Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 4 februari 2024
10.00 uur: Ds. J. Henzen ((Her-)bevestiging en afscheid ambtsdragers)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 4 februari nemen we afscheid van mevrouw Rika van Westenbrugge als ouderling, terwijl we de heren Kees de Joode (diaken) en Jan Torn (ouderling-kerkrentmeester), evenals mevrouw Nely Alblas (kerkrentmeester) mogen herbevestigen. Ik zie ernaar uit u en jou in deze dienst van Woord en herbevestiging te ontmoeten. Enne…. het draait natuurlijk om het Woord, maar zonder ambtsdragers kunnen we als kerkelijke gemeenschap ook niet! Misschien goed om eens bij uzelf en de Here God te rade te gaan over wat u in deze zou kunnen betekenen…. . Graag tot zondag!
In de avonddienst hopen we in ds. J. Maasland (emeritus te ’s-Gravenhage), een graag geziene en gehoorde predikant, te verwelkomen. Van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw P.H. Zwanenburg (Petronella Voutestraat te Rijswijk) is enkele weken geleden vanwege een longontsteking opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na een korte periode van ‘op adem komen’ in een zorginstelling, mocht Nel eind vorige week weer naar huis terugkeren. We wensen haar een verder goed herstel toe. Mevrouw G. Kok-Salverda (Prins Hendrikstraat te Wateringen) is enige tijd geleden vanwege een gebroken heup opgenomen en geopereerd in het ziekenhuis van Delft. Na enkele weken van revalidatie mocht zij deze week naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid.

Pleinpraat
Onlangs ontving een familielid een kerstkaart van ons met ‘strafport’. Zij nam ons dat niet in dank af, want moest een viertal Euro’s aan postzegels ‘bijplakken’. Hoe het zo gekomen is wist Linda (zij verzorgt de post) niet, maar waarschijnlijk is er een zegel van de kaart los geraakt. Hoe dan ook een vervelende kwestie, waarvan ik het toch steeds weer onbegrijpelijk vind dat PostNL de ontvanger straft voor wat enkel de afzender aangerekend kan en moet worden. Nog onbegrijpelijker vind ik het absurd hoge bedrag dat betaald moet worden. Houd het dan hooguit bij het te weinig betaalde bedrag en laat de rest (vast en zeker administratiekosten….) dan zitten. Het is en blijft een onsympathieke actie! Ook de afzender doet het meestal bij vergissing en zeker niet met opzet!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen