Hervormde Gemeente Wateringen

            (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld) 

 

 

Algemeen

Kerk
Hervormde Kerk, Plein 9, 2291 CA Wateringen
Predikant
Ds.  J. Henzen, Plein 11, 2291 CA Wateringen, tel. 0174-712184, e-mail: jhenzen@plein5.nl
Scriba
Tijdelijk dhr. J. Ditewig, Plein 5, 2291 CA Wateringen, tel: 06- 51881065, e-mail: scriba@plein5.nl
Website
www.hervormdegemeentewateringen.nl
Social media
Twitter: herv_wateringen
FaceBook: hervormde gemeente wateringen
Kerkelijk Bureau
Plein 5  2291CA Wateringen, e-mail: kerkelijkbureau@plein5.nl
Jan Ditewig: 070-3311007 en Hannie van der Laan 0174-297493.
Inleveren kopij voor Samen
Zaterdagavond vòòr 20.00 uur, insturen per e-mail: samen@plein5.nl
Redactie
Frank Pronk

Kerkdienst

Zondag 18 april 2021
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Op zondag 18 april hoop ik weer voor te gaan in de morgendienst. Ik wil in deze dienst stil staan bij wat het Oecumenisch leesrooster ons voor deze zondag aanreikt: Micha 4: 1-5 en 1 Johannes 1: 1-7. Ik zie ernaar uit om u en jullie te ontmoeten via de kerkradio, het internet of in de kerk. Tot zondag!!

Zieken

Toen ik vorige week zondag de heer M. van der Gaag (Kerklaan) in revalidatiecentrum Westhoff te Rijswijk (Julialaantje 38, 2283 TB) bezocht, was er sprake van een hartelijke en warme ontmoeting. Hoewel Rien zeker de oude niet is, was er herkenning en zelfs ook gesprek. Heldere momenten en momenten van verwarring wisselden elkaar af, maar in zekere zin viel zijn toestand mij mee. Volgens Klazien lijkt zijn toestand sinds hij in Westhoff is inderdaad wat te verbeteren. Laten we hopen op- en bidden om meer.

Pleinpraat

Misschien heeft u vorige week ook wel iets gelezen en/of gezien over de ‘stoelendans’ in de ontmoeting van enkele Europese leiders met de Turkse president Erdogan in Ankara. Tot afschuw van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, was er voor beide heren een vergulde stoel beschikbaar, terwijl Von der Leyen uiteindelijk plaats kon nemen op de bank. De uitdrukking op haar gezicht sprak boekdelen: Dit was letterlijk ‘zetelroof’ en figuurlijk een zware belediging. Had het met haar vrouw-zijn te maken, was het een gebaar van Turkije naar Europa dat het land zich niet de les laat lezen of was er gewoon niet over nagedacht en was een derde vergulde stoel vergeten? Ikzelf ga uit van het laatste, maar moest glimlachend denken aan hoe enkele discipelen van Jezus in dezelfde lijn aan Hem vragen of zij later, in het Koninkrijk, de beste plaatsen mogen bezetten. Dat is ‘werelds’ denken dat helaas in de kerk ook nogal eens voorkomt: de meeste mogen zijn, heersen over anderen, alom gerespecteerd worden vanwege een hoge positie….. . Jezus zegt (Marcus 10: 45): ‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen….’. Zo pakt de ‘dans om de stoelen’ toch wel heel anders uit dan gedacht. Hoe anders dan in de wereld zijn de principes van het Koninkrijk, niet alleen later, maar ook vandaag. Enne…..ons leven vandaag bepaalt onze al dan niet vergulde stoel later…..

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Hemelvaartsdag
Ds. J. Henzen gaat dit jaar voor in de Lichtbron tijdens de dienst op Hemelvaartsdag.
Een dienst die om 09.30 uur begint. Onze kerk zal dan gesloten zijn.