Afdrukken E-mailadres

Kerkdiensten

Zondag 21 maart 2021 (Zesde Lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug a/d Rijn
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 28 maart 2021 (Zevende Lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 21 maart hopen we in ds H.G. de Graaff (emeritus) uit Nieuwerbrug een gastpredikant te verwelkomen. Ik wens u en jullie een goede en gezegende dienst toe.

Zieken

De toestand van de heer M. van der Gaag (Kerklaan) is sinds medio vorige week iets verbeterd. Vraag is of het herstel verder doorzetten zal en of Rien dan vervolgens ‘de oude’ zal worden. Al met al spannende dagen en weken voor Klazien en de andere dierbaren. We leven in onze gebeden met allen mee. Mevrouw L.A. Non (Laan van Wateringse Veld) heeft begin vorige week een ‘nieuwe knie’ gekregen. De ingreep is geslaagd, zodat het nu aankomt op herstel en revalidatie. We wensen Leni en Arie veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe. Mevrouw J.C.M. Bosma (Windmolen) moet eind deze week een buikoperatie ondergaan. Na de ingreep zal ze nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. We wensen Christine sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Pleinpraat

Toen ik vorige week bij een gemeentelid op bezoek ging en wilde aanbellen, zag ik dat de sleutel nog in het slot zat, nota bene met de hele sleutelbos eraan!! Ik zag een autosleutel, een sleutel van de achterdeur, één van de kluis en één van het geldkistje….. Toen ik aangebeld had en de deur bijna open werd gedaan, stapte ik zomaar naar binnen. “Hoe doet u dat zo snel?” vroeg mijn gemeentelid verbouwereerd. Voordat ze me verdacht van insluiping of me buitengewone krachten toedichten ging, hield ik haar de sleutelbos voor. “Zat nog in het slot, u wist zeker dat ik komen zou!?” Even wist ze niet wat ze moest zeggen, maar al snel antwoordde ze gevat dat dit denken deed aan haar kinderjaren toen er in haar ouderlijk huis een koord uit de brievenbus hing, zodat wie wilde gemakkelijk binnen kon komen. Wat een andere tijd was dat trouwens, in ieder geval een tijd dat je elkaar nog durfde- en grotendeels kon vertrouwen…….

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)

Vanwege de verlenging van de lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerk tot en met zondag 28 maart 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Eerder is al gemeld dat de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Bericht van de drukkerij

‘Samen’ nummer 28 van donderdag 18 maart zal gepaard gaan met de jaarlijkse ‘Special’ Dat betekent ook dat nr. 28 voor twee weken is. In week 12 verschijnt er dus geen Samen!

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.