Open Doors

In  de voorzaal van de Pleinkerk bidden wij voor de slachtoffers van oorlogen, rampen en voor vervolgde Christenen wereldwijd. Ook bidden wij voor gemeenteleden van onze eigen kerk. Komt u ook?