Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 14 mei 2023
10.00 uur: Ds. J. Quist uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Thorn

19.00 uur: Ds. J. Henzen (m.m.v. zangkoor ‘Con Amore’ uit De Lier)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst in De Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 14 mei hopen we in ds J. Quist (emeritus te Scheveningen) een graag geziene en gehoorde predikant te verwelkomen.
De avonddienst (waarin ikzelf hoop voor te gaan) is een zangdienst en zal in het teken staan van het 75-jarig bestaan van de staat Israël. Fijn dat Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Con Amore’ uit De Lier haar medewerking aan deze feestelijke dienst zal verlenen. Beide diensten van harte aanbevolen!!

Zieken
Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen) is begin vorige week ‘verhuisd’ vanuit het ziekenhuis in Delft naar verpleeghuis Westhof in Rijswijk. Toen ik Riek een dag later opzocht op haar nieuwe adres, was ik blij verrast door haar herstel. Bijzonder dat ze ‘voor revalidatie gaat’ en dat het de verwachting is dat ze verder opknappen zal. De dankbaarheid is groot.

Pleinpraat
Wat zijn ze mooi geworden: De uurwerken aan de vier zijden van onze kerktoren. Overdag blinken ze als de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem en in het donker van de avond en nacht lijken ze te verwijzen naar Jezus, die het Licht van de wereld is. Dat op deze aarde, en ook aan en in de kerk, niets volmaakt is blijkt uit het feit dat het slagwerk ‘van slag’ is. Na het deuntje van het carillon klinken op het halve uur de slagen van het hele uur.  Grappig dat niet alleen gemeenteleden, maar ook omwonenden kosteres Wilma bellen om haar te wijzen op deze verwarrende ‘oneffenheid’. Alsof zij er iets aan doen kan, anders dan dit door te geven aan de gemeente Westland die de ‘eigenaar’ van de toren is. Grappig in dit verband ook dat eind vorige week een passerende postbezorger mij even staande hield om mij te wijzen op de blinkende uurwerken. “Je ziet wel dat er geld bij jullie zit!!” zei hij in een mengeling van humor en ernst. Waarop ik hem er fijntjes op wees dat dit het werk van de burgerlijke gemeente was en dat hij er zelf dus aan mee betaald had. Daar bedankte ik hem, met een mengeling van humor en ernst, hartelijk voor.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok.
Op woensdag 10 mei organiseert Thuis@Plein5 een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok. Roeland Dam heeft hiervoor contact gezocht met de wijkvereniging Druivenblok. Dit is een heel actieve wijkvereniging met wel 185 aangesloten huishoudens.
De wijkvereniging reageerde heel enthousiast. Als wij in de kerk de flyers printen, willen vrijwilligers van de wijkvereniging de flyers op alle adressen in de wijk verspreiden.
Het basketballen is op het basketbalpleintje op de hoek van de straten Oostblok en Westblok. Er wordt gespeeld van 15:30 – 17:00 uur. Omdat het buiten is, is het geen probleem als kinderen later komen aanwaaien of eerder weggaan. We gaan soepel om met leeftijdsgrenzen.  In principe is het voor kinderen van 9 – 12 jaar maar als je net iets ouder of jonger bent mag je ook meedoen.. Om het veilig en eerlijk te houden willen we alleen voorkomen dat ukkies van vier dwars tussen de opgeschoten kinderen van 12 doorrennen. 
Meedoen is gratis
, het is wel belangrijk dat kinderen zelf een flesje water meenemen tegen de dorst. Het is helemaal prima als ook kinderen van buiten de wijk mee willen doen.

Hartelijk welkom!

Herinnering
Op donderdag 11 mei wordt om 8 uur in de Smidse een voorlichting gehouden over de verduurzaming van de kerk door middel van aardwarmte, warmtepompen en vloerverwarming en de vergunningsaanvraag die gedaan is voor de aanbouw van een keuken aan de Smidse. E.e.a. is uitgebreid vermeld in de laatste uitgave van het Pleinnieuws. Diverse deskundigen zullen een toelichting geven over de plannen. Omdat e.e.a. ook consequenties kan hebben voor het interieur van de kerk wordt uw mening gevraagd over een aantal alternatieven.  Inloop om half acht aanvang 8 uur.
Iedereen is van harte welkom.

De kerkrentmeesters 

Gelegenheidskoor Hemelvaartsdag 18 mei om 9.30 in De Lichtbron
In de gezamenlijke ochtenddienst op Hemelvaartsdag willen we met een gelegenheidskoor enkele liederen zingen. Deelnemers vanuit de beide kerken de Lichtbron en Pleinkerk worden van harte uitgenodigd.
Er wordt gerepeteerd in De Lichtbron op zaterdag 13 mei van 9.30 -10.30 uur. Christine Bosma zal dirigeren en Jan van Westenbrugge zal begeleiden op het orgel.

Aanmelden kan op de intekenlijst in de hal van de kerken of mailen naar d.schreiber@kpnmail.nl,  tel. 06 12477496 of nelyalblas@gmail.com, tel.  06 21966655