Hervormde Gemeente Wateringen

  (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Zondag 16 juni 2024
10.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der PLaat

 

Bij de kerkdiensten van 16 juni 2024 in De Smidse 

Op zondag 16 juni gaat onze consulent voor, ds. M.J. Tekelenburg uit Monster. Fijn dat we ds. M.J. Tekelenburg nu ook tijdens een eredienst kunnen ontmoeten. Het is een Focusdienst. In Monster volgen ze ook het Focus-traject, dus de dominee is hier mee bekend.
In de avonddienst gaat voor ds. F.J. van Harten uit Scheveningen. Hij is een graag gehoorde predikant binnen onze gemeente.


Berichten van ds. Bart Schoone
 

Een gelijkenis
In Marcus 4  staat een hele korte gelijkenis. Jezus sprak: “Het Koninkrijk van God is als een mens die zaad werpt op de aarde. Hij gaat slapen en hij staat weer op, nacht en dag, en het zaad ontkiemt en groeit zonder dat hijzelf weet hóe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst een halm, dan een aar, daarna het volle koren in de aar. Tenslotte volgt de oogsttijd”.
In dit korte verhaal wordt veel aandacht besteed aan de tijd tussen zaaien en oogsten. In die periode bevinden wij ons. De verkondiging van Jezus heeft het zaad gezaaid en nu is het wachten op de oogst. Groeit het Koninkrijk al in deze wereld? Is er al iets van te merken?
Deze gelijkenis wil ons bemoedigen. Wanneer zal het Koninkrijk komen? Hangt het van het doen en laten van de mens af? Maar dat is weinig hoopgevend, want ondanks de grote toeloop van mensen naar Jezus groeit de tegenstand. Kunnen mensen met al hun verschillende ideeën en meningen het Koninkrijk op aarde vestigen? De gelijkenis laat er geen enkele twijfel over bestaan. Het zaad groeit niet dankzij de inspanningen van mensen, het groeit ‘vanzelf’. Het zaad groeit onafhankelijk van de mens, maar geheel afhankelijk van God. Dat wonder geeft moed en hoop. Ook in deze tijd!

En dan nog dit….
Mijn vrouw en ik verbleven een weekje in Leersum. Tijdens een wandeling in het (heel natte) Leersumse Veld zagen we vier fietsers bij een bankje zitten. Toen  we langs liepen werd gevraagd: “Bent u meneer Schoone?” “Ja”, zei ik. “Ha, dominee, we dachten al dat u het was!” Mijn vraag: “Waar komt u vandaan?” “Wateringen”, was het antwoord. Wat erg, ik herkende ze niet, terwijl ik bij één van hen al een bezoekje had gebracht. Maar hij had een fietshelm op! De herder kende de schapen niet, maar gelukkig kennen de schapen de herder!!

Ten slotte
U allen een hartelijke groet,         

Bart Schoone.

Pastoraat
Dhr. Hans Groenewegen verblijft momenteel in “Huize Westhoff”, Julialaantje 38, 2283 TB Rijswijk, kamer 204. Wel zal hij 3 keer per week naar het ziekenhuis terug moeten voor de nierdialyse. We wensen Hans heel veel sterkte toe bij de revalidatie. Dhr. A. v/d Gaag is donderdag 30 mei jl, plotseling opgenomen in het ziekenhuis, dit vanwege uitvalsverschijnselen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf kwam bij mij het bericht binnen dat hij gelukkig het ziekenhuis weer mocht verlaten. We wensen Arie en Willy veel sterkte toe. Dhr. Kees Jongerius is zwaar ten val gekomen met de motor. Kees heeft behoorlijke verwondingen en breuken opgelopen en zal een traject van revalidatie in gaan. Ook Kees en José, wensen wij sterkte bij de revalidatie.

Voor alle zieken om zich aan vast te houden een prachtig lied van “Sela”,

Jezus, U bent bij ons
alle nachten, alle dagen;
in ons hopen, in ons zoeken en ons vragen.
Jezus, U bent bij ons
in de vreugde, in het lijden;
tot het einde van de tijden.
Halleluja!

U bent de liefde die wint.
U bent de weg die ons verbindt
en U brengt ons bij elkaar in uw naam.
U bent het licht in de nacht.
U bent de Heer die op ons wacht
en wij komen bij elkaar in uw naam.

 Jezus, U bent bij ons
en we delen de verhalen
van het wonder, hoe uw liefde ons blijft dragen.
Jezus, U bent bij ons;
U heeft alle macht gekregen
op de aarde, in de hemel.
Halleluja!

Ten slotte
U allen een hartelijke groet,

Christine Bosma, scriba


Overige berichten 

Agenda 17 t/m 23 juni
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Woensdag 19 juni; HVD-vergadering in De Smidse, aanvang 14.00 uur