Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 28 januari 2024
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 28 januari mogen we in ds. D. Wolters onze ‘Focusdominee’ ontmoeten. In deze dienst leidt hij een nieuw Focusthema in. Fijn dat we over het algemeen horen en zien dat u en jullie ons ‘verdiepingstraject’ waarderen en dat er door velen in nagesprek, kringwerk en gebed actief wordt meegedaan. We hopen en bidden dat de Here God op onze arbeid vrucht geven zal.
In de avonddienst hoopt dan vervolgens ds. B. Schoone (emeritus te Poeldijk) voor te gaan. Wat fijn dat hij zo van harte bereid is gevonden ons in de komende vacaturetijd enkele dagen in de week pastoraal bij te staan en hier en daar wat hand- en spandiensten te verrichten. Fijn ook dat we hem inmiddels al vrij goed kennen en dat hij al ‘een beetje van ons’ geworden is.

Zieken
Dat mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) eind vorige week thuis mocht komen mag wel een wonder worden genoemd. Zo ziet Ien dat zelf ook. Ze is dankbaar en hoopt dat ze nog een goede tijd tegemoet mag gaan.

Pleinpraat
Wie lopend of fietsend aan de pastorie voorbij gaat en even een blik werpt op het ‘erf’ zal misschien gezien hebben dat er een flinke afvalcontainer staat. Wie niet beter zou weten, zou denken dat er een grote verbouwing aan de gang is, maar u, die goed geïnformeerd bent, zal de link leggen naar onze aanstaande verhuizing. Waarom dan die grote afvalcontainer? ‘Gewoon’, omdat we in ons grote huis in de loop van ruim 12 jaar zoveel materiaal hebben verzameld (en deels ook al bij onze vorige verhuizing uit Alphen aan den Rijn hadden meegenomen!) dat we besloten hebben aan onze verhuizing een groot opruimtraject vooraf te laten gaan. Inmiddels heb ik ook al minstens 20 kruiwagens naar de papiercontainer (achter de Jumbo) gereden. Best wel moeilijke keuzes die zo in enkele weken steeds opnieuw moeten worden gemaakt, maar we zien het nu als een kans om in Wemeldinge ‘verlicht’ te kunnen beginnen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen