Hervormde Gemeente Wateringen

  (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten in De Smidse

Zondag 7 juli 2024
10.00 uur: Ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

Zondag 14 juli 2024
10.00 uur: Ds. J.W. van de Kamp uit Beverwijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Geen dienst

 

Berichten van ds. Bart Schoone

Trots op de kerk
Bent u trots op de kerk en welk cijfer (van 1 tot 10) zou u de kerk geven? Een 1 betekent “helemaal niet trots” en een 10 “heel erg trots”. Tegenwoordig wordt alles onderzocht. Zo is er ook een marktonderzoek geweest hoe de mensen ‘de kerk’ ervaren. Gemiddeld geven kerkgangers een 7.3 aan hun kerk. Bijna 80 % geeft een voldoende. Niet iedereen vindt “trots” de juiste omschrijving voor het gevoel over een kerk. Zo zegt een kerkganger die een hoog cijfer gaf: “Trots is niet het juiste woord, maar ‘heel blij en dankbaar voor’ is wat mij betreft een betere omschrijving.” Een ander verwoordde het zo: “Een kerk is er niet om trots op te zijn. Een kerk is er om te onderwijzen.” En wat blijkt uit dit onderzoek? Hoe vaker mensen naar de kerk gaan, hoe hoger het cijfer dat ze geven! De onderzoekers komen tot de conclusie, dat de Nederlandse kerkganger zelf vindt dat de kerk relevant is voor de omgeving, ook al neemt de kerkgang af.
Ik hoop in ieder geval dat u de kerk een hoog cijfer toekent, want dat zou kunnen betekenen dat u de kerkdienst dikwijls bezoekt.

Pastoraat
Dhr. Hans Groenwegen verblijft afwisselend in huize Westhoff of het Reinier de Graafgasthuis. Hij heeft nog een lange weg te gaan, we denken aan Hans en zijn kinderen en wensen hen sterkte en kracht toe. Willy van der Gaag is 25 juni jl. geopereerd aan een hernia, op het moment dat ik dit schrijf heb ik net via zoon Marco gehoord dat de ingreep geslaagd is en ze is overgeplaatst naar Delfshove.  Haar man Arie van der Gaag verblijft ten tijde van dit schrijven al in dit tehuis. Op deze manier zijn ze toch bij elkaar. We horen vaak negatieve dingen als het de gezondheidszorg betreft maar wat is dit toch mooi, dat dit mogelijk is! We zijn dankbaar, met Arie, Willy en hun (klein)kinderen dat de ingreep geslaagd is en wensen hen veel sterkte toe met de revalidatie. Hun tijdelijke adres is: Woonzorgcentrum ‘Delfshove’, Vorrinkplein 99, 2626 DS Delft. Afd. 5, kamer 510 en 514.
We denken in deze tijd ook aan al die mensen die aan huis gekluisterd zijn en onze ouderen. De zomervakantie breekt aan en veel van onze ouderen zullen alleen zijn, nu kinderen en/of mantelzorgers met vakantie zijn. Denkt u ook aan hen? Een kaartje, telefoontje of bezoekje zal hen goed doen.


Activiteiten

Agenda 4 t/m 17 juli  (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Woensdag 17 juli; 10:00 uur – Koffieochtend in De Smidse.
  • Woensdag 17 juli; 10.00 uur tot 14.00 uurSchilderworkshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. (incl. lunch)   Opgeven bij Gesina
  • Vrijdag 19 juli;       12.00 uur tot 14.30 uur –  Pannenkoekenfeest en schminken 4 t/m 7 jaar  Opgeven bij Gesina


Overige berichten

Wijziging aanleveren kopij ‘Samen’
De redactie van het Westlandse kerkblad “Samen”, heeft besloten dat het kerkblad nog maar 1x per 2 weken zal verschijnen. Voor ons betekent dit dat kopij moet worden aangeleverd voor 2 weken. Het kan dus gebeuren dat u 3 weken vooraf een stukje moet aanleveren. In overleg met Frank Pronk – hij regelt de opmaak van onze kopij – is besloten dat de kopij uiterlijk op woensdagavond bij hem binnen moet zijn. E-mailadres: samen@plein5.nl


Een lied ter bemoediging (bundel van 1938, Gezang 143: 1 en 2)

Op bergen en in dalen ja overal is God!
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven, of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor ’t gans heelal!

Christine Bosma, scriba