Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 12 februari 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Herbevestiging ambtsdragers)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 12 februari mogen we met dankbaarheid een aantal ambtsdragers herbevestigen in het ambt van respectievelijk diaken (Henk Mouthaan en Daniël Ros), ouderling (Esther Wubben-van Ingen en Alec Hollebrandse) en ouderling-kerkrentmeester (Teus van der Plaat). Wat de Schriftlezing betreft sluiten we aan bij het nieuwe Focus-thema ‘Jezus spreekt ons aan’; we lezen uit Lucas 4: 14-30. Ik nodig u en jullie van harte uit in deze dienst aanwezig te zijn. Tot zondagmorgen!
In de avonddienst staat ds. P. van der Ende uit Rijnsburg op het preekrooster. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Zieken
De heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) mocht vorige week vrijdag uit het ziekenhuis terugkeren. Er is sprake van verbetering, maar de gezondheid van Arie blijft kwetsbaar. We wensen hem en Leni van harte Gods ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Vorige week zijn Linda en ik enkele dagen in een vakantiehuisje in Zorgvlied geweest. Op het eerste gehoor lijkt de naam ‘Zorgvlied’ te verwijzen naar een rusthuis voor ouderen, maar het is toch echt een dorpje in het Drents-Friese Wold (in de omgeving van Appelscha, Diever, Oosterwolde en Vledder). Een fijne tijd hebben we er gehad in een prachtig gebied tussen bos, heide, zandverstuivingen en akkers. Het weer liet wat te wensen over, maar dat belette ons niet om er zo af en toe wandelend op uit te gaan. Jammer dat we de groene komeet ‘C/2022 E3’ in de late avond van 1 op 2 februari ondanks de meegenomen verrekijker niet hebben gezien. Het was helder, maar de maan scheen voluit, wat het zicht op kleinere lichamen verhinderde. 50.000 jaar geleden was zij voor het laatst te zien, dus het wordt eenzelfde periode wachten tot de volgende keer. Hoe zal de aarde er dan uitzien? Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat zij dan nog bestaat. Niet alleen wetenschappelijk gezien, maar ook volgens Bijbelse profetieën is het inmiddels even voor 12. De ‘Doemdagklok’ wordt het uurwerk genoemd dat verschillende wetenschappers hanteren. De Bijbel spreekt dan over het einde van de wereld en het laatste oordeel. Maar dit laatste als aanbreken van de heilstijd, het Koninkrijk van God. Daar mogen we als gelovigen ondanks onze zorgen over deze tijd toch vol verwachting naar uitzien.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023, is er een gemeenteavond! Vanaf 19.30 uur bent u welkom in ‘De Smidse’ voor een kop koffie of thee. De gemeenteavond begint om 20 uur en zal rond 22 uur afgelopen zijn. 

Hartelijke groet,
Christine Bosma, scriba