Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 6 november 2022
10.00 uur: Gesina Joziasse en Roeland Dam (Gezinsdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Zondag 13 november 2022
10.00 uur: Ds. H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
De morgendienst van zondag 6 november is een gezinsdienst, waarin onze jeugdwerkers Gesina en Roeland voorgaan. Info over thema en andere zaken leest u vast en zeker elders in deze kolom.
In de avonddienst hoopt ds. E.K. Foppen (Bethlehemkerk te ’s-Gravenhage) voor te gaan.

Beide diensten van harte aanbevolen.

450 jaar Hervormde gemeente
Met vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op het jubileumfeest van onze gemeente, afgelopen zaterdagmiddag. Mijn complimenten aan allen die bij organisatie en ontvangst van de gasten betrokken waren. Ook mooi dat er afvaardigingen waren, niet alleen vanuit de plaatselijke kerken (Lichtbron, RK-gemeenschap, Maranatha-gemeente), maar ook uit het bredere Westland.
Ook een uitdrukking van verbondenheid met elkaar! Wat mooi om elkaar eraan te herinneren dat de Here zijn kerk altijd vast gehouden heeft en elkaar erop te wijzen dat Hij dit in de toekomst zal blijven doen!!!

Zieken
Mevrouw E. Eijgendaal-van der Zwan (Vliethof te Wateringen) verblijft inmiddels al een kleine vier weken voor herstel en revalidatie in De Bieslandhof te Delft. Langzamerhand lijkt het de goede kant op te gaan en is Elly ook weer wat positiever, waarvoor dankbaarheid. Vanwege een toenemende dementie is de heer L. van der Heden (Minister Talmalaan te Rijswijk) helaas niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Begin deze week is Leen verhuisd naar ‘Zorglocatie Woudsoord-Wijdenes’ in Woubrugge (Weteringpad 3, 2481 AS), een dorp in de omgeving waar hij vandaan komt en ook bekend mee is. We hopen en wensen hem van harte toe dat hij aan zijn nieuwe situatie zal kunnen wennen.

Overleden I
Op vrijdag 21 oktober overleed op de leeftijd van 88 jaar mevrouw Louisa Wilhelmina (Wiesje) Neuteboom-Kukler, zij woonde vanwege de Ziekte van Alzheimer al tien jaar in ‘Kleinschalig Wonen Vlietzicht’ (Bakkershof 1). Tot die tijd woonde Wiesje in Leiden, de plaats waar ze geboren en getogen is en waar ze samen met haar man twee dochters heeft gekregen. Na zeven jaar huwelijk kwam ze alleen te staan en stond ze er in de opvoeding grotendeels alleen voor. Dochter Ingeborg (vrouw van Cees Polderman, zoon van Leen) beschreef haar moeder als een lieve en zorgzame vrouw die altijd voor haar kinderen (en later ook kleinkinderen) klaarstond. Hoewel haar ouders Wiesje ruim een maand na haar geboorte lieten dopen, is zij niet echt met het Christelijk geloof en zeker niet met de kerk opgegroeid. Bijzonder is dan ook dat ze eind jaren 90 af en toe met een vriendin mee ging naar de kerk in de wijk en dat het verlangen ontstond om meer van het geloof te weten. Zo sloot ze zich aan bij een belijdenisgroep en op 3 april 1999 (Eerste Paasdag) deed ze Openbare Geloofsbelijdenis in de ‘Bevrijdingskerk’ in Leiden. Ook na die tijd bleef ze meelevend en actief totdat ze vanwege toenemende dementie niet langer thuis wonen kon en haar dochters een plekje voor haar vonden in Wateringen. De jaren dat zij hier woonde zijn natuurlijk niet de beste geweest, maar ze kreeg liefdevolle zorg en had goed contact met medebewoners en personeel. Op dinsdag 1 november namen we afscheid van haar in de aula van Crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Mij was gevraagd om dit afscheid te besluiten met een korte overdenking en een gebed. Dat Louisa Wilhelmina Neuteboom-Kukler rusten mag in Gods vrede.

Overleden II
Op dinsdag 25 oktober overleed op de leeftijd van 90 jaar de heer Jacob Berend (Jaap) Bouma (De Beemd 56), hij werd sinds een klein half jaar verzorgd in De Bieslandhof te Delft. Jaap is geboren en getogen op een boerderij in het Friese dorpje Hemelum (Gaasterland). Zijn vader opvolgen zag hij niet zitten en toen de zuivelfabriek waar hij na de ULO was begonnen te werken nauwelijks toekomst leek te hebben, besloot hij verder te leren aan het Lyceum in Sneek. Doordat zijn diensttijd ertussen kwam, stopte hij met zijn opleiding en kreeg hij een administratieve functie bij de PTT in Den Haag. Hier heeft hij door de jaren heen verschillende functies bekleed. In 1992 ging Jaap met pensioen. In november 1957 trouwde hij met Berber van der Goot met wie hij een aantal jaar daarvoor verkering had gekregen op de ijsbaan in Wijckel. Uit het huwelijk werden een dochter en twee zonen geboren en later kwamen er kleinkinderen. Na vele jaren in Den Haag gewoond te hebben verhuist het gezin Bouma in 1982 naar De Maroc in Wateringen, in 2008 verhuisden Jaap en Berber dan vervolgens naar De Beemd. Jaap en Berber waren van harte meelevend met de Hervormde gemeente en bezochten tot op hoge leeftijd trouw de morgendiensten in de kerk aan Het Plein. Ik ging regelmatig bij ze aan en haalde dan graag herinneringen op aan Friesland. Ook hadden we het over het wel en wee in de familie en over de kleinere en grotere ongemakken die hun hogere leeftijd met zich meebracht. Na het overlijden van Berber in de zomer van 2020 bleef Jaap alleen achter en daar had hij het erg moeilijk mee. Zorgen voor zichzelf viel hem zwaar en toen het (ondanks hulp van de kinderen) echt niet meer ging en hij zowel lichamelijk als geestelijk aftakelde, kwam hij via De Kreek in De Bieslandhof terecht, waar hij ruim een week na een herseninfarct in de nacht van maandag op dinsdag 25 oktober overleed. Op woensdag 2 november namen we afscheid van hem in een dienst in de aula van Begraafplaats ‘Eikelenburg’ te Rijswijk. In de overdenking stonden we stil en zochten we troost bij de eerste verzen van Psalm 90, waarin we lezen dat God ons kent en Zijn hand van zegen op ons neerlegt. En vanuit het Nieuwe Testament: dat Hij in Christus met ons meegaat tot in de diepte van de dood om ons dan vervolgens door kruis en opstanding heen te verheffen tot het eeuwige leven. Dat Jacob Berend Bouma rusten zal in Gods vrede.

Kring ‘Geloof en actualiteit’
De dinsdagavondkring is verplaatst van dinsdag 1 november naar dinsdag 8 november! Dan bent u/jij om half 8 (19.30 uur) van harte welkom in de voorzaal van de kerk.

Pleinpraat
Een vaas met lelies stond midden op de tafel in de huiskamer van de mensen bij wie ik op bezoek was. Vaas en bloemen waren zo groot dat ze mij het zicht op mijn gemeenteleden aan de andere kant van de tafel belemmerden. Op eigen initiatief pakte ik de vaas op om hem op de vensterbank te zetten. Tot dan toe ging alles goed….. totdat ik ontdekte dat op mijn ‘kostuumvestje’ en mijn witte overhemd grote donkere stuifmeelplekken zaten. ‘Niet wrijven!!’, riep de vrouw des huizes. Vervolgens liep ze naar de kast en haalde daar een rol plakband uit. ‘Gewoon droog plakband erop plakken en er weer aftrekken’, zei ze. En wonder boven wonder: na even bezig geweest te zijn met plakband en schaar was alle stuifmeel verdwenen en was er dus helemaal niets meer van te zien. Vestje en witte overhemd gered. Klein detail: Toen ik eind vorige week nog even op hetzelfde adres langs ging, stond er opnieuw een grote vaas met lelies op tafel, maar nu waren alle stuifmeeldraden eraf geknipt……..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Begroting College van kerkrentmeesters voor 2023
De begroting voor 2023 van het College van kerkrentmeesters ligt ter inzage van maandag 31 oktober t/m vrijdag 11 november 2022. Mocht u deze willen inzien dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester, dhr. Teus van der Plaat.

Even voorstellen
Sinds begin 2022 heeft de Hervormde Gemeente Wateringen twee kinder- en jeugdwerkers en pioniers in dienst. Dit zijn Gesina Joziasse en Roeland Dam. In de kerk ondersteunen Gesina en Roeland het jeugd- en kinderwerk. Ze zijn actief bij de kinderkerk, bij Q-time en in de jeugdraad.
Gesina en Roeland lopen bij ‘Zon! Uitzonderlijk’ mee als activiteitenbegeleider en ze zijn ook actief als pioniers. Ze zoeken naar wegen om Wateringen en de kerk met elkaar in verbinding te brengen.

Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:

Hoi ik ben Roeland Dam. In september 2021 hebben mijn vrouw Hester en ik twee mooie super lieve tweeling meisjes gekregen. Wij wonen sinds kort in Wateringen. Ik ben theoloog en kinderwerker. Ik houd van koken, lekker eten, bordspellen en theater.
Telefoon: 06-28250972
E-mail: roeland@plein5.nl

Hoi ik ben Gesina Joziasse. Mijn man Patrick en ik zijn de trotse ouders van drie puberende dochters. Ik ben missionair kinder/jeugdwerker in Wateringen en zal vanaf december 2022 ook in Wateringen gaan wonen. Mijn hobby’s zijn dansen, zingen, acteren en koken.
Telefoon: 06-31991562
E-mail: gesina@plein5.nl