Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 24 december 2023 (4e Advent)
10.00 uur: Ds. J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

22.45 uur: Ds. J. Henzen
Kerstnachtdienst gezamenlijk met De Lichtbron en m.m.v. Martini Ensemble uit Voorburg
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

Maandag 25 December 2023 (1e Kerstdag)
09.45 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Zondag 31 December 2023
10.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. J. Henzen (Oudejaarsdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

Maandag 1 januari 2024
10.30 uur: Ds. J. Henzen (Nieuwjaarsdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 24 december hopen we in ds. J. Maasland (Den Haag) een graag gehoorde en geziene gastpredikant te verwelkomen.

Kerstnacht
Dit jaar hebben de Pleinkerk en De Lichtbron een oude traditie opgepakt: samen de Kerstnachtdienst vieren in de Pleinkerk. We beginnen om 22.45 uur met het zingen van mooie kerstliederen. Om 23.00 uur begint de dienst. Het eerste deel is ds. J. Henzen de voorganger en het tweede deel ds. M. Zebregs. Het Martini Ensemble uit Voorburg verleent muzikale medewerking aan de Kerstnachtdienst. Het thema is: ‘Kom, Verlosser, Kom’.

Eerste Kerstdag
Op maandag 25 december komen we met de herders samen rond de pasgeboren Jezus. Even daarvoor is een engel verschenen en zong een groot hemels leger het ‘Ere zij God’. Wat is er veel gebeurd, wat is er veel gezien, maar bovenal: wat is er veel gezegd. Mooi dat door dit alles heen de herders ‘BLIJ HUISWAARTS’ keren! De dienst begint om 10 uur, maar om 9.45 uur beginnen we met de voorzang. U en jij komt toch zeker ook om het goede nieuws te horen en vervolgens ‘BLIJ HUISWAARTS’ te gaan?

Oudejaarsdag
Op zondag 31 december staat ds P.j. van der Ende (Rijnsburg) op het preekrooster. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst toe.

Oudejaarsavond
Op zondagavond 31 december is er om 19.00 uur de oudejaarsdienst. We blikken terug op een in veel opzichten veelbewogen jaar en zijn de Here God dankbaar voor het vele dat Hij ons geschonken heeft.

Nieuwjaarsmorgen
Op maandag 1 januari komen we om 10.30 uur samen om het nieuwe jaar toe te vertrouwen aan Gods hand. Zou mooi zijn als u en jij er ook kunt zijn.

Zieken
Mevrouw G. Bourquin-Mons (Medemblikstraat te Den Haag) heeft vorige week donderdag een nieuwe knie gekregen en mocht een dag later weer naar huis terugkeren. We wensen Bep een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe. Als het nu wel volgens planning is verlopen, heeft de heer E.C. van den Berg (Rozemarijn te Wateringen) de ingreep aan de lever achter de rug. We hopen dat de operatie geslaagd is en dat Bert berichten heeft gekregen waar hij mee verder kan. Fijn dat hij rust en vertrouwen heeft en dat hij zich hoopvol over kan geven aan zijn Heiland en Heer. De heer P. Wakker (De Beemd te Wateringen) is vorige week in verband met een corona-infectie enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis van Delft. Inmiddels is hij weer thuis in de hoop weer wat aan te sterken. We leven met hem en Adrie mee en wensen ze van harte Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan) is vorige week voor de zoveelste keer met zorgwekkende klachten in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig lijkt het dit keer mee te vallen en is Ien inmiddels ook alweer wat aangesterkt. Waarschijnlijk is ze begin deze week thuis gekomen. Mevrouw G. Heikoop (Julianastraat te Wateringen) is de laatste weken erg aan het tobben met een ontstoken oog. Omdat het er best wel ernstig uitziet is Gerrie onder behandeling in het ‘oogziekenhuis’ van Rotterdam. Verder is ze thuis. We wensen haar en haar man Wim veel sterkte en Gods zegen toe.

Tenslotte
Mede namens mijn  vrouw Linda en de kinderen, wens ik u en jullie allen goede en vreugdevolle Kerstdagen toe. Natuurlijk hoop ik van harte dat we elkaar ontmoeten zullen in de diverse feestelijke diensten. Nog meer hoop ik dat we een ontmoeting zullen hebben met de levende God die in zijn Zoon reddend naar deze wereld is gekomen.

J. Henzen


Overige berichten

Traditioneel Kerst-orgelconcert met samenzang
Op D.V. 2e Kerstdag (dinsdag 26 december a.s.) verzorgt onze vaste organist Jan van Westenbrugge al weer voor de 38e keer een traditioneel Kerst-orgelconcert met samenzang op het fraaie Bätz-Witteorgel van de Pleinkerk in Wateringen. Hij heeft voor dit Kerstconcert weer een aantal traditionele en nieuwe kerstliederen geselecteerd, die zullen worden afgewisseld met enkele passende muziekstukken.
Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis, maar wel is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten.
Meer informatie en het programma op www.orgelwateringen.nl


Open Doors Wateringen
Christenen hebben het zwaar in landen als China. De overheid houdt christenen continu in de gaten. Alle mogelijke middelen worden daarbij ingezet. Van camera’s op straat, tot huiszoekingen, afluisterpraktijken, inbreken op social media-accounts en zelfs buren worden ingezet om te spioneren. Er zijn staatskerken die een vergunning hebben van de overheid, maar diezelfde overheid dicteert wat er daar wel en niet gezegd mag worden. Er hangen zelfs camera’s in de staatskerken. Geloven buiten de staatskerk om is illegaal en verboden. Zo probeert de overheid stevig grip te houden op het communistische gedachtengoed.
Veel christenen voelen zich niet veilig en komen daarom in het geheim samen. Dit is moeilijk en gevaarlijk. Want mensen die verdacht worden van geloof in Jezus worden in de gaten gehouden. Van godsdienstvrijheid is dan ook zeker geen sprake.
Doe je mee? Christenen hebben het onder deze zware omstandigheden zo nodig om bemoedigd te worden, zodat zij staande blijven onder deze grote digitale druk. Jouw gebed en steun is een geweldige bemoediging voor hen!

Op 2 januari 2024 is er de eerste Open Doors bijeenkomst van het jaar. We starten op 9,30 uur in de voorzaal van de kerk. Begin het nieuwe jaar goed door een keer naar de bijeenkomst te komen. We bidden voor de vervolgde Christenen zoals boven vermeld.

We wensen u namens de werkgroep Open Doors gezegende kerstdagen en een gezond 2024