Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 24 september 2023 

10.00 uur: Ds. L. van Rikxoort uit Alphen a/d Rijn
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst hoopt mijn ‘tweede opvolger’ van de Adventskerk in Alphen aan den Rijn, ds L. van Rikxoort voor te gaan. In de avonddienst mogen we ds J.W.J. Guis uit buurgemeente Poeldijk verwelkomen. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Vorige week donderdag, 14 september is de heer J.L. van den Berg (Meynertzhagenstraat te Wateringen ) tijdens werkzaamheden in zijn tuin getroffen door een hartstilstand. Alert optreden van buren en snel arriverende hulpdiensten hebben middels diverse reanimatiepogingen erger kunnen voorkomen. Hij is opgenomen en behandeld in het Haga Ziekenhuis te ’s-Gravenhage. We leven met Leo en zijn vrouw mee en hopen en bidden dat hij helemaal herstellen zal. Door omstandigheden van verkeerde adressering bereikte mij pas na enkele weken het bericht dat meneer P.A. Froklage (Groentelaan te Wateringen) begin september overvallen is door een hersenbloeding. Hij is, halfzijdig verlamd, opgenomen in het Haga Ziekenhuis. Inmiddels revalideert hij in Basalt Revalidatiecentrum, Vrederustlaan 180 te ’s-Gravenhage. We wensen Paul en zijn partner veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe in deze moeilijke en onzekere tijd.

Overleden
Op dinsdag 12 september overleed op de leeftijd van 91 jaar mevrouw Jannetje (Jannie) Bakker-de Zoete (Pleinwand te Wateringen). Hoewel haar gezondheid de laatste maanden hard achteruit was gegaan en haar toestand eind juni vanwege een longontsteking kritiek was, knapte zij toch weer wat op en kwam haar overlijden uiteindelijk toch nog onverwacht. Er was en is verdriet om haar heengaan, in de eerste plaats bij Corinda en Martin, hun echtgenoten, de kinderen en kleinkinderen, maar wat gunnen we haar het levenseinde waar ze zo naar verlangde. De laatste jaren werden gekenmerkt door chronische hevige pijnen en een gestage achteruitgang van haar gezondheid en conditie. “Ik ben op;  Ik kan niet meer;  Ik bid elke avond voor het slapen gaan of ik niet meer wakker hoef te worden”, zei ze de afgelopen maanden regelmatig. Tot het laatst toe bleef ze dapper en deed ze haar best om de dagen op een redelijke wijze door te komen. Kreeg ze bezoek, dan had ze aandacht en schonk ze koffie met een lekker koekje erbij, maar als het bezoek was vertrokken, dan had het duidelijk veel van haar gevergd. Altijd besteedde ze zorg aan haar uiterlijk en complimenteerde ik haar regelmatig met de mooie combinaties die ze droeg, een gevoel voor ‘decorum’ dat het jongste kind van kruidenier de Zoete vast en zeker ontwikkeld had in haar opleiding tot- en werkzaam zijn als schoonheidsspecialiste in de kapperszaak van familie in Rijswijk. Werk waar zij mee stopte toen zij trouwde met Piet Bakker en ‘tuindersvrouw’ werd. Naast verdriet om haar heengaan is er in de eerste plaats grote dankbaarheid voor wie zij was als moeder, oma, familielid, vriendin, maar ook als betrokken en meelevend gemeentelid. Ikzelf leerde haar kennen in de zomer van 2011, toen ik net predikant was in Wateringen en haar man Piet kort daarvoor te horen had gekregen dat hij leed aan een ongeneeslijke vorm van maagkanker. Wat mij in die tijd steeds opviel was hoe moedig en sterk die kleine tengere vrouw was en hoe ze haar man met liefdevolle zorg bijstond en omringde. Na het overlijden van Piet in januari 2012 pakte ze de draad van het leven weer snel op, ook de kerkgang en haar kerkenwerk bij HVD en PCOB, maar thuis voelde ze zich vaak alleen en was tenminste een deel van de glans verdwenen. Op zaterdag 16 september namen we afscheid van Jannie in een dankdienst voor haar leven, waarvoor ze zelf de liederen en lezingen had uitgezocht. De tweede lezing (uit Galaten 5) wil ik u niet onthouden: ‘Heb uw naaste lief als uzelf. Laat u leiden door de Geest. De vrucht van de Geest is: Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, trouw en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. (Schrift)Woorden die zij ons allen mee wilde geven.
Dat Jannetje Bakker-de Zoete rusten zal in Gods vrede.

Vakantie
In de week tussen maandag 25 september en maandag 2 oktober zijn we nog even met vakantie. Op dinsdag 3 oktober hoop ik dan weer aan het werk te gaan. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, mevrouw Christine Bosma.

Pleinpraat
Dat ik mijn mobiele telefoon over het algemeen in ‘stiltestand’ zet wordt mij niet altijd door iedereen in dank afgenomen. Ik ben dan immers niet direct bereikbaar en in deze tijd wordt dat zowel voor dag als voor nacht wel verwacht. Reden is dat ik vaak bij mensen op bezoek-, in vergadering- of thuis aan het werk ben en mij daarin dan niet wil laten storen. Bovendien erger ik mij mateloos aan al die ringtones, bliepjes en bloepjes die laten horen dat er gebeld wordt of een appje dan wel een sms-je is ontvangen. Of ik dan nog wel bereikbaar ben? Natuurlijk, regelmatig ‘check’ ik mijn mobiel op telefoontjes, appjes en sms-jes, ik doe dat echter alleen wanneer ik daar de rust en de tijd voor heb. Bovendien is daar dan ook nog altijd onze vaste telefoon die we opnemen als we thuis zijn…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Inzage jaarrekening 2022 van het College van Diakenen
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2022 van het College van Diakenen voor u ter inzage van 22 t/m 28 september a.s. U kunt hiervoor een afspraak maken met de diaconaal penningmeester, Miranda Bennink (0174-298792).

Open Doors Wateringen 26 september 2023
Christenen in Pakistan vragen dringend om gebed voor hun veiligheid. Een woedende menigte stak in de stad Jaranwala kerken in brand en verwoestte huizen van christenen.
Volgens media zijn ten minste twintig kerken aangevallen. Honderden extremistische moslims bestormden kerkgebouwen, vernielden het interieur, Bijbels en kruizen, en stichtten brand.
Wilt u voor deze en andere Christenen bidden, kom dan op dinsdag 26 september naar de voorzaal van de pleinkerk. Aanvang 9.30 uur. We bidden dan ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Iedereen is welkom.

Namens de werkgroep,

Jan de Bruijn en Marion van der Plaat