Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 


Kerkdiensten

Zondag 17 september 2023 (Startzondag)
10.00 uur: Ds. J. Henzen (m.m.v. kinderkoor o.l.v. Gesina Joziasse)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. K. Hage uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van aanstaande zondag starten we met het winterwerk. Thema van de dienst is ‘Gewoon waar en hoe je bent’. De hoofdlezing is uit Jeremia 29 (:1-11). Tevens worden er enkele korte presentaties van toekomstige activiteiten gegeven en wordt u en jij gevraagd om een vakantiefoto (uit of thuis) te leveren van een gebouw of iets in de natuur, waarin u/jij iets God voelde of zag. Fijn dat ons ‘eigen’ kinderkoor ‘Thuis’ met drie liederen een mooie bijdrage zal leveren. Voor kinderen en (eventueel) hun ouders wordt door Gesina en Roeland een ‘Doe-viering’ georganiseerd. We besluiten het ‘startgebeuren’ na de koffie met een broodmaaltijd. Met klem worden u en jullie allen verzocht er aanstaande zondagmorgen te zijn!!
In de avonddienst mogen we in ds. K. Hage (’s-Gravenzande) een predikant uit de regio te begroeten en te beluisteren. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw L. van den Berg-Storm (Ambachtsweg) is vorige week dinsdag vanwege verontrustende klachten met spoed naar het ziekenhuis in Delft gebracht. Diverse onderzoeken brachten geen ernstige zaken aan het licht, waarvoor dankbaarheid. Leni is erg geschrokken en voelt zich zeker nog niet ‘de oude’. We hopen en wensen haar van harte een voorspoedig herstel en Gods ontfermende nabijheid toe. De gezondheid van mevrouw J. Bakker-de Zoete (Pleinwand) is de laatste week redelijk stabiel. Alles gaat moeizaam en kost veel energie, maar Jannie weert zich dapper. Fijn dat er veel hulp en ondersteuning is van kinderen en thuiszorg. We wensen haar en haar dierbaren veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Pleinpraat
Toen ik afgelopen zaterdagmorgen in verband met ‘Monumentendag’ naar de kerk wilde gaan, rook ik een schroeilucht en zag ik bij het muurtje voor ons huis nogal wat mensen in de richting van de kerk staan kijken. Toen ik vervolgens sirenes van een brandweerauto hoorde, ging als eerste de gedachte door mij heen dat er misschien wel brand was in onze kerk. Dat zou wat zijn, dat op zo’n bijzondere dag het oudste en nog volop levende monument van Wateringen tenminste beschadigd zou raken. Bij het uitlopen van het hek zag ik echter al snel dat er op de parkeerplaats voor de kerk het motorcompartiment van een kleine zwarte Renault in brand stond. Wat een triest gezicht en wat verdrietig voor de eigenaar, maar wat was ik toch ook weer blij dat het niet onze kerk betrof. En met een zo wat bijzondere start van de Monumentendag, kunnen we met dankbaarheid terugkijken op een geslaagd evenement en op een prachtig stuk erfgoed waarin geleefd en geloofd wordt door een prachtige gemeenschap van mensen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Open Doors Wateringen 26 september 2023
Christenen in Pakistan vragen dringend om gebed voor hun veiligheid. Een woedende menigte stak in de stad Jaranwala kerken in brand en verwoestte huizen van christenen. Volgens media zijn ten minste twintig kerken aangevallen. Honderden extremistische moslims bestormden kerkgebouwen, vernielden het interieur, Bijbels en kruizen, en stichtten brand.
Wilt u voor deze en andere Christenen bidden, kom dan op dinsdag 26 september naar de voorzaal van de pleinkerk. Aanvang 9.30 uur. We bidden dan ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Iedereen is welkom.

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat