Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 4 juni 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen m.m.v. Gospelkoor ‘Living Words’ uit Valkenburg (ZH)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op zondag 4 juni hoop ikzelf in de morgendienst voor te gaan. Gospelkoor ‘Living Words’ uit Valkenburg (Zuid-Holland) zal aan deze dienst haar medewerking verlenen. Tevens zal een flink aantal jongeren uit eigen gemeente en de regio, met het bijwonen van de dienst,  hun kampweekend afsluiten. Het wordt vast en zeker een bijzondere dienst die u en jij niet mag missen. Tot zondag!!!
In de avonddienst mogen we ds. M.H. Habekotté uit Vlaardingen (voorheen Maasdijk) verwelkomen. Ook deze dienst van harte aanbevolen!

Terugblik
Ik denk dat we dankbaar terug kunnen kijken op een fijne Pinkstermorgendienst, waarin we met elkaar nadachten over de vraag wat het ‘heilige Vuur’ ons in deze tijd te zeggen heeft als gemeente, maar ook persoonlijk. We zongen mooie liederen en de bijdrage van Dik Ton op de (lof)trompet maakte de dienst extra feestelijk. De kinderen hadden in de kinderkerk hun eigen dienst evenals de tieners in ‘United’. Geweldig ook dat zovelen deel namen aan de ‘Pinksterlunch’ op het gras achter de kerk.

Zieken
Wederom heb ik geen ziekenhuisverblijf –of opname te melden. Een goed bericht. We leven mee met de (chronisch) zieken thuis en met hen die de afgelopen tijd een dierbare zijn verloren.

Pleinpraat
“Ik werk nu nog drie dagen in de week”, zei een gemeentelid tegen mij. “Dan ben je bijna net een dominee”, reageerde ik. “Hoezo?” vroeg hij. Ik antwoordde: “Een dominee werkt maar één dag in de week en als hij een vrije zondag heeft, dan is het bijna twee weken vakantie!” “Dat heeft u dan goed voor elkaar”, zei hij terug. “Ik denk dat ik ook maar theologie ga studeren!” Ik wenste en wens hem heel veel succes……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen