingreep ondergaan. De hoop is dat ook enkele andere ongemakken zullen zijn verholpen, al konden de artsen daar niets in beloven. We leven mee met Joop en wensen hem van harte Gods liefdevolle nabijheid toe. Eind vorige week heeft de heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) eindelijk de ingreep ondergaan die nodig is om de nierdialyse goed te laten verlopen. Fijn dat dit nu achter de rug is, het was een spannende en onzekere tijd voor Piet en Gerrie. We wensen ze van harte toe dat het de komende tijd allemaal wat rustiger zal wezen. De heer A.J. Timmer (96 jaar!) is enkele weken geleden opgenomen in WZH (Woonzorgcentra Haaglanden) aan de Laan van Wateringse Veld (nummer 222, 2548 CG te ’s-Gravenhage). Thuis ging het vanwege een toenemende dementie niet meer. Een hele stap, zowel voor Arij als voor zijn vrouw. We wensen beide dan ook veel sterkte en Gods ontfermende en zegenende nabijheid toe.

Israël
Afgelopen zaterdag was daar aan het einde van het Loofhuttenfeest opeens die aanval. Honderden raketten werden op Tel Aviv en zelfs Jeruzalem afgevuurd, Hamasstrijders namen kleinere plaatsen in de buurt van de Gazastrook onder vuur. We leven mee met onze uitverkoren broeders en zusters ‘in Abraham’ en bidden voor het verscheurde land en voor de vrede van Jeruzalem.

Soli Deo Gloria
Een prachtig concert afgelopen zaterdagavond in onze kerk aan Het Plein. En wat een mooie opkomst, zowel uit eigen gemeente als uit de regio. Krachtige mannenstemmen werden afgewisseld door muzikale intermezzo’s (orgel) en samenzang en maakte het tot een evenwichtig geheel. Dank aan allen die deze avond hebben georganiseerd en daar veel werk aan hebben gehad. Terugkijkend mogen we met recht zeggen: Soli Deo Gloria, ‘aan God alleen de eer!!’

Pleinpraat
‘De afgebrande (RK) kerk van Hoogmade’, vier jaar geleden was deze het thema van mijn preek op de zondag dat we onze overledenen herdachten. We kwamen er, via het beeld van een instortende torenspits, op uit dat alles en iedereen vergankelijk is. Maar liefst ruim drie jaar lang bleven in het dorp een stompe toren en geblakerde resten somber hieraan herinneren. En dat totdat in het afgelopen voorjaar groen licht werd gegeven voor de herbouw van kerk en toren. Inmiddels is enkele weken geleden de spits op de toren geplaatst en heeft het dorp Hoogmade zijn identiteit als het ware weer terug gekregen. Herinnert dit er nu niet ook weer aan dat vergankelijkheid en zelfs de dood niet definitief is, maar dat er steeds weer nieuwe kansen worden gegeven? Onze vergankelijkheid is het einde niet, met Jezus is het leven uit de dood herrezen. Laat u hier vreugdevol aan herinneren als u ooit eens door of langs Hoogmade rijdt.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Van het Orgelcomité
Op D.V. zaterdag 14 oktober a.s. zal Evan Bogerd – organist van de Westerkerk in Amsterdam – het 5e concert verzorgen in de serie ‘Orgelconcerten 2023’ op het Bätz-Witteorgel van de Pleinkerk in Wateringen. Het orgel op diverse wijze promoten voor een breed publiek is wat Evan Bogerd al jaren inspireert. Zijn repertoire reikt van Sweelinck tot aan hedendaagse muziek. De verrichtingen van de organist zijn op 4 grote schermen te volgen.
Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, incl. koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl
Iedereen is (weer) van harte welkom!


Inzameling Voedselbank Westland
Elke week verstrekt de voedselbank gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. Zo kunnen wekelijks enkele honderden monden worden gevoed.
Maandag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Wij sluiten ons graag aan bij de inzameling die in dat kader door ‘de Lichtbron’  wordt gehouden. Op zondag 15 oktober kunt u uw bijdrage voorafgaand aan de ochtenddienst in onze kerk aan het Plein inleveren. De diakenen zorgen ervoor dat alles naar de Lichtbron wordt gebracht en van daaruit bij de voedselbank word bezorgd.
De voedselbank ontvangt graag houdbare, eetbare producten, zoals rijst, pasta, etenswaren en dranken in blik of glas, meelproducten, enz. Ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen zijn van harte welkom. 

Namens de klanten van de voedselbank; Hartelijk dank!

Kees de Joode


Meezingavond mannenzang Katwijk
Zaterdagavond 28 oktober a.s. 18.45 uur kunnen zowel mannen als vrouwen via de livestream in onze kerk meezingen met de mannenzang in Katwijk. De deur wordt geopend om 18.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden maar er is wel een collecte.
Na afloop kunt u nog een consumptie nuttigen tegen een kleine vergoeding.

Allen van harte welkom. (Kun je nog zingen? Zing dan mee!)


Kerkapp
Doel van de kerkapp:
Als gemeente willen we elkaar bemoedigen en tijdig en goed informeren. Er zijn voor onze naasten. Steeds vaker grijpen kerkleden daarom naar de smartphone. Om u nog beter van dienst te zijn, hebben we in onze gemeente een kerkapp. We nodigen u graag uit de kerkapp te gebruiken.

Lief en leed delen met andere gemeenteleden
Met de kerkapp heeft u de gemeente altijd in uw broekzak. U kunt informatie inwinnen over kerkdiensten en activiteiten en U kunt lief en leed delen met andere gemeenteleden. Via de app zijn kerkleden onderling beter bereikbaar. U kunt zelf berichten plaatsen of vragen stellen, met elkaar bidden en elkaar bemoedigen. Ook kunnen we u sneller op de hoogte houden van belangrijk gemeentenieuws dat u niet wilt missen. Vervolgens kunt u met de app heel eenvoudig meedoen aan de collecte.

Veilige omgeving
We bieden een veilige omgeving. Alleen onze kerkleden hebben toegang. We houden toezicht om het met elkaar plezierig en respectvol te houden. De app voldoet daarnaast aan alle privacyregels. Het programma wordt ondersteund door de Protestantse Kerk en wordt in veel kerkelijke gemeenten met enthousiasme ontvangen. De maker van de app is Donkey Mobile uit Bodegraven.

Kom erbij!
Wij zijn enthousiast over de app! Zo’n 135 gemeenteleden gebruiken al weer enige tijd de app naar tevredenheid. We nodigen u uit om ook mee te doen. Het is volledig gratis voor u. Sluit u ook aan bij onze digitale gemeente en ontmoet gemeenteleden naast onze zondagse diensten. De kerkapp is een aanvulling op de kerkwebsite en het weekblad Samen en bedoeld om juist in deze tijd directer op elkaar betrokken te blijven. De kerkapp  voldoet aan de AVG- voorwaarden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe komt U aan de kerkapp?Op onze kerkwebsite www.hervormdegemeentewateringen.nl vindt u op de webpagina ‘App’ een eenvoudige handleiding om de kerkapp op uw mobiele telefoon te installeren. Heeft u hulp nodig, dan kunt u terecht bij Teus v.d. Plaat of Ad Hoeijenbos.