Kerkdienst (Oneven huisnummers)

10.00 uur: Ds. J.Henzen (Tweede Advent zondag)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 6 december, tweede Advent, wil ik graag met u stilstaan en nadenken over het ‘Magnificat’, de Lofzang van Maria (Lucas 1: 46-55). Tevens hopen wij in deze dienst mevrouw Marina Johanna (Marion) van der Plaat te bevestigen tot diaken. Ik hoop op- en zie uit naar een goed samenzijn met u en jullie in de kerk en thuis!

Zieken

De heer A. Couprie (Aletta Jacobsstraat te Rijswijk) is ernstig ziek. Misschien is het beter om te schrijven dat zijn lichaam ‘op’ is. Hoewel Aad altijd van het leven heeft gehouden en dat eigenlijk nog steeds doet, verlangt hij in deze situatie naar het einde. Dit vanuit het vertrouwen dat de Here hem begeleiden zal. Wij wensen hem en Alie veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

In memoriam

Op woensdag 18 november overleed op de leeftijd van 89 jaar mevrouw Grietje Berbera van Dommele-van Dueren den Hollander. Ik ken Riet sinds januari 2013 toen ik haar en haar man Piet bezocht aan de Windmolen in Wateringen. Beide waren toen al op leeftijd en vooral de geestelijke gezondheid van hem ging toen flink achteruit. Dit was voor Riet een moeilijke tijd, niet alleen omdat ze haar man ‘stukje bij beetje’ aan het verliezen was, maar ook omdat hij achterdochtig en wantrouwend werd, wat haar zowel in bewegings- als spreekvrijheid beperkte. Nadat Piet in december 2014 overleed stond zij er alleen voor met een kwetsbare gezondheid en geringe mobiliteit, maar met behulp van haar kinderen en vrienden uit het dorp ging dat best wel goed. Als ik haar bezocht haalde Riet herinneringen op aan vroeger, onder andere aan haar jeugd als boerendochter op een boerderij in Willemstad, aan de spannende oorlogsjaren, aan haar goede huwelijk met Piet (waaruit 3 dochters en 3 zonen zijn geboren) en aan de vele verhuizingen vanwege zijn werk bij de politie. Natuurlijk ging het ook over het ‘hier en nu’ en vertelde Riet graag en met veel liefde over hoe het de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen verging. We spraken ook altijd over het geloof dat Riet met de paplepel ingegoten gekregen heeft en dat altijd een rotsvast fundament onder haar soms wankele leven is gebleven. ‘Degelijk Gereformeerd’ en trouw aan hun kerkgenootschap waren zij en haar man en het was dan een grote stap voor ze om zich in 2012 aan te sluiten bij onze Hervormde gemeente. Ze voelden zich thuis onder de meer orthodoxe prediking en een traditionele liturgie, kleur gegeven door het zeer gewaardeerde orgelspel van ‘huisvriend’ Jan van Westenbrugge. Zeker het laatste half jaar ging zowel haar lichamelijke- als geestelijke gezondheid achteruit en was het de bedoeling dat Riet, zodra er een plekje vrij zou komen, verhuizen zou naar De Ark. Hier zag zij erg tegenop en het is er ook niet meer van gekomen, want eind oktober werd zij vanwege een blaasontsteking en hevige pijn in een heup opgenomen in het ziekenhuis van Delft. Hoewel het met beide aandoeningen beter ging, liep zij het Corona-virus op. Na aanvankelijk milde klachten, sloeg de ziekte harder toe en werd zij opgenomen in een verpleeghuis in Delft. Hier overleed zij in alle rust en het volle vertrouwen dat de Here God haar ‘opvangen en verwelkomen’ zou. Op dinsdag 24 november namen wij afscheid van Riet in een dankdienst in de kerk aan Het Plein, waarna wij haar te ruste legden op de Algemene Begraafplaats in Wateringen.

Pleinpraat

Het is de laatste dagen iets kouder geworden. Na een ongewoon warme lente, zomer en herfst voelt een temperatuur van acht graden boven nul al alsof het vriest. Het koudere weer zal moeten wennen en ik hoop op echte koude en schaatsen op natuurijs, al verwacht ik de laatste jaren eigenlijk niet eens meer dat dat nog komen gaat. Wat dat betreft is de opwarming van ons klimaat ongelooflijk snel gegaan. Wat heb ik genoten van de winter van 1979 en die van halverwege de jaren 80 en natuurlijk de laatste ‘Elfstedenwinter’ van 1997. Fijn dat ik dat nog allemaal heb mee mogen maken en weet wat het is om door besneeuwde landschappen over meren en plassen en door polders te schaatsen. Als ik weleens een foto of een filmfragment zie uit die jaren, dan denk ik er weemoedig bij: Toen was het weer nog normaal, was de Noordpool bevroren en was het ieder najaar de spannende vraag wat de komende winter zou gaan brengen. Ik weet dat velen het (veel) te warme weer waarderen, maar hoop toch ook dat we ons met elkaar zullen realiseren dat de opwarming van ons klimaat steeds grotere gevolgen gaat krijgen. Wat zijn we toch slechte en onbetrouwbare rentmeesters van een door God aan ons toevertrouwde schepping…..

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Geen zondagse avonddiensten tot 1 januari 2021 

De kerkenraad heeft besloten, mede vanwege het nog steeds heersende coronavirus, tot 1 januari 2021 GEEN zondagse avonddiensten te houden in onze kerk.

Kerkbezoek vanaf begin december t/m 13 december

N.a.v. de jongste ontwikkelingen rondom de corona problematiek blijft onze huidige beleidslijn m.b.t. het bezoeken van de kerkdiensten van kracht tot en met zondag 13 december a.s. Dit betekent maximaal 30 bezoekers tijdens de eredienst en indeling naar even- en oneven huisnummers.    

  • op zondag   6 december = onevenhuisnummers
  • op zondag 13 december = even huisnummers

Het advies blijft om een mondkapje te dragen als men de kerk binnenkomt en het gebouw weer verlaat. Zodra men heeft plaatsgenomen kan het mondkapje weer afgedaan worden.   

Hoe het zal kunnen gaan rondom de kerstdiensten is momenteel nog niet bekend. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten en hopelijk weten we meer op 8 december als er weer een volgende persconferentie wordt verwacht.

Wel is het idee om de kerstnachtdienst om 21 uur te laten beginnen zodat er na afloop van de dienst de kerk nog wat schoongemaakt kan worden voor de volgende morgen.

De vraag zal dan waarschijnlijk wel zijn of er maximaal 30 bezoekers of 100 (voor onze kerk dan rond de max 80) bezoekers mogen komen. In beide gevallen is de vraag hoe we dat dan gaan invullen, ook al omdat de kerstdiensten gewoonlijk drukker zijn dan normaal. 

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u z.s.m. verder.

Namens de ‘Commissie pleinkerk weer open’ en de kerkenraad,

Jan Ditewig

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Geen SAMEN tussen Kerst en Nieuwjaar

In week 53 is er geen Samen! Het volgende nummer verschijnt donderdag 7 januari 2021 en is voor zondag 10 januari. De editie van samen welke verschijnt op donderdag 24 december zullen we geheel drukken in full colour en wat meer kerstsfeer geven. 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.