Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 21 januari 2024
10.00 uur: GEEN DIENST

13.00 uur: Gezamelijke dienst in De Lichtbron in het kader van ‘De week van de eenheid’
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Kerkelijke medewerker Mevr. Gesina Joziasse (Jeugddienst m.m.v. Vincent Given)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondag, 21 januari, is er in verband met de opening van de ‘Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen’ GEEN morgendienst in de kerk aan Het Plein. Om 13.00 uur is er een oecumenische samenkomst in De Lichtbron, waarin het voortouw is aan de Evangelische gemeente ‘Maranatha’ en ds. M. Zebregs en broeder M. Lie de voorgangers zijn. Thema van de gebedsweek is: ‘Heb God lief…. en je naaste als jezelf’. Een gelegenheidskoor uit de diverse kerken zal haar medewerking verlenen. Ik hoop op een goede opkomst, ook van ‘mijn’ mensen van de Hervormde gemeente.
De avonddienst is een jeugddienst waarin ‘onze eigen’ Gesina Joziasse voor hoopt te gaan. Gospelband ‘Given’ zal mooie (meezing)liederen ten gehore zal brengen. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw G. Kok-Salverda (Prins Hendrikstraat) heeft onlangs een heup gebroken. Zij is inmiddels geopereerd in het Reinier de Graaf Ziekenhuis waar ze momenteel nog verblijft. Wij wensen Iet veel sterkte, Gods zegen en een voorspoedig herstel en revalidatie toe.

Pleinpraat
Dat de winters van vroeger in nog geen 20 jaar tijd plaats hebben moeten maken voor een herfst die van half oktober tot half maart duurt, hoeft niet te betekenen dat het zo af en toe toch echt wel even koud is. Dat we op dit gebied niet veel meer gewend zijn, blijkt uit de waarschuwingen die het KNMI gaf in verband met ‘extreme kou’ en het dringende advies om binnen te blijven. Jammer ook nu weer dat de kou die vroeger nogal eens weken of zelfs maanden aanhield, nu na drie dagen alweer vertrokken was en we weer overgegaan zijn tot de grijze ‘herfstmeuk’. Eén of twee daagjes schaatsen op vooral opgespoten natuurijsbanen en ondergelopen weilanden lijkt nog het meest haalbare. ‘Het is zoals het is’, zei iemand hierover tegen mij. En inderdaad ‘het is zoals het is’ en we zullen het ermee doen moeten. En verder: Het is inmiddels ruim 5 graden boven 0, u mag gerust weer naar buiten!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen