Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 29 januari 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Doopdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. A. Christ uit Katwijk (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op zondag 29 januari staat de morgendienst in het teken van Woord en Sacrament. We hopen dan de Doop te bedienen aan Duke Thomas (zoon van Fresco en Renate Broeseliske-Bennink) en aan Vera Christina Johanna (dochter van Thijs en Fleur Storm-van der Plaat). In de verkondiging openen we een nieuw Focusthema (Jezus ziet ons aan) en staan we stil bij Zacheüs. De lezing is uit het evangelie naar Lucas (hoofdstuk 19, de verzen 1-10). Ik hoop op een goede, feestelijke en gezegende dienst en zie ernaar uit u en jullie te ontmoeten. Tot zondag!!
In de avonddienst mogen we in ds. A. Christ (emeritus uit Katwijk aan Zee) een bekende gastpredikant verwelkomen. Dit keer is het een zangdienst, waarin veel ruimte is voor samenzang en mooie, bekende liederen. Van harte aanbevolen!

Zieken
De heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) is halverwege vorige week thuis gekomen na een opname in het Haga ziekenhuis. Toen ik Arie een dag later bezocht, trof ik hem in bed in een belabberde toestand aan. We hopen op- en bidden om herstel en om Gods ontfermende nabijheid voor Arie en Leni en hun dierbaren.

Pleinpraat
Er wordt gedoopt! En dat voor het eerst in ruim twee en een half jaar. Ik moet denken aan een kleine 12 jaar geleden, toen ik dominee werd in de Hervormde gemeente Wateringen-Kwintsheul-WV en op het preekrooster ‘vaste prik’ iedere eerste zondag van de maand een doopdienst aantrof, waar dan ook meestal gebruik van werd gemaakt. Inmiddels dus ruim 12 jaar later nog nauwelijks bediening van dit mooie en waardevolle Sacrament. Natuurlijk heeft dit in de eerste plaats te maken met het feit dat er in onze gemeente nog nauwelijks kinderen worden geboren. Helaas kan ik daar niets aan doen. Of….. moet ik net zoals vroeger de pastoor in zijn parochie deed mijn gemeenteleden langs om ze ‘aan te sporen’? Dan meteen ook hopen op- en bidden om een wonder, omdat de meesten inmiddels de 50 ruim gepasseerd zijn……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023, is er een gemeenteavond! Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Pleinkerk voor een kop koffie of thee. De gemeenteavond begint om 20 uur en zal rond 22 uur afgelopen zijn. 

Hartelijke groet,
Christine Bosma,  scriba 

Open Doors Wateringen
Wilt u meebidden voor vervolgde christenen en voor gemeenteleden uit onze eigen gemeente? Kom dan op dinsdag 31 januari om 9.30 naar de voorzaal van de kerk. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat