Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 24 april 2022
10.00 uur: Ds.  J.W.J. Guis uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Overige berichten

(Gedeeltelijke) hervatting werkzaamheden dominee Henzen
Dominee Henzen heeft enige tijd geleden vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden binnen de gemeente neergelegd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat de dominee gaandeweg weer (een deel van) zijn werkzaamheden oppakt. Dominee B. Schoone uit Poeldijk verleent, waar nodig en in overleg met dominee Henzen, nog bijstand in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl 

Westland geeft Warmte
Het Diaconaal Platform Westland is samen met sociale partners en de Gemeente Westland het fonds ‘Westland geeft Warmte’ gestart. Het beoogt hetzelfde doel als  ’s-Gravenzande Geeft Gas, maar dan voor het hele Westland.  ‘Westland geeft Warmte’ wil de energiecompensatie die alle huishoudens via een belastingvoordeel ontvangen, herverdelen. Op die manier komt het geld bij de huishoudens terecht die het hardst getroffen worden door de gestegen energieprijzen.

Kunt u iets of alles missen van uw energiecompensatie?  Doneer dan via
www.westlandgeeftwarmte.nl Binnenkort ook met een QR-code en via i-Deal. De actie gaat officieel per 1 mei a.s. van start.

Er wordt hard gewerkt aan een folder voor zowel gevers als vragers.
We brengen dit initiatief alvast graag onder uw aandacht.  

Diaconaal Platform Westland


Zieken

Voor zover bekend zijn er vanuit onze gemeente geen zieken in het ziekenhuis.

Dhr. Rob Binsbergen en Dhr. Hans Groenewegen mochten het ziekenhuis verlaten.

We wensen hen sterkte toe met hun revalidatie.

Een lied uit dankbaarheid.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Met vriendelijke groet, Christine Bosma

Open Doors Wateringen
Wilt u bidden voor mensen die het moeilijk hebben, kom dan op dinsdag 26 april 2022 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk aan het plein. we bidden dan ook voor mensen uit onze eigen gemeente die het nodig hebben.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 


Collectes 

Problemen met contant geld
Het wordt voor de kerken steeds lastiger om het contante geld van de collectes bij de banken te storten. Daarom sommen we hieronder  mogelijkheden op voor alternatieve collecte-betalingen.

Collectebonnen
Iedere zaterdagmiddag tijdens ‘Open Kerk’ kunt u van 14.00 – 16.30 uur in de kerk collectebonnen kopen. Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) en een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon). Als u niet in de gelegenheid bent de collectebonnen te kopen op zaterdagmiddag, dan kunt u ze ook bestellen door geld over te maken op de rekening voor de collectebonnen NL78 RABO 0373 7322 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wateringen. Vermeld bij de overboeking hoeveel vellen gele en/of hoeveel vellen groene bonnen u bestelt. Als u het geld hebt overgemaakt, dan kunt u dit melden bij koster Wilma v.d. Lelij die u de bonnen versterkt.

Per bankoverschrijving
Collectegelden kunt U ook eenmalig of periodiek overschrijven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. 

Givt-app
U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

HGW Pleinkerk-app
In de HGW Pleinkerk-app, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android), zijn mogelijkheden opgenomen om digitaal te collecteren. Als u in de app klikt op ‘Geven’ verschijnen er vier collectemogelijkheden, t.w.  1 = voor ‘diaconie’,  2 = voor ‘kerkrentmeesters’,  3 = voor ‘Zending’ en 4 = voor ‘kerkje’ (= onderhoud/reparatie van het kerkgebouw).

U kunt via deze collecte-app op uw smartphone een willekeurig bedrag inzetten, b.v. € 10. Bij ‘
Geven’ geeft u dan bij voorbeeld aan: € 1 voor de diaconie, € 1 voor de kerkrentmeesters, 50 cent voor de zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er in totaal € 3 van uw inzet afgeschreven en heeft u nog € 7 over voor de collectes in de volgende dienst(en). 

Doordat er, ook bij het boodschappen doen, nog maar weinig met contant geld wordt betaald, kunt u nu dus ook zo (zonder contant geld) voor een langere periode het collectegeld vastleggen. De kosten voor het vastleggen van het inzetbedrag zijn, onafhankelijk van het bedrag, 29 cent per keer. Dus veel goedkoper dan bij GIVT. 

Fiscaal voordeel
Door van bovenstaande collecte-mogelijkheden gebruik te maken, gelden uw bankafschriften als bewijs en kunt U het totale jaarbedrag (ook uw kerkelijke bijdrage) invullen als ‘giften’ bij uw belastingaangifte.  

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Teus van der Plaat (Penningmeester HGW)