Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 3 maart 2024 (4e Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. S. van den Berg uit Amersfoort
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Dhr. Roeland Dam (Jeugddienst m.m.v. Ilse en Marcel Roskam)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van ds. Schoone

De één gaat, de ander komt. Zo gaat dat met predikanten. Men zegt wel eens dat een dominee een voorbijganger is. Nu heeft de hervormde gemeente een predikant gehad die maar liefst ruim twaalf en een half jaar de gemeente trouw is gebleven. Maar na een prachtige afscheidsdienst is ds. Henzen nu toch “voorbij gegaan” en heeft hij de roep naar Wemeldinge aangenomen. Ik vermoed zo dat hij de duikuitrusting in het koude Oosterschelde-water nog niet uitgetest heeft.
De meesten van u zullen waarschijnlijk vernomen hebben dat ondergetekende “geroepen” is om hier en daar enige pastorale taken te verrichten in de gemeente. Het vergt natuurlijk de nodige tijd om de gemeente te leren kennen. Vandaar mijn oproep om elkaar in het vizier te houden. Heeft u zelf graag een bezoekje van mij, laat het me weten. Laat zo nodig weten als u denkt dat een ander gemeentelid mij nodig heeft. Ik wil er voor u zijn!
Voor de goede orde hier nog eens mijn gegevens: 

Ds. Bart Schoone,  tel. 0174624546, mail-adres: bartschoone@hotmail.com
Belt u en ik ben afwezig, dan vertelt mijn telefoon dat u gebeld hebt en ik zal u terug contacten.

Voor nu in ieder geval een hartelijke groet van uw inval-dominee (óók een voorbijganger!)

Bart Schoone

 

Berichten

Pastoraat
Dominee B. Schoone zal, nu we vacant zijn, het (crisis)pastoraat invulling gaan geven. Heeft u behoefte aan een bezoekje van dominee Schoone of één van de ouderlingen, dan kunt u dit  kenbaar maken bij: 

  • Dominee Schoone, tel. 0174624546  E-mail: bartschoone@hotmail.com
  • Christine Bosma, tel. 0651666912  E-mail: scriba@plein5.nl

Ook als u merkt of weet dat een gemeentelid ziek is of een bezoekje “nodig” heeft, kunt u dat bij ons  melden! We moeten met elkaar “omzien naar elkaar”. Dus schroom niet!
Met elkaar zullen we de vacante periode door moeten. We kunnen niet zonder uw hulp! 

Christine Bosma, scriba