Kerkdienst (Tweede lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 21 februari hoop ik weer voor te gaan in de dienst. Ik wil die morgen stilstaan bij ‘De arbeiders in de wijngaard’ uit Matteüs 16 (: 1-16). Doet u en doe jij ook weer mee? Ik zie ernaar uit u weer ‘digitaal’ te ontmoeten! Tot zondag.

Zieken

Mevrouw H. van Westenbrugge (Zonneblok te Wateringen) heeft de knieoperatie vorige week woensdag ondergaan en is inmiddels weer thuis. De ingreep lijkt goed geslaagd te zijn, waarvoor dankbaarheid. We wensen Rika een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe.

Overleden

Op dinsdag 9 februari overleed op de leeftijd van 73 jaar mevrouw Pieternella Adriaantje Willemijntje (Elly) van der Gaag-Lodder (Slangekruid te Monster). De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 februari in de Hervormde kerk aan Het Plein. Na de dienst werd Elly door haar man, kinderen en kleinkinderen begeleid naar Crematorium ‘Ockenburgh’ te ’s-Gravenhage. In het volgende kerkblad hoop ik een In memoriam te verzorgen.

In memoriam I

Op vrijdag 5 februari overleed op de leeftijd van 72 jaar mevrouw Bertha Neeltje (Bea) van der Plas-Vellekoop. Haar overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een periode van afnemende gezondheid. In maart 2020 werd bij Bea naar aanleiding van verschillende klachten de diagnose alvleesklierkanker gesteld. Een zware boodschap, zeker ook omdat het de vraag was of behandeling, laat staan genezing, mogelijk zou zijn. Uiteindelijk bleken beide helaas niet het geval, wat betekende dat het levenseinde in zicht kwam. Bea ging niet bij de pakken neerzitten, maar benutte tot bijna het laatst toe de goede dagen. Dan was ze weer helemaal de vrouw die zorgde, die altijd voor een ander klaarstond en meelevende belangstelling had. Ze zei daar zelf weleens over dat ze zich soms weer ‘de oude’ voelde, terwijl ze tegelijkertijd wist dat het niet zo was en dat de ziekte zich vroeger of later zou manifesteren. Uiteindelijk gebeurde dat eind vorig jaar toen de mindere dagen de overhand kregen en de vermoeidheid toesloeg. Toch kon ze ons ook toen nog verbazen als we zagen dat ze een eindje wandelen ging of nog iets doen ging in de tuin. Hoe ze dat opbrengen kon? Aan de ene kant was het haar karakter en had ze als tuindersdochter (achter de Heulweg in Kwintsheul) en tuindersvrouw de typische Westlandse mentaliteit van ‘niet zeuren, maar doorgaan’. Aan de andere kant had Bea haar geloof, waardoor ze de ziekte kon aanvaarden en de dood met vertrouwen in de ogen kon zien; daarachter straalde immers Gods belofte. Grote zorg had ze over haar man Rien met wie ze meer dan 50 jaar getrouwd was en die door COPD en aantasting van zijn korte termijn geheugen na het overlijden van zijn vrouw niet meer thuis zou kunnen blijven wonen. “Wat zou het mooi zijn als we samen zouden gaan” zei Bea regelmatig, waarop Rien haar woorden onderschreef. Zoals ze het samen wensten is het ook gegaan; op dezelfde dag zijn ze overleden. Tijdens de afscheidsdienst op donderdag 11 februari in het warenhuis achter de tuin herdachten we tussen de planten (hobby Bea) en de vijver met Koi Karpers (hobby Rien) in de familiekring twee lieve mensen, die we heel erg zullen missen. Dochter Jolanda drukte het zo treffend uit: “Een beter stel ouders (en grootouders) hadden we niet kunnen treffen!” Dat het vertrouwen en geloof van Bea en Rien voor kinderen en kleinkinderen een getuigenis en een voorbeeld zal zijn.

In memoriam II

Eveneens op vrijdag 5 februari overleed op de leeftijd van 74 jaar de heer Marinus Adrianus (Rien) van der Plas. Geboren en getogen aan het Groene Pad (voorheen de Korte Noordweg) als zoon van een tuinder was het al snel duidelijk dat Rien het bedrijf in de loop van de tijd zou overnemen. Toen hij op 25 september 1969 trouwde met Bea Vellekoop woonden zij aanvankelijk in het rijtje huizen aan de Korte Noordweg dat nu grenst aan de Wippolderlaan, maar later konden zij op een stukje grond naast het ouderlijk huis en voor het bedrijf een ruime bungalow bouwen. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, twee meisjes en twee jongens. Op verschillende fotocollages, gemaakt door dochter Jolanda, is prachtig de ontwikkeling van het gezin uitgebeeld, dat met de jaren uitgroeide tot een grote en hechte familie. Bea en Rien was het geloof met de paplepel ingegoten en samen waren ze ook van harte meelevend met onze gemeente. Zo hebben ze op 30 maart 1969  ten tijde van ds Abelsma belijdenis van het geloof afgelegd; de dominee die ze een half jaar later ook zou trouwen. Sindsdien waren ze, eerst samen, later met de kinderen en later weer samen trouwe kerkgangers. Ik kan ze nog zo ‘uittekenen’ op de derde bank van achter aan de rechterkant vanaf de ingang. De laatste paar jaar was Bea regelmatig alleen in de kerk doordat Rien steeds meer ging tobben met de gevolgen van de luchtwegaandoening COPD. Ook geestelijk ging hij achteruit, door een vorm van dementie werd zijn korte termijngeheugen meer en meer aangetast. Frappant was wel dat Rien tot het laatst toe heel goed een gesprek kon voeren, zijn gevoel voor humor behield en ook de namen van vele mensen altijd nog kende. Door zijn lichamelijke en geestelijke aftakeling gingen de dingen die hij graag deed (fietsen en varen en de verzorging van de Koi Karpers) steeds minder en raakte hij steeds meer afhankelijk van de zorg van zijn vrouw. Toen Bea ernstig ziek werd besefte hij maar al te goed dat als zij er niet meer zou zijn, hij niet meer thuis zou kunnen blijven wonen. “Als zij heen gaat, wil ik met haar mee; samen uit, samen thuis!” zei hij de laatste tijd regelmatig; een verlangen dat Bea met hem deelde. Zoals ze het samen wensten is het ook gegaan, op dezelfde dag zijn ze overleden. Tijdens de afscheidsdienst op donderdag 11 februari in het warenhuis achter de tuin herdachten we tussen de planten (hobby Bea) en de vijver met Koi Karpers (hobby Rien) in de familiekring twee lieve mensen, die we heel erg zullen missen, niet allen als ouders en grootouders, maar ook als betrokken en meelevende gemeenteleden. Dat ze samen rusten mogen in vrede en samen bij de Here God kind aan huis mogen zijn.

Bijbelkring

Voor het eerst in bijna een jaar was er vorige week donderdagavond weer eens Bijbelkring. Natuurlijk niet ‘fysiek’, maar digitaal. Prachtig om veel van de vaste ‘kringleden’ na vaak lange tijd weer te zien en fijn om op deze wijze met het Woord aan het werk te zijn. We zijn begonnen te lezen in het Bijbelboek Jozua. Het was goed, zeer goed zelfs en zeker voor herhaling vatbaar. Wie geïnteresseerd is nodig ik van harte uit voor de volgende keer. Van tevoren graag even per mail aanmelden bij broeder Jan de Bruijn of bij ondergetekende.

Pleinpraat

Geen ‘Pleinpraat’ deze keer, ik heb er namelijk helemaal geen tijd voor. Tussen de drukke bedrijven door probeer ik zoveel mogelijk van het ouderwetse winterweer te genieten. Eerst de spectaculaire sneeuwjachten in Friesland met ondergestoven wegen en volgestoven dorpen en stadjes, toen de deftige sneeuwlaag thuis en sinds afgelopen donderdagmiddag schaatsen: Eerst op de Zweth en vanaf vrijdag bij opa en oma op het brede polderkanaal (de Does) achter het huis. Dat we dit nog mee mogen maken; ik had het niet meer verwacht. Door dit alles dus geen ‘Pleinpraat’ al heb ik het gevoel dat ik nu toch wat heb geschreven….

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)

Vanwege de verlenging van de huidige lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerk tot en met zondag 28 februari 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

U kunt dus in de Hervormde kerk niet aanwezig zijn bij de diensten tot en met 28 februari 2021 (de verlengde lockdown periode).

U kunt wel alle diensten via het YouTube livestream kanaal meebeleven. 

Daartoe gaat U naar onze website ‘www.hervormdegemeentewateringen.nl’ en dan op de knop ‘YouTube livestream’ drukken. Vijf minuten voorafgaand aan de dienst is deze dan te volgen.

Ook zullen de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.

De bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 10 maart zal uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Namens de kerkenraad,

Jan Ditewig

Open Doors Wateringen

Vanwege de corona epidemie zijn we in februari niet in staat fysiek bij elkaar te komen.

Als u toch iets wilt lezen over de christen vervolging in de wereld kunt u op internet de volgende link aanklikken: www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/ Daarin wordt via een filmpje getoond wat de top 5 landen met de meeste christenvervolging zijn. Hopelijk kunnen we in maart weer een fysieke bijeenkomst houden .

Namens de werkgroep 

Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. De voorbereidingen vereisen wel enige computer ervaring. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.