Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 13 maart 2022 (Derde Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk tijdelijk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl


Zieken

Rien van der Gaag  heeft een vast plekje gevonden in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK s-Gravenzande. We hopen dat dit wat rust geven zal voor Rien en Klazien. Een kaartje zal Rien zeker op prijs stellen.
Joop van den Berg is 28 februari jl. opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een TIA te hebben. Na een opname van 24 uur mocht hij gelukkig weer naar huis. De schrik is groot bij Joop en Ria. Ook dankbaar dat hij vrij snel het ziekenhuis mocht verlaten.
Nel van de Velde heeft zich afgelopen week verstapt met een pijnlijke knie tot gevolg. Een brace moet de knie weer wat rust geven.

We wensen alle zieken Gods ontfermende nabijheid toe.

Psalm 121: 1, 2 en 3

1.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2.
Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.

3.
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Christine Bosma.


Overige berichten

Corona maatregelen: “Terug naar normaal!”
De overheid volgend in het loslaten van de coronamaatregelen, hebben we ook in de Hervormde Gemeente Wateringen de mondkapjesplicht en het vasthouden aan de 1,5 meter laten vervallen.
Natuurlijk blijven we alert en vragen we u te letten op persoonlijke hygiëne: “Niet komen naar de kerk bij klachten”. Verder wordt voor en na de diensten aandacht besteed aan het goed ventileren van de kerkruimte.  

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516). 

Oekraïne
De collecte-opbrengsten voor zowel ‘diaconie’ als voor ‘kerk en eredienst’ zijn afgelopen zondag aangewend voor hulp aan de bevolking van Oekraïne. 

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden en ook voor eigen gemeenteleden? Kom dan op dinsdag 29 maart om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom. 

Namens de werkgroep, Jan de Bruijn en Marion van de Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.