Kerkdienst (Eerste lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. J.Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 14 februari staat er een Avondmaalsdienst op het rooster. Na overleg in de kerkenraad is besloten deze dienst door te laten gaan op dezelfde wijze zoals we het op Goede Vrijdag vorig jaar deden. Dit betekent dat in de kerk het Avondmaal met de aanwezige ambtsdragers wordt gevierd, terwijl u thuis wordt uitgenodigd met een stukje brood en een slokje wijn (of sap) deel te nemen. Het is nog steeds behelpen; eenieder is vrij om wel of niet mee te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat de Here Jezus in het breken van het brood en het schenken van de wijn ook bij u thuis aanwezig zal zijn. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst toe.

Zieken

Als het goed is, heeft mevrouw H. van Westenbrugge (Zonneblok te Wateringen) op woensdag 10 februari een knieoperatie ondergaan. We hopen dat de operatie geslaagd is en wensen Rika een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe. Over de gezondheid van mevrouw P.A.W. van der Gaag (Slangekruid te Monster) zijn grote zorgen. In het ziekenhuis kunnen ze waarschijnlijk niets meer voor haar doen, zodat ze naar huis zal terugkeren. Wat kan het leven zo toch een onverwachte wending krijgen. We leven met Elly en Tom mee en wensen ze van harte Gods ontfermende nabijheid toe.

Overleden

Op vrijdag 5 februari overleed na een ernstige ziekte op de leeftijd van 72 jaar mevrouw Bertha Neeltje van der Plas-Vellekoop. Eveneens op vrijdag 5 februari overleed na een periode van aftakeling op de leeftijd van 74 jaar de heer Marinus Adrianus van der Plas. Op donderdag 11 februari nemen kinderen en kleinkinderen in besloten kring en een korte dienst afscheid van hun ouders en grootouders. Zij doen dat thuis. We wensen ze veel sterkte en Gods sterkende en troostvolle nabijheid toe.

Pleinpraat

Afgelopen zaterdagmorgen zijn we voor een paar daagjes naar Friesland gegaan. Onverwacht bleek dit net het weekend te zijn van beginnend winterweer met sneeuwval en inzettende vorst. Omdat ik dit schrijf op de dag voordat we vetrekken is het precieze verloop nog ongewis. Duidelijk is wel dat we in het noorden van het land de kou het eerst zullen binnenkrijgen. Zal het zo gaan als eind december 1978, waarvan ik me als 15-jarige jongeman spectaculaire sneeuwjachten en het ‘grondijs’ herinner? Ook begin januari 1985 was het raak en voelde ik de bulderende ijskoude noordoostenwind in mijn kamer. Hoe dan ook, we gaan het meemaken en als u dit leest, dan weten we hoe het gegaan is en wordt er misschien ook in Het Westland geschaatst. Voor het overige: “Sterkte in deze koude dagen en wees voorzichtig op de weg……”

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)Vanwege de verlenging van de huidige lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerktot en met zondag 28 februari 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en tebeluisteren via kerkradio.U kunt dus in de Hervormde kerk niet aanwezig zijn bij de diensten tot en met 28 februari 2021U kunt wel alle diensten via het YouTube livestream kanaal meebeleven.  U gaat naar onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl en dan op de knop ‘YouTube livestream’drukken. Vijf minuten voorafgaand aan de dienst is deze dan te volgen.Ook zullen de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.De bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 10 maart zal uitsluitend online te volgen zijn viaonze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).         

Open Doors wateringen 

Vanwege de corona epidemie zijn we in februari niet in staat fysiek bij elkaar te komen. Als u toch iets wilt lezen over de christen vervolging in de wereld kunt u op internet de volgende link aanklikken. www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/ Daarin wordt via een filmpje getoond wat de top 5 landen met de meeste christenvervolging zijn. Hopelijk kunnen we in maart weer een fysieke bijeenkomst houden .

Namens de werkgroep 

Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. De voorbereiding vereist wel enige computer ervaring. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.