Kerkdienst (Vierde Lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 7 maart hoop ik weer voor te gaan in eigen kerk. In de klassieke reformatorische liturgie is het de 4e lijdenszondag, in de klassieke ‘oecumenische’ liturgie wordt gesproken over de 3e zondag van de 40 dagen. In deze laatste wordt aanstaande zondag ‘Oculi’ (ogen) genoemd en verwijst naar het 15e vers van Psalm 25. Deze Psalm zal ik dan ook lezen en met u en jullie nadenken over haar betekenis in deze ‘lijdenstijd’. Tot zondag via kerkradio en internet!!

Bij de Biddienst

Woensdag 10 maart is het de Biddag voor gewas en arbeid. ’s Avonds om 19.00 uur hebben we een dienst in de Pleinkerk die u thuis via kerkradio en internet kunt volgen. Ik ben van plan met u te lezen uit Psalm 107. In deze Psalm gaat het over de ervaring van de trouw van God in allerlei omstandigheden van het leven. Bent u en jij er ook weer bij? Tot woensdagavond!

Overleden

Op maandag 22 februari overleed op de leeftijd van 80 jaar mevrouw Jacoba Cornelia Korpershoek-Born (Waterlandsingel te ’s-Gravenhage). Haar overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een kort ziekbed. Begin februari werd Coby getroffen door een herseninfarct, waardoor ze halfzijdig verlamd raakte en niet in staat meer was om te spreken. Na diverse onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat zij een onderliggende ongeneeslijke ziekte had en dat zij daaraan spoedig zou bezwijken. In het weekend van 20 februari werd ze overgebracht naar een hospice waar ze enkele dagen later overleed. Op vrijdag 26 februari namen we afscheid van haar in een besloten samenkomst in de aula van Crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Haar twee kleinkinderen haalden herinneringen op aan oma, waaraan duidelijk te horen was dat zij echt een dierbaar plekje had in het gezin van haar zoon. Zo gingen zij wel met z’n allen op vakantie naar het buitenland en werden verjaardagen en andere gedenkwaardige dagen uitbundig gevierd. Ook werd opgemerkt hoe oma hield van het leven en op haar manier genoot van de goede dagen. Coby ging graag met mensen om, iets dat onder andere duidelijk was aan de enthousiaste wijze waarop ze de bijeenkomsten van de soos van de PCOB in De Smidse bezocht en daar ook enkele vriendinnen maakte. Ongetwijfeld heeft het feit dat ze afkomstig was uit een gezin van 13 kinderen (in Vlaardingen geboren en getogen) ermee te maken dat ze graag spelletjes deed. Dat ze zich ook niets wijs liet maken en zonder er doekjes om te winden zei hoe ze over de dingen dacht, had naast karakter ook te maken met dat grote gezin waar ze te midden van zussen en broers zich een plaatsje moest verwerven en dat ook verdedigen. Het feit dat zij opgegroeid was met de Bijbel en het gezin waarin zij opgroeide kerkelijk meelevend was, vertaalde zich in het feit dat ze na het overlijden van haar man de kerkgang in Wateringen weer oppakte. In de kerk aan Het Plein voelde ze zich thuis onder liturgie en verkondiging en vond ze bemoediging en kracht. Vandaar ook dat ik in mijn overdenking stil stond bij Psalm 84 waarin de liefde voor- en het verlangen naar het huis van de Here wordt bezongen. Eindigen deed ik met de woorden: ‘Naast verdriet is er ook dankbaarheid over wat ze voor ons heeft betekend. En ondanks die onbegrijpelijke en duistere dood is er hoop, hoop vanuit haar geloof van waaruit ze zo graag naar de kerk ging. Hoop, zo mooi en treffend verwoord vanaf het 6e vers van Psalm 84: ‘Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen’. Nee, dan niet meer de kerk in Wateringen, maar het hemelse Jeruzalem waar Jacoba Cornelia Korpershoek-Born voor altijd bij God kind-aan-huis mag zijn’.

Pleinpraat

Madeliefje, de naam klinkt zo vriendelijk en de kleine bloem met haar witte bloemblaadjes en gouden hart ziet er zo vrolijk uit. En toch, sinds vorige week ben ik toch heel anders tegen het madeliefje aan gaan kijken. Ons vorig jaar nieuw ingezaaide gazon staat er namelijk vol mee en onder de lieflijke bloemetjes gaat een akelig bladerdekje schuil dat het gras als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. De vraag was niet zozeer hoe het zo gekomen is, maar hoe we er vanaf kunnen komen. “Ik doe het wel met de hand”, zei ik (over)moedig toen de ‘tuinman’ over onkruidbestrijding begon. Vorige week ben ik op drie dagen een aantal uur bezig geweest met een mesje om de plantjes uit te steken en een emmer om ze daar vervolgens in te doen. En weet u hoeveel emmers gevuld met madelieven de groene bak in zijn gegaan? Minstens tien! En weet u misschien dan ook hoe ik me voel? Gebroken, met spierpijn in mijn benen en rug, beurse knieën en blaren op mijn handen. Madeliefjes….. de naam klinkt zo vriendelijk en de kleine bloem met haar witte bloemblaadjes en gouden hart ziet er zo vrolijk uit, maar ik kan geen madeliefje meer zien!!

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)

Vanwege de verlenging van de lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerk tot en met zondag 14 maart 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Eerder is al gemeld dat de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.

De bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 10 maart zal uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Vacature Beamerteam         

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. De voorbereidingen vereisen wel enige computer ervaring. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.