Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 14 november 2021
10.00 uur: Ds F.J. van Harten uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Dhr. J.W. van de Kamp uit Beverwijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 14 november hopen we in respectievelijk ds. F.J. van Harten en de heer J.W. van de Kamp twee gastvoorgangers te verwelkomen. Beide diensten van harte aanbevolen en een goed en gezegend samenzijn.

Zieken
De ingreep die mevrouw W.A. de Jong-Schouten (Schependreef te ’s-Gravenhage) vorige week aan verschillende buikslagaders zou moeten ondergaan is helaas mislukt. De bloedvaten bleken dermate kwetsbaar dat er al snel een flinke bloeding ontstond. Nu eerst een kwestie van herstellen en aansterken en dan vervolgens de vraag of er een andere behandeling mogelijk is. We wensen Miep veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.
We wensen ds. Marjan Zebregs (De Lichtbron) een voorspoedig herstel toe na de ingreep van afgelopen maandag. En natuurlijk Gods liefdevolle nabijheid voor haar, haar dierbaren en de gemeenteleden van De Lichtbron.

Pleinpraat
Net als eerdere jaren ook nu een verslagje van een (afgelopen) zaterdagse schaatsmorgen: “Heb je er zin in?” werd mij gevraagd toen ik naar ‘mijn hoekje’ op de ijsbaan liep. “Heb je er zin in?” Een vraag die mij direct deed denken aan ‘First dates’ presentator Sergio Vyent. Bij binnenkomst van het restaurant staat hij strak in het pak met op de achtergrond aan de bar de man of vrouw die aan de kandidaat gekoppeld is. “Heb je er zin in?” Nee, natuurlijk niet, de zenuwen gieren die mensen door de keel, want ze gaan niet alleen aan tafel met de mogelijke partner van hun leven, ze komen ook nog eens met hun hele ‘hebben en houwen’ op de tv. “Heb je er zin in?”  Werd op de ijsbaan aan mij gevraagd. En ook ik moet eerlijk bekennen dat dat niet het geval was, nu niet en eigenlijk nooit niet…… En dat komt door de vraag of ik met mijn wat mindere techniek het de honderd ronden in groep 2 zal kunnen bij- en dus volhouden. Moeten afhaken is een hele nare ervaring en geeft echt het gevoel alsof je verloren hebt. (Zo de zondag tegemoet gaan betekent toch dat ik anders op de preekstoel sta….) Toch mocht het gelukkig weer lukken. Wel was het een vreemde start: In m’n uppie op zoek naar groep 2 bleek na ruim 20 ronden dat die grotendeels verscholen zat in groep 3. Na zo’n 25 ronden dan toch Martin, Con, Peter, lange Jan, Jan en een aantal andere rijders die al versnellend een groep 2 formeerden. Ook ik kon aardig meedraaien in de kopgroep, al moest ik regelmatig koprijders tot de orde roepen als ze zich mee lieten voeren met de slipstream van groep 1 en zo de hele boel uit elkaar reden. Na het rommelige begin was ook het einde rommelig toen restanten van een uitgeschaatste groep 1 en een heel aantal rijders uit groep 3 zich onder ons mengden en het heft in handen namen. Volgende keer hoop ik dat het allemaal weer wat overzichtelijker verloopt. Ik heb er zin in……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Extra coronamaatregelen vanwege het oplopend aantal besmettingen
Op dinsdag 2 november jl. kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kerkenraad neemt de vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zondag 7 november. Enkele aspecten zijn voor onze gemeente/kerk van belang.

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Hoewel deze verplichting niet geldt voor de kerk(gebouwen) adviseert de kerkenraad toch dringend het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw.
  3. Vooralsnog blijft de mogelijkheid bestaan koffie/thee na de dienst te drinken. Dit kan op een drietal plaatsen in de kerk en ook dan blijft gepaste afstand dringend aanbevolen.
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. 

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Wilt u ook meedoen met de ‘Open Doors werkgroep Wateringen’? Kom dan op dinsdag 30 november 2021 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan voor vervolgde Christenen, maar ook voor onze gemeenteleden die dat nodig hebben!  

Namens de Werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.