Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 14 april 2024
10.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Inbreng ds. Bart Schoone

Focus-dienst
Zondagmorgen mag ondergetekende voorgaan in een focus-dienst. Om te beginnen vind ik het bijzonder vriendelijk dat uw focus-dominee, ds. Wolters, bij mij in Poeldijk op bezoek is geweest om kennis te maken en één en ander rondom de focus-diensten te verduidelijken. Ik begrijp dat de gemeente inmiddels al ruim een jaar aan het focus-project heeft gewerkt en dat het tot het einde van dit jaar zal voortduren. Ds. Wolters vroeg mij om in de dienst het eerste gesprek van het vijfde blok te behandelen, getiteld ‘uitverkoren vreemdelingen’; dat is dan al weer het eerste gedeelte van blok 5.
Als bijbelgedeelte wordt genoemd: 1 Petrus 1: 1-6. Misschien is het wel zo dat dit bijbelboek één van de minder bekende brieven is. Tenminste zes van de 27 boeken van het Nieuwe Testament zijn vrij onbekend. Dat zijn de twee boeken van Petrus, de drie boeken van Johannes en het boekje van Judas. In de dienst zal enige aandacht aan de Petrus-brief worden besteed, de focus zal echter gericht zijn op het leven van Petrus.
De focus-dienst zal dan zijn vervolg hebben in de gesprekskring, die op 18 april gehouden wordt. Ook hier spreken we over 1 Petrus 1: 1-6, maar lezen we eveneens Joh. 21 en – heel toevallig! – wordt in dit hoofdstuk ook geschreven over Petrus die in ere wordt hersteld.
Bijbelgesprekskring: 18 april, aanvang 19.30 uur in De Smidse. De gespreksleider vindt dit de leukste avond van de maand!!

Pastoraat
Werd in de vorige ‘Samen’ gemeld dat Hans Groenewegen op de 1e Paasdag het ziekenhuis mocht verlaten, op de avond van diezelfde dag moest hij echter weer opgenomen worden in het Reinier de Graaf gasthuis. Heel naar allemaal. We hopen en bidden dat het met andere medicatie snel de betere kant op zal mogen gaan. Mevrouw J.J. Meijburg-Vellekoop (Van de Kerckhovestraat 28) is vorige maand gevallen, heup gebroken, geopereerd en revalideert nu in verpleeghuis ‘Westhoff’ in Rijswijk. Haar dochter meldde mij dat de revalidatie voorspoedig verloopt en zoals het er nu naar uitziet mag mevrouw Meijburg 19 april weer naar huis. Het is fijn om zo een stip op de horizon te hebben en daar naar toe te werken. We wensen mevrouw Meijburg veel sterkte toe en blijf volhouden. Wij denken aan u!

Ten slotte:
Een hartelijke groet van Ds. Bart Schoone

 

Berichten van de scriba 

Bij de diensten van 14 april 2024
Zondagmorgen 14 april verwelkomen we dominee Schoone, inmiddels bekend bij de gemeente. Deze dienst zal in het teken van “Focus” staan.
Welkom dus in de morgendienst.
In de avonddienst verwelkomen we nog een Westlandse en voor ons bekende predikant.
Dominee van Velzen uit De Lier zal dan voorgaan. Het zal (voorlopig) de laatste dienst zijn, waarin we dominee van Velzen zullen ontmoeten. Hij zal met emeritaat gaan en verhuizen naar Italië. Laten we allemaal aan de oproep gehoor geven en “kom” als gemeente “op”.
Wat zou het mooi zijn als deze avonddienst goed gevuld is met gemeenteleden!


Gemeenteavond woensdag 10 april 2024 jl.
Voor alle gemeenteleden die zich betrokken voelen bij onze gemeente was er een gemeenteavond afgelopen woensdag. Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet de avond nog gaan plaatsvinden. Ik ga er derhalve vanuit dat de opkomst goed was! Zeker gezien de onderwerpen. (interieur kerk en beroepingswerk).
Verdere besluiten/voorstellen kunt u lezen in ons maandblad “Plein*Nieuws”. 


Agenda 11 t/m 18 april 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)

Dinsdag 16 april: Q-time, 18.00 uur tot 19.15 uur, Archiefzaal
Woensdag 17 april: Kring, 19.30 uur tot 21.30 uur, bij één van de deelnemers thuis. (contactpersoon: Marrielle)
Woensdag 17 april: Gebedsmoment, 19.30 uur tot 20 uur, Doopkapel.

Christine Bosma