Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 


Kerkdiensten

Zondag 27 augustus 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Thorn

19.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst komen we samen rond de verkondiging van het Woord en de bediening van het Sacrament van het Heilig Avondmaal. In de verwachting dat de Here God door beide tot ons spreken gaat, nodig ik u van harte uit om te komen. Hoe dan ook, als we ervoor openstaan, heeft Hij voor eenieder van ons een Woord ter bemoediging en in brood en wijn de tegenwoordigheid van de Zoon. Tot zondag!!
In de avonddienst staat ds. H. Mast op het preekrooster. Voor zover mij bekend zal dit een zangdienst zijn. Ikzelf hoop voor te gaan in Bodegraven. Een goede en gezegende dienst toegewenst.

Zieken
Vorige week maandag heeft bij mevrouw M.K. de Bruijn-Cok (de Maroc te Wateringen) de uitgestelde ingreep plaats gevonden. In het Langeland ziekenhuis te Zoetermeer kreeg zij een nieuwe heup. Het ziet ernaar uit dat de operatie geslaagd is, waarvoor dankbaarheid. Inmiddels zit Ridi in het proces van herstel en revalidatie. Dat beide voorspoedig zullen gaan. Bij mevrouw B. Smeeman-Spiessens (Murraijstraat te Wateringen) is ruim een maand geleden bij een routineonderzoek van het bloed onverwacht ernstig nierfalen geconstateerd. De oorzaak werd al snel gevonden in de Ziekte van Kahler. Wat een schrik opeens en dat terwijl er altijd al zoveel zorg uitgaat naar haar man Hans. Meteen na de diagnose zijn behandelingen gestart om verdere nierschade te voorkomen en hopelijk nog wat te herstellen. We wensen Baukje en Hans veel sterkte en Gods ontfermende en helende nabijheid toe. Mij kwam eind vorige week ter ore dat de heer J. van der Snoek (Elzenhove te Kwintsheul) met klachten aan de urinewegen in het ziekenhuis van Delft is opgenomen. Dit voor de tweede keer in korte tijd. Toen ik afgelopen vrijdag met hem belde, begreep ik dat de diverse klachten veroorzaakt zijn door een fikse blaasontsteking. Verder vertelde Jaap dat hij maandag (21 augustus) waarschijnlijk naar huis zou mogen. We hopen dat dit door gegaan is en wensen Jaap een voorspoedig verder herstel toe. Vlak voor onze vakantie werd mij door één van haar schoondochters bericht dat mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) begin juli vanwege een aneurysma met spoed opgenomen en geopereerd is in het Reinier de Graaf te Delft. Haar toestand was zorgwekkend, maar na een geslaagde ingreep herstelt en revalideert Ien inmiddels voorspoedig. We hopen wel dat een geconstateerde hardnekkige bacterie door intensieve behandeling zal verdwijnen. Ien is heel blij en zeer dakbaar voor het feit dat haar leven een ‘doorstart’ heeft gekregen. Mevrouw J.D. Holtkamp-Lange (Rietveen te Wateringen) heeft halverwege juli een nieuwe heup gekregen. De ingreep is geslaagd, waarvoor dankbaarheid. Inmiddels is Jozien druk aan het revalideren, kan ze al aardig uit de voeten en gaat het (met goede en mindere dagen) ‘volgens het boekje’. Bij de heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) zou deze week een nieuwe ‘shunt’ (aansluitpunt voor dialyse) worden geplaatst. Ik verwacht dat dit inmiddels is gebeurd. Toch weer een ingreep, waarvan we hopen en bidden dat deze geslaagd zal zijn en het herstel van Piet voorspoedig.

Overleden
Op de leeftijd van 86 jaar overleed op maandag 14 augustus mevrouw Petronella Dirkzwager-Jongejan; Nel was al bijna 40 jaar weduwe en woonde in een appartement aan het Azaleapark in Wateringen. Zij ging graag en regelmatig naar morgendiensten van ds Maasland te Scheveningen, maar ze bezocht ook regelmatig de avonddiensten in Wateringen en was in die zin dan ook een meelevend lid van onze gemeente. Zij had geloof en kerkgang dan ook van huis uit meegekregen. Geboren en getogen ‘op’ Scheveningen kreeg ze dit alles met de paplepel ingegoten. Nel vertelde mij weleens dat het haar weleens te ‘zwaar’ was en dat zij zich regelmatig de vraag stelde of het heil er wel was voor haar. Deze vraag kwam de laatste twee jaar nog meer naar boven omdat ze naar aanleiding van buikklachten het moeilijke bericht had gekregen dat zij een tumor had in de dikke darm. Nel besloot het traject van behandelingen niet aan te gaan en, bijgestaan door haar huisarts, af te wachten hoe het verdere verloop zou wezen. Bijna twee jaar bleef de ziekte stabiel en had Nel de moed en de kracht om het leven van voor de ziekte voort te zetten. Met klem vroeg ze mij regelmatig of ik er verder geen melding van wilde maken in het kerkblad of op de preekstoel; “dan zien ze mij alleen maar als een ziek en zielig mens….”, zei ze dan. Zo af en toe ging ze naar haar dochter in Drachten, de (oudste) dochter in Nieuwkoop woonde dichterbij en met beide had Nel een eigen en goede band en was ze trots op haar kleinkinderen. Zoals ik al eerder aangaf vond ze het moeilijk om zich het geloof toe te eigenen en dan vertelde ze over haar moeder die weleens sprak over ‘stervensgenade’. “Wat hoop ik dat ik dat zal ontvangen als het zover is”, zei Nel dan weleens; en daar baden we dan ook voor. Vlak voor mijn vakantie belde ze me op met de boodschap dat haar gezondheid nu toch wel achteruit ging. We spraken af dat ik na de vakantie snel op bezoek komen zou. Meteen de eerste dag ‘appte’ haar jongste dochter dat moeder nu wel heel hard achteruit ging en dat ze meerdere malen naar mij gevraagd had. Ik kwam meteen en trof Nel erg ziek aan. We spraken met elkaar, op haar verzoek zongen we het lied ‘Tel uw zegeningen’ en ging ik in het bijzijn van haar dochters  en zus Annie, met haar bidden. Tenslotte zegende ik haar en gaf ik haar over aan Gods Vaderhand. Toen ik weg was, zei ze tegen haar dochters: “Het is goed, ik ben er klaar voor om heen te gaan”. Dezelfde avond nog haalde de Here haar thuis. Dat was ‘stervensgenade’.

Pleinpraat
In de morgendienst van zondag 13 augustus (mijn laatste vakantiezondag) mocht ik voorgaan in een protestantse gemeente in Amstelveen. Het was een Nederlands Gereformeerde kerk, dus van buiten de PKN. Via via was ik daar terecht gekomen en ik moet zeggen dat het een hele mooie ervaring was. En natuurlijk, veel was hetzelfde, maar dat je meteen ‘eigen’ bent met mensen vanuit een toch wel wat andere achtergrond is heel bijzonder. Dat het ook nog een Avondmaalsdienst was voegde in die zin alleen maar toe. Ik moest denken aan dat ene zinnetje uit het bekende lied ‘Samen in de naam van Jezus: want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan’. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn met Christenen van over de gehele wereld.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Open Monumentendag 9 september 2023.
Thema 2023: ‘Levend erfgoed’ 

Pleinkerk open van 10.00 – 16.00 uur
Onze Pleinkerk is het oudste rijksmonument van Wateringen. Elke zondagochtend en avond staan de deuren open voor de kerkdiensten.  Op zaterdag 9 september is er gelegenheid voor alleman om rustig alle bijzonderheden in ons kerkgebouw te bekijken.
Vrijwilligers zijn present en vertellen graag over de geschiedenis van de kerk, de houten borden met bijbelteksten, de preekstoel, de ambtsbanken, het Bätz-Witte orgel, etc. Het is ook mogelijk om de toren te beklimmen. In de voorzaal wordt een kopje koffie geschonken.
Joke staat onder de toren met haar vertrouwde homemade-winkeltje met cakes, appeltaarten, koekjes, jams en vruchtensappen etc. U welbekend !  

U bent van harte welkom!