Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 4 september 2022
10.00 uur: Ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 4 september hopen we in de morgendienst in ds. G. van Velzen, één van onze oud-predikanten, te verwelkomen. In de avonddienst staat ds. F.J. van Harten op het rooster. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Voor zover mij bekend verblijven er momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er mensen die in een verpleeghuis of zorgcentrum verblijven. Natuurlijk denken we ook aan de zieken thuis. U allen sterkte en Gods ontfermende nabijheid toegewenst.

Aan de slag
Na een goede vakantie is het fijn om weer aan de slag te zijn. Met de eerste stappen in het Focustraject wacht ons een druk en ‘anders dan we gewend zijn’ kerkelijk seizoen. Ook fijn om te vernemen van onze jeugdwerkers dat er volop plannen zijn om onze kinderen en jongeren bij kerk en kerkelijke activiteiten te betrekken. Dat Gods zegen op ons aller werk rusten zal, dan zal het hoe dan ook vrucht dragen!!

Pleinpraat
Toen ik vorige week donderdag na een bezoekje aan een gemeentelid het huis wilde verlaten, zag ik in de gang dat de klok scheef hing. Nooit te beroerd om zaken recht te zetten, bracht ik het uurwerk voorzichtig in de juiste stand. “Nu staat ie binnen een paar minuten stil”, zei het gemeentelid ietwat beteuterd. “Deze klok loopt alleen maar als ie scheef hangt……!” En ja hoor, de slinger slingerde al op een lager toerental om, terwijl ik lijdzaam toekeek, binnen enkele seconden stil te vallen. “Ik hang de klok zo weer scheef, dan krijg ik hem wel weer aan de praat”, zei mijn gemeentelid. En onder het uitspreken van excuses nam ik mij in stilte heilig voor om in het vervolg van scheef hangende klokken af te blijven.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen

 

Geen overige berichten