Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 3 december 2023 (1e Advent)
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. G. Lock uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 3 december is het alweer de eerste zondag van Advent. Vanuit Focus wordt ‘het onze Vader’ als thema aangereikt, lezing hierbij is dan Matteüs 6: 5-15. Hoewel natuurlijk geen traditionele ‘Adventsstof’ wil ik er, met een ‘Oud-Testamentische profetenlezing’ toch mee aan de slag gaan. U en jij komt toch zeker ook, niet alleen voor u/jezelf, maar zeker ook om elkaar te bemoedigen en te versterken?! Tot zondag!!
In de avonddienst hopen we in ds. G. Lock (Scheveningen) een inmiddels bekende gastvoorganger te verwelkomen.

Zieken
Mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) mag deze week waarschijnlijk naar huis terugkeren. ‘Ik krijg in het ziekenhuis (LUMC) alleen nog maar pillen, die kan ik thuis ook innemen’, zei Ien eind vorige week nuchter. Eigenlijk een groot wonder dat ze na een aantal uiterst riskante operaties dit alles nog mag beleven. We wensen haar een goed verder herstel toe. Mevrouw L. van den Berg-Storm (Ambachtsweg) is inmiddels weer een week thuis na haar opname in het ziekenhuis in Delft. We hopen dat de zorgen over het hartritme voorbij zijn en dat Lenie weer wat aansterken zal. We wensen haar Gods ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Zo af en toe loop ik op de zaterdagmiddag weleens binnen in onze ‘Open Kerk’. Even in de voorzaal een kopje koffie, gezellig om de tafel met gemeenteleden die zich bereid hebben verklaard om om de paar weken beschikbaar te zijn voor het geven van een rondleiding en het maken van een praatje. Devies in deze is: Gastvrij zijn, maar niets opdringen. Mooi om te zien hoe mensen van buiten van de gastvrijheid gebruik maken om de kerk eens van binnen te bekijken, de toren te beklimmen (vaak met kinderen) en een praatje te maken. Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik om waardering uit te schrijven voor al die mensen die regelmatig hun vrije zaterdagmiddag ‘opgeven’. Ik ben dankbaar en blij voor ook dit stukje missionair kerk-zijn, waarin we op bescheiden wijze zaaien vanuit de hoop dat God de wasdom schenken zal.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Inzage begroting 2024 van de Diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 4 t/m 11 december a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.