Kerkdienst (Derde lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 28 februari hopen we in ds J. Maasland een ons bekende gastpredikant te verwelkomen. Ik wens u en jullie van harte een goede en gezegende dienst toe.

Zieken

Via via bereikte mij het bericht dat mevrouw J.C. Korpershoek-Born (Waterlandsingel te ’s-Gravenhage) vanwege een zwaar herseninfarct opgenomen is in het ziekenhuis. Coby is halfzijdig verlamd en kan niet praten. Haar toestand is zorgwekkend. We leven met haar mee en dragen haar op in onze gebeden. Van haar zus hoorde ik vorige week dat mevrouw A. Otten-van Dop (De Ark) ziek op bed ligt. Toen ik Annie opzocht trof ik haar inderdaad in bed-, maar in redelijk goede doen en opgewekt aan. Ze was inmiddels dus al iets aan de beterende hand. We hopen en wensen haar van harte toe dat het herstel doorzetten zal.

Overleden

Op dinsdag 9 februari overleed op de leeftijd van 73 jaar mevrouw Pieternella Adriaantje Willemijntje van der Gaag-Lodder (Slangekruid te Monster). Enkele weken voor haar overlijden werd Elly vanwege een flinke blaasinfectie opgenomen in het ziekenhuis. Na diverse onderzoeken bleek dat er meer aan de hand was en dat ze leed aan een ernstige en ongeneeslijk ziekte, waaraan ze enkele weken later toch nog heel plotseling overleed. Op dinsdag 16 februari namen we afscheid van haar in een afscheidsdienst in de kerk aan Het Plein. Wat kwam ze hier graag en wat bezocht ze samen met haar man Tom trouw de avonddiensten. Ze genoot van het orgelspel van Jan van Westenbrugge en haar voorkeur ging uit naar de oude vertrouwde liederen, ook die uit de bundel van Johannes de Heer. Wat het geloof betreft was Elly dan ook behoudend en hield ze zich vast aan wat ze van kinds af aan had meegekregen. God was voor haar de liefhebbende getrouwe Vader bij Wie je altijd terecht kan en Jezus de Verlosser en Zaligmaker die door Zijn leven te geven de weg naar de Vader heeft gebaand. Een geloofsfeit dat we in onze gemeente van harte met haar delen en verkondigen. Elly is geboren en getogen in Rijsoord, een dorpje aan de Waal onder de rook van Ridderkerk. Het gezin was meelevend met de Synodaal Gereformeerde Kerk daar, maar toen Tom van der Gaag in haar leven kwam en ze wilden gaan trouwen ‘mocht’ dat niet in die gemeente, omdat hij Nederlands Hervormd was. Dominee Abelsma die op dat moment in Wateringen ‘stond’ heeft het huwelijk ingezegend in het kerkgebouw van de Hervormde kerk in Rijsoord, een gebouw dat ik goed ken, omdat ik er als ‘kandidaat’ regelmatig voor mocht gaan. Tijdens de overdenking stond ik stil bij de tekst die in de kerkruimte daar boven de ingang staat geschreven: ‘Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht’ (Psalm 90: 1). Ik paste deze woorden toe op het leven van Elly, die ruim twintig lang de aan de chronische ziekte MS leed en daar, ondanks de complicaties en de toenemende beperkingen, zo moedig mee om ging. Zij wist ook van die Toevlucht en zocht en vond bij God vertroosting en bescherming en kracht. Tom, de kinderen en kleinkinderen gedachten haar in de afscheidsdienst als een lieve, hartelijke, eenvoudige en eerlijke vrouw, moeder en oma, die ze heel erg zullen missen. Dat de Here hen sterken en bemoedigen zal en dat Pieternella Adriaantje Willemijntje rusten mag in Zijn vrede.

Pleinpraat

Dat we in deze Coronacrisis erg op elkaar letten en dat nu ook minister Hoekstra onder vuur ligt omdat hij met Sven Kramer een rondje op het ijs van Thialf geschaatst had, zal ook u niet ontgaan zijn. We nemen elkaar, en zeker bewindspersonen, de maat en wijzen met beschuldigende vingers en spreken er schande van. Zo’n minister zou toch beter moeten weten en tenminste het goede voorbeeld moeten geven! Hoewel ik persoonlijk minister Wopke dat rondje in dat grote stadion van harte gun en vind dat hij niet echt wat fout heeft gedaan, besef ik des te meer dat ook ik vanwege mijn ambt kwetsbaar ben. Want misschien heeft u afgelopen zondagmorgen ook gezien dat ik geen ‘Coronakapsel’ heb, maar een keurig kort geknipte ‘coupe’. Voordat u me in gedachten in een tot kapsalon omgewerkte touringcar met geblindeerde ramen- of in een illegaal bedrijfspand op een industrieterrein in Wateringen ziet zitten, wil ik openheid van zaken geven. Mijn vrouw knipt mij namelijk al jaren, iets dat nu dan meer dan van pas komt…… Tenslotte: goed dat wij op elkaar letten, we moeten deze moeilijke tijd tenslotte samen door, maar laten we toch ook wat mild zijn, niet op alle slakken zout leggen en vooral en in de eerste plaats kijken naar hoe we het zelf doen.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)

Vanwege de verlenging van de huidige lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerk tot en met zondag 28 februari 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

U kunt dus in de Hervormde kerk niet aanwezig zijn bij de diensten tot en met 28 februari 2021 (de verlengde lockdown periode).

U kunt wel alle diensten via het YouTube livestream kanaal meebeleven. 

Daartoe gaat U naar onze website ‘www.hervormdegemeentewateringen.nl’ en dan op de knop ‘YouTube livestream’ drukken. Vijf minuten voorafgaand aan de dienst is deze dan te volgen.

Ook zullen de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.

De bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 10 maart zal uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Namens de kerkenraad,

Jan Ditewig

Open doors Wateringen

Helaas kunnen we nog niet bij elkaar komen vanwege de Corona crisis. We kunnen echter wel bidden! Bijvoorbeeld voor Leah in Nigeria, een voorbeeld , maar zo zijn er zoveel.  De Nigeriaanse Leah Sharibu was 14 jaar toen ze werd ontvoerd door Boko Haram. Inmiddels is ze 17 en nog steeds is ze zoek. Ze werd samen met 109 andere schoolmeisjes ontvoerd van haar school in de plaats Dapchi, in het noorden van Nigeria. Dat was op 19 februari 2018.

Een maand later konden alle meisjes worden bevrijd, behalve Leah. Als enige christen in de groep weigerde ze haar geloof in Jezus Christus af te zweren. Enkele maanden later was er contact met de ontvoerders. Ondanks dat ze met de dood werd bedreigd, hield Leah ook toen vast aan haar geloof. De ouders van Leah roepen op tot gebed voor hun dochter, dat de Here Jezus haar zal beschermen en haar hart zal bewaren. Ze hopen vurig op haar vrijlating. Binnenkort, op 14 mei, viert Leah haar 18e verjaardag. Helaas is er geen signaal dat erop duidt dat ze binnenkort vrij komt. Haar familie en vrienden vragen zich vertwijfeld af of de Nigeriaanse regering en de wereld ‘hun Leah’ is vergeten.

Uiteraard is er ook gebed nodig voor eigen gemeenteleden. U wordt uitgenodigd dat thuis in stilte te doen.

Namen de werkgroep Marion en Jan

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. De voorbereidingen vereisen wel enige computer ervaring. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.