Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 11 september 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen en Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Startzondag en Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de Startdienst
In de morgendienst van aanstaande zondag, 11 september, beginnen we met het komende ‘winterwerk’. Tevens wordt de aftrap gegeven aan ‘FOCUS’, het traject dat we de komende twee jaar met elkaar zullen gaan om te komen tot verdieping van ons geloof en een meer ‘naar buiten gerichte gemeente’ te worden. ‘Focusdominee’ Dick Wolters zal de verkondiging verzorgen, terwijl ik de verdere dienst hoop te leiden. Aan deze dienst zal muzikale medewerking worden verleend door Andrea Non en Gesina Joziasse. Na de dienst nodigen we u en jullie van harte uit voor een gezellig samenzijn, dat we besluiten met een ‘lunchbuffet’.

Avonddienst
In de avonddienst hopen we ds. G. van Velzen te verwelkomen. Ook deze dienst van harte aanbevolen!!

Zieken
Niet iedereen stelt het op prijs in het kerkblad genoemd te worden. Vandaar dan ook dat ik schrijf over een anoniem gemeentelid dat vorige week na een zorgvolle en letterlijk benauwde periode een nieuwe hartklep heeft gekregen. De dankbaarheid is groot over een geslaagde ingreep.

Pleinpraat
Toen ik vorige week vrijdagmorgen vroeg uit het raam van mijn studeerkamer keek, zag ik dat er aan de lantaarnpalen omgekeerde Nederlandse vlaggen waren opgehangen. Even later werd mij ook duidelijk dat de kop en staart van de vis aan het begin van Het Plein eveneens waren omwikkeld met een omgekeerde Nederlandse driekleur. Boodschap hiervan is ongetwijfeld dat boeren en tuinders nog steeds boos zijn en dat zij hun acties voort zullen zetten totdat er een redelijk en begaanbaar pad in de dichte stikstofmist zal zijn gevonden. Het valt mij trouwens al langer op dat niet alleen boeren en tuinders op deze wijze hun ongenoegen laten blijken, maar dat ook bewoners van verschillende ‘burgerwoningen’ omgekeerde vlaggen en rode boerenzakdoeken laten wapperen aan hun huizen. Aan de ene kant uitdrukking van solidariteit met veehouders en tuinders, maar aan de andere kant toch ook vaak uiting van een breed ongenoegen over het beleid van het kabinet in de vele crises die er momenteel zijn. Velen zijn het vertrouwen kwijt in de mensen die ons land besturen. Hoe dat vertrouwen weer terug te winnen? Ik denk dan in de eerste plaats aan Bijbelse noties als eerlijkheid, gerechtigheid en liefde. En misschien moeten we ook een beetje ‘genadiger’ zijn naar elkaar. Ik moet ook denken aan de woorden van Jezus als Hij zegt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen….’. Als onze hedendaagse bestuurders zo hun werk zouden doen, zou ons land en deze wereld er heel anders uitzien, maar dan heb ik het misschien wel over Gods Koninkrijk……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Concert ‘Urker Mans Formatie’ op zaterdag 24 september 2022 in de Pleinkerk in Wateringen voor de vrijwilligers van onze kerkgemeenschap

Zoals eerder is gemeld in PLEIN*NIEUWS is er op 24 september 2022 om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) in onze kerk een concert van ‘de Urker Mans Formatie’ o.l.v. de bekende dirigent en organist Martin Mans Ook wordt medewerking verleend aan het concert door de bekende organist/pianist Hugo van der Meij.  

‘De Urker Mans Formatie’ is een unieke groep van schitterende zangstemmen. De tenoren en bassen hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een stoer stemgeluid.

Met veel genoegen treden zij op tijdens hun zomer- en wintertournees en brengen een gevarieerd repertoire ten gehore waarin een mix is gemaakt van het geestelijk lied, klassieke meesterwerken, spirituals en populaire arrangementen.

De toegang tot dit concert is gratis. Dus wees er op 24 september a.s. tijdig bij. Na afloop van het concert is er een collecte voor de onkosten en is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. 

Voor de vrijwilligers van onze kerkgemeenschap is er een speciaal arrangement:

18.30 uur ontvangst in ‘de Smidse’ met koffie en gebak.
19.15 uur vertrek gereserveerde plaatsen in de kerk (met gratis consumptiebon).
19.30 uur concert Urker Mans Formatie.
Ca. 21.00 uur ontmoeting met drankje.

In onze gemeente wordt het gemeentewerk gedragen door uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers. Alleen de predikant, kerkelijk kinderwerkers en organisten ontvangen vanzelfsprekend een vergoeding.  Dat is een bijzonder bevoorrechte positie waar we dankbaar voor zijn. Om onze waardering uit te spreken, ook naar elkaar toe,  wordt bovengenoemde avond georganiseerd. Misschien brengt u liturgieën rond, haalt u kerkbalans enveloppen op, hebt u een taak in de redacties van Plein*Nieuws of Samen, bij de administratie, bij de website, bij de kerkapp, het beamer- en streamteam, de schoonmaakploeg, het tuinwerk, de gesprekskringen, het jeugdwerk, etc., etc.?

U bent van harte uitgenodigd! 

Voor u als vrijwilliger zijn er plaatsen gereserveerd in de kerk. Om te weten op hoeveel vrijwilligers we mogen rekenen ligt er in de kerk onder de toren vanaf zondag 11 september a.s. een intekenlijst.

U kunt zich vanaf 11 september a.s. ook opgeven bij:

Gerda Hollebrandse tel. 06 47286514,
Nely Alblas  tel. 06 21966655,
Kees ‘t Lam  tel. 06 24125433.

We hopen velen van u te zien tijdens dit concert.

De Organisatiecommissie,
Gerda Hollebrandse, Nely Alblas, Jan de Heer en Kees ’t Lam