Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in De Smidse

Zondag 30 juni 2024
10.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds A. Christ uit Katwijk (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Berichten van ds. Bart Schoone

De Hervormde Vrouwen Dienst
Op woensdag 19 juni mocht ik even aanschuiven bij de laatste vergadering van dit afgelopen seizoen van de H.V.D. Eén H.V.D.-ster was verhinderd, dat betekende dat er twaalf dames aanwezig waren – twaalf, dat vind ik altijd een mooi getal! Gelukkig had ik mijn komst aangekondigd bij de waarnemend voorzitster; dat betekende dat er voor mij ook een gebakje was. Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt op de gezellige middag, die door de H.V.D. was georganiseerd. De vele bezoekers hadden genoten van het optreden van het Heijdse vismaatjes koor. Het a.s. H.V.D.-uitje werd besproken en zelfs over het komende kerstfeest werd één en ander bepaald. Deze vergadering werd besloten met een mooi gedicht. 
Ik vind het geweldig dat de Hervormde Vrouwen Dienst er is voor ongeveer 150 gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Met de één is er jaarlijks contact, met een ander soms maandelijks. Dat betekent dus veel werk – ga maar na, 13 personen voor ongeveer 150 gemeenteleden! Ik heb respect voor deze H.V.D.
En nu komt het! Misschien zeggen enkele heren: “Ik zou eventueel ook wel af en toe een bezoekje willen brengen bij een ouder – eventueel mannelijk – gemeentelid. Dat zou mooi zijn. Zo nodig veranderen we de naam dan in: Hervormde Dames en Heren dienst, afgekort H.D.H.D!! Heren, ik kan het u van harte aanraden.

Pastoraat
Het is niet altijd gemakkelijk om een berichtje voor het weekblad ‘Samen’ te schrijven. Wat ik nú schrijf, leest u pas een week later. Zo kan ik vandaag (vrijdag 21 juni) vertellen, dat mevr. Van der Gaag (Bakkershof 112) dinsdag 24 juni in het Reinier de Graaf gasthuis geopereerd zal worden aan een hernia. Haar man Arie zal dan tijdelijk verblijven in verzorgingshuis Delfshove, Vorrinkplein 99 in Delft. En dan spreek ik de wens uit dat als u dit leest mevrouw Van der Gaag inmiddels weer teruggekeerd is naar huis (dat is namelijk de planning).
De heer Hans Groenewegen heeft gedurende een week een goede tijd gehad in huize Westhoff in Rijswijk. Na dialyse in het Reinier de Graaf gasthuis mocht hij echter niet terugkeren naar Rijswijk. We kunnen ons voorstellen dat Hans de moed gaat verliezen. Maar ook wat hem betreft hoop ik dat, als u dit leest, hij inmiddels toch weer in Westhoff is teruggekeerd. We gedenken de zieken in onze gebeden.

Ten slotte
U allen weer een goede week toegewenst.            

Bart Schoone

 

Overige berichten

Bij de diensten van 30 juni 2024
Op zondag 30 juni, zal het Heilig Avondmaal worden bediend door dominee Schoone.
Het zal anders gaan dan we gewend zijn. In de Smidse is er natuurlijk veel minder ruimte en kunnen er geen tafels worden neergezet. De diakenen hebben met elkaar bekeken wat de beste manier zal zijn. We zullen het op de zgn. Schotse manier doen, dat wil zeggen dat de schaal met brood door de rijen zal worden doorgegeven. De wijn zal worden uitgedeeld door de diaconie in de bekende bekertjes, we zullen dan gezamenlijk de wijn nemen. Het zal voor iedereen even anders zijn, voor u, voor de predikant en voor de kerkenraad. Als we de aanwijzingen van de predikant, de diakenen en de kosters volgen, dan moet het goed gaan.
In de avonddienst zal er een zangdienst zijn, waarin zal voorgaan dominee A. Christ uit Katwijk.
Ik wil u oproepen om te komen, met velen zingen is veel fijner en mooier!


Wijziging aanleveren kopij  kerkblad ‘Samen’
De redactie van het Westlandse kerkblad “Samen”, heeft besloten dat het kerkblad nog maar 1x per 2 weken zal verschijnen. Voor ons betekent dit dat kopij moet worden aangeleverd voor 2 weken. Het kan dus gebeuren dat u 3 weken vooraf een stukje moet aanleveren. In overleg met Frank Pronk, hij regelt de opmaak van onze kopij, is besloten dat de kopij uiterlijk op woensdagavond bij hem binnen moet zijn. samen@plein5.nl


Agenda 30 juni t/m 17 juli  (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Woensdag 17 juli; 10:00 uur koffieochtend in De Smidse.

Een lied ter bemoediging
Een kinderlied dit keer, maar we zijn allemaal kinderen van één Vader. Soms kunnen deze simpele liedjes heel veel zeggen.

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Christine Bosma, scriba