Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 4 december 2022 (2e Advent)
10.00 uur: Prop. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 4 december mogen we prop. W van Stuijvenberg uit Waddinxveen verwelkomen als gastvoorganger in de morgendienst. Het is dan de tweede zondag van Advent. Ik wens u en jullie van harte een mooie en inspirerende dienst toe.
In de avonddienst staat ds. F.J. van Harten uit Scheveningen op het rooster. Een graag geziene en gehoorde collega. Van harte aanbevolen!

Zieken
Momenteel zijn mij geen ziekenhuisopnamen bekend. We leven mee met hen die verpleegd worden en/of woonachtig zijn in de diverse zorginstellingen. Natuurlijk leven we ook mee met de (chronisch) zieken thuis en met hen die na onderzoeken wachten op een uitslag.

Gesprekskring
Op dinsdag 6 december is er weer de kring ‘Geloof en actualiteit’. Centraal staat het (Focus)thema ‘Verlangen’. We beginnen om 19.30 uur en komen samen in de voorzaal van de kerk Eenieder van harte welkom!!

Pleinpraat
Of ik het WK-voetbal in Qatar volg? Ja, zo af en toe en alleen als ik tijd heb natuurlijk. Of ik me dan niet schuldig voel tegenover al die gastarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden zich soms letterlijk dood hebben gewerkt? Ja, ik voel me schuldig, inderdaad. Trouwens ook over het feit dat we een auto hebben van Chinese makelij, ook over het feit dat de zonnepanelen op het dak van onze ‘Smidse’ waarschijnlijk in hetzelfde land zijn geproduceerd, ook over het feit dat we in oktober een weekje met het vliegtuig naar Lanzarote zijn geweest en ook over de slavernij in de overzeese gebieden van een kleine 200 jaar geleden. Ik voel me schuldig over de opwarming van ons klimaat en de zeespiegelstijging, het smelten van de ijskappen en de stikstofuitstoot en over nog veel meer. Ik voel me schuldig, maar probeer verder zo bewust mogelijk te leven, terwijl ik ook wel weet slechts een minuscuul radertje te zijn in het grote uurwerk van de wereldmachine. Ik voel me schuldig, maar wens dat we ons wereldwijd wat drukker zouden maken over andere dingen en dan vooral en in de eerste plaats over onze schuld tegenover onze Schepper. Tegenover Hem zijn we namelijk allemaal verantwoordelijk. Wat zou het mooi zijn als we onze zonden beleden en uitkwamen voor onze schuld. Dat we ons wereldwijd zouden bekeren en dan beleven dat in Jezus’ Naam onze zonden vergeven worden en onze schulden verzoend. Dan opnieuw beginnen en toeleven naar het beloofde Koninkrijk……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Kerstviering voor ouderen
Op 16 december a.s. is er voor de ouderen weer de kerstviering in ‘De Kastanjehof’ te Kwintsheul. Het begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur. De zaal is open vanaf 15.00 uur. U wordt uitgenodigd door uw HVD-dame, maar u kunt zich ook tot uiterlijk 5 december zelf aanmelden bij Linda Henzen (tel. 0174-712184) of Aly de Joode (tel. 0174-298895).
Het wordt zeer gewaardeerd als u met uw eigen vervoer komt of als u met iemand mee kunt rijden. Natuurlijk zijn wij (de HVD-dames) ook beschikbaar om u op te halen en weer thuis te brengen, maar vanwege de vele rollators wordt het steeds moeilijker om genoeg rijders voor iedereen te vinden. Onze excuses daarvoor.

Fijn om elkaar dan weer te mogen ontmoeten. We hopen er samen met u allen een mooie en warme kerstviering van te maken.

Een hartelijke groet namens het HVD-bestuur!

Elly Verkade