Gezamenlijke kerkdienst (Hemelvaartsdag) in De Lichtbron – Ds. J. Henzen

Aan deze gezamenlijke kerkdienst wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor dat is samengesteld uit leden van de Herv. Gemeente en De Lichtbron.