Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 27 februari 2022 (Eerste lijdenszondag)
10.00 uur: Prop. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk, in elk geval voor de maand februari, volledig neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl


Zieken

De gezondheidssituatie van de heer B. de Geus blijft zeer zorgelijk en herstel is niet meer mogelijk.
De heer M. van der Gaag is de afgelopen periode opgenomen voor een verdere behandeling van de (bacterie) infectie in Huize Eijckenburg, Kruisbessenstraat 12 te Den Haag. Klazien en Rien – heel veel sterkte!
De heer R. Joris  knapt langzaam weer wat op  en is nu in afwachting van verdere therapie en behandeling. Heel veel sterkte de komende tijd voor Rob en Flora;  we hopen op verder herstel.
We leven ook mee met de heer P. van Raamsdonk, daar  hij meerdere keren per week naar het ziekenhuis moet voor een nierdialyse-behandeling.  Wij hopen dat de behandeling succesvol mag zijn.
De heer W. de Bruijn knapt gelukkig weer wat op na de behandelingen die hij heeft ondergaan.  Dat hij verder weer mag aansterken! 

Wij leven als gemeente mee met allen die ziek zijn en of een behandeling of operatie moeten ondergaan. Wij wensen allen Gods ontfermende nabijheid toe. 


Overige berichten

Avonddiensten….
Nu de coronamaatregelen zijn verruimd worden er ook weer avonddiensten gehouden. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende basisregels:

  1.   Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;                                
  2.   De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3.   Er wordt  een mondkapje gedragen bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk;
  4.   De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd;
  5.   Er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).


Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.